Wzorce i standardy3

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych minister właściwy do spraw transportu może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Wzorce i standardy przeznaczone są do dobrowolnego stosowania i stanowią uzupełnienie obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych. Zanim zostanie podjęta decyzja o rekomendacji danego opracowania, przeprowadzane są konsultacje publiczne.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 15:49
Osoba publikująca: Jakub Dąbrowski
Zmodyfikowano: 12.03.2019 15:49
Osoba modyfikująca: Jakub Dąbrowski