Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego

Mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Ministerstwie Infrastruktury, zlecił opracowanie Wytycznych bezpiecznego ruchu rowerowego.  Opracowanie to zostało zarekomendowane przez Ministra Infrastruktury do stosowania przez wszystkich zarządców dróg i ulic, projektantów infrastruktury drogowej oraz inwestorów jako standard.

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego zostały zrealizowane przez Instytut Transportu Samochodowego oraz firmę Teresa Zamana M&G Consulting Marketing z Warszawy. 

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego powstały m.in. w wyniku badań terenowych przeprowadzonych w 80 różnych lokalizacjach na terenie kraju.  Badania te objęły 16 różnych typów istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego, głównie pod kątem jej czytelności, wygody użytkowania i bezpieczeństwa ruchu. Badano także parametry ruchu rowerowego,  takie  jak natężenie i prędkość ruchu, widoczność, przejezdność w obrębie skrzyżowań, itp. W trakcie realizacji zamówienia prowadzone były m.in. badania ankietowe wśród użytkowników infrastruktury rowerowej, a także kierowców innych pojazdów, pieszych oraz zarządców dróg.

Zakres opracowania

Wytyczne składają się z dwóch części, obejmujących:

  • Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego - Podręcznik
  • Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów

Opracowanie  stanowi oczekiwany od wielu lat, cenny materiał dla jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli planujących realizację infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego. Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów zawiera schematy bezpiecznych rozwiązań geometrycznych i organizacji ruchu, zdjęcia przykładowych rozwiązań, kryteria i warunki ich stosowania, czy też schematy przykładowych konstrukcji nawierzchni. W katalogu ujęto ponadto jednostkowe kalkulacje cenowe, które mogą stanowić pomoc przy szacowaniu kosztów poszczególnych inwestycji.

 

pdf Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego - Podręcznik

11.62MB

pdf Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów

17.77MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.07.2019 15:55
Osoba publikująca: Dawid Krzyżewski
Zmodyfikowano: 03.07.2019 09:21
Osoba modyfikująca: Dawid Krzyżewski
Wytwarzający/ Odpowiadający: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego 1.0 02.07.2019 15:55 Dawid Krzyżewski Dawid Krzyżewski
Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego 1.1 02.07.2019 16:02 Dawid Krzyżewski Dawid Krzyżewski
Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego 1.2 03.07.2019 09:21 Dawid Krzyżewski Dawid Krzyżewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP