W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół Doradczy Pełnomocnika Rządu

Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 6 lipca 2017 r. powołał Zespół Doradczy. W dniu 8 stycznia 2019 roku Zespół ten został zastąpiony Zespołem powołanym Zarządzeniem Pełnomocnika wydanym podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018 poz. 1089).

Do zadań Zespołu należy udzielanie merytorycznego wsparcia Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie przygotowania i nadzoru nad realizacją wymienionej inwestycji, w tym w szczególności w zakresie:

 1. przygotowania projektów przepisów wydawanych na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 99 ust. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018 poz. 1089) oraz ich zmian;
 2. przygotowania projektów innych dokumentów rządowych koniecznych do wdrożenia Programu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz ich zmian, w szczególności programów wieloletnich i innych dokumentów strategicznych oraz projektów aktów normatywnych oraz ich zmian;
 3. przygotowywania lub merytorycznej oceny przedłożonych Pełnomocnikowi analiz prawnych, technicznych lub ekonomicznych dotyczących przygotowania oraz realizacji Programu;
 4. opiniowania założeń Programu oraz najpilniejszych działań koniecznych do jego realizacji;
 5. współpracy Pełnomocnika z innymi podmiotami;
 6. opracowania polityki informacyjnej.

 

Stałymi członkami Zespołu są:

 1. Magdalena Kowalczyk, Dyrektor Departamentu w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub inny pracownik PGRP wskazany przez Pełnomocnika za zgodą Prezesa PGRP;
 2. Mariusz Szpikowski, Prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” lub inny pracownik PPL wskazany przez Pełnomocnika za zgodą Prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”;
 3. Dagmara Zawadzka, Dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego;
 4. Michał Czarnik, Koordynator Zadań Zlecanych przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego w Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 5. Piotr Malepszak, Członek Zarządu Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 6. Jakub Troszyński, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski i Partnerzy z siedzibą w Warszawie;
 7. Wojciech Zdanowski, Wiceprezes Zarządu Koleje Dolnośląskie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Legnicy;
 8. Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki i strategii - założyciel i właściciel firmy Strategy&Future;
 9. Janusz Janiszewski, pełniący obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
 10. Marcel Klinowski, Koordynator Komunikacji i PR w Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 11. Patryk Wild, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 12. Michał Wrona, Członek Zarządu Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 13. Sebastian Gościniarek, Współzałożyciel i Partner w BBSG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 14. Michał Andrzej Fijoł, Członek Zarządu spółki Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.;
 15. Aleksander Wołowiec, Dyrektor Biura Współpracy z Interesariuszami Komponentu Kolejowego w Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 16. Agnieszka Szczutowska, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej;
 17. Kamil Fijałkowski, p. o. Dyrektora w Polskie LNG Spółce Akcyjnej z siedzibą w Świnoujściu;
 18. Mikołaj Wild, Prezes Zarządu Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

Pełnomocnik może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące stałymi członkami Zespołu.

Osoby biorące udział w obradach Zespołu są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do spraw będących przedmiotem jego prac.

Materiały

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1 z dnia 08 stycznia 2019 roku o powołaniu Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Podzespołów zadaniowych tego Zespołu
Zarządzenie​_zmieniające​_o​_zespole​_doradczym​_pełnomocnika-15052020.pdf 0.09MB
Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1 z dnia 08 stycznia 2019 roku o powołaniu Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Podzespołów zadaniowych tego Zespołu
zarządzenie​_nr​_4(1)​_CPK​_zespółdoradczy​_16012020.pdf 0.12MB
Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1 z dnia 08 stycznia 2019 roku o powołaniu Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Podzespołów zadaniowych tego Zespołu
Zarządzenie​_nr​_3​_ws​_zmiany​_zarządzenia​_nr​_1​_CPK​_20122019.pdf 0.11MB
Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1 z dnia 08 stycznia 2019 roku o powołaniu Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Podzespołów zadaniowych tego Zespołu
zarządzenie​_o​_zespole​_z​_ustawy2​_-​_20112019.pdf 0.28MB
Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Podzespołów zadaniowych tego Zespołu
Zarządzenie​_CPK​_tekst​_jednolity-15052020.pdf 0.23MB