Zespół Doradczy Pełnomocnika Rządu

Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 6 lipca 2017 r. powołał Zespół Doradczy.

Do zadań Zespołu należy udzielanie merytorycznego wsparcia Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przygotowania i nadzoru nad realizacją inwestycji, w tym w szczególności w zakresie:

 1. przygotowywania lub merytorycznej oceny przedłożonych Pełnomocnikowi analiz prawnych, technicznych lub ekonomicznych dotyczących przygotowania oraz realizacji inwestycji;

 2. opiniowania założeń inwestycji oraz najpilniejszych działań koniecznych do jej przeprowadzenia;

 3. przygotowywania propozycji koniecznych zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych;

 4. współpracy Pełnomocnika z innymi podmiotami;

 5. opracowania polityki informacyjnej.

Stałymi członkami Zespołu są:

 1. Piotr Serafin, Dyrektor w Polskim Funduszu Rozwoju S.A. lub inny pracownik PFR S.A. wskazany przez Pełnomocnika za zgodą Prezesa PFR S.A.;

 2. Magdalena Kowalczyk, Dyrektor Departamentu w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub inny pracownik PGRP wskazany przez Pełnomocnika za zgodą Prezesa PGRP;

 3. Mariusz Szpikowski, Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Porty Lotnicze lub inny pracownik PPL wskazany przez Pełnomocnika za zgodą Dyrektora Naczelnego PPL;

 4. Dagmara Zawadzka, Dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego;

 5. Kamil Fijałkowski, Naczelnik Wydziału ds. planowania strategicznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

 6. Michał Fijoł, Członek Zarządu spółki Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.;

 7. Michał Czarnik, Partner w Kancelarii Czarnik i Wspólnicy spółka partnerska radców prawnych;

 8. Piotr Malepszak, Wiceprezes Zarządu Koleje Dolnośląskie S.A.;

 9. Jakub Troszyński, radca prawny; Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Troszyński

 10. Patryk Wild, Radny Sejmiku Dolnośląskiego;

 11. Wojciech Zdanowski, Dyrektor w urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego;

 12. dr Jacek Bartosiak - ekspert z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego;

 13. Marcel Klinowski - prezes Fundacji Projektów Obywatelskich.

 14. Janusz Janiszewski - pełniący obowiązki Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Pełnomocnik może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące stałymi członkami Zespołu.

Osoby biorące udział w obradach Zespołu są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do spraw będących przedmiotem jego prac.

Decyzja nr 1 w sprawie powołania zespołu Pobierz plik: pdf Decyzja nr 1 w sprawie powołania zespołu

Rozmiar : 0.25MB

Decyzja nr 4 w sprawie nowego członka zespołu Pobierz plik: pdf Decyzja nr 4 w sprawie nowego członka zespołu

Rozmiar : 0.14MB

Decyzja nr 5 w sprawie nowego członka zespołu Pobierz plik: pdf Decyzja nr 5 w sprawie nowego członka zespołu

Rozmiar : 0.22MB

Decyzja nr 6 w sprawie nowego członka zespołu Pobierz plik: pdf Decyzja nr 6 w sprawie nowego członka zespołu

Rozmiar : 0.21MB

Navigation Menu

Metrics