Ogłoszenie w sprawie zawarcia umowy wieloletniej z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Ogłoszenie w sprawie projektu umowy wieloletniej na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” zawieranej z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Minister Infrastruktury, realizując postanowienia art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.) przekazuje projekt umowy wieloletniej na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” zawieranej z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Celem publikacji jest zapewnienie, aby aplikanci mieli możliwość wyrażenia swoich opinii na temat treści przedmiotowej umowy wieloletniej (z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) przed jej zawarciem.

Termin i miejsce składania opinii

Opinie na temat umowy należy przesyłać w formie elektronicznej (w formacie .doc) na adres: robert.oldakowski@mi.gov.pl

W tytule wiadomości elektronicznej prosimy wpisać „Projekt umowy wieloletniej z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. - opinia”. Termin na wyrażanie opinii o projekcie upływa 17 czerwca 2019 r.

 

pdf Umowa wieloletnia PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

10.95MB

pdf Załącznik 1 - pełnomocnictwo

0.25MB

pdf Załącznik 2 - KRS

0.07MB

pdf Załącznik 3-4

6MB

pdf Załącznik 5-10

4.31MB

pdf Załącznik 11-13

1.38MB

pdf Załącznik 14

0.88MB

pdf Załącznik 15

0.23MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.05.2019 15:08
Osoba publikująca: Dawid Krzyżewski
Zmodyfikowano: 29.05.2019 10:12
Osoba modyfikująca: Dawid Krzyżewski
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Kolejnictwa
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Ogłoszenie w sprawie zawarcia umowy wieloletniej z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 1.0 28.05.2019 15:08 Dawid Krzyżewski Dawid Krzyżewski
Ogłoszenie w sprawie zawarcia umowy wieloletniej z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 1.1 28.05.2019 15:26 Dawid Krzyżewski Dawid Krzyżewski
Ogłoszenie w sprawie planowanego zawarcia umowy wieloletniej z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 1.2 29.05.2019 08:24 Dawid Krzyżewski Dawid Krzyżewski
Ogłoszenie w sprawie planowanego zawarcia umowy wieloletniej z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 1.3 29.05.2019 10:11 Dawid Krzyżewski Dawid Krzyżewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP