Blisko 40 miast chce wdrażać plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Minister Zielińska stoi przy mównicy. Za nią znajduję się tablica na której wyświetlany jest napis

Dwa lata będzie trwał pilotaż, który ma na celu zachęcić lokalne władze do stworzenia i wdrażania planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

15 kwietnia odbyła się konferencja otwierająca projekt, w ramach którego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), Ministerstwo Infrastruktury (MI), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i unijna inicjatywa JASPERS, która wspiera podmioty korzystające z funduszy unijnych, będą pomagać miastom w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej. MIiR, MI i CUPT podpisały list intencyjny, w którym zobowiązują się wspierać tworzenie i wdrażanie SUMP.

Czym są plany zrównoważonej mobilności miejskiej?

- W największym skrócie to takie strategie przyjaznego transportu w mieście – wyjaśnia wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska, która w resorcie odpowiada za finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

- W planach znajdziemy na przykład informacje gdzie miasto powinno wspierać transport pieszy, gdzie rowerowy, a gdzie samochodowy, bo do komunikacji miejskiej trzeba przecież dojechać. Taka strategia łączy różne gałęzie transportu, ale zawsze nacisk położony jest na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców – dodaje wiceminister Małgorzata Zielińska

Do udziału w projekcie zgłosiło się 37 miast. Do bezpośredniej współpracy z JASPERS zostało wybrane 5 z nich: Rawicz, Konin, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Obszar Funkcjonalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Subregion Centralny Województwa Śląskiego. Miasta i obszary funkcjonalne wybrano na podstawie takich kryteriów jak: liczba mieszkańców, doświadczenie w tematyce mobilności, specyfika obszarów i systemów transportowych (np. powiązanie z miastem wojewódzkim, zachowania komunikacyjne mieszkańców miasta/regionu, ścisłe powiązanie i konieczność integracji sąsiadujących ze sobą miast). Wybrane ośrodki reprezentują różne typy jednostek i mają być przykładem dla innych podmiotów o podobnej wielkości. Wybranym pięciu miastom eksperci z JASPERS pomogą przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej (w tym: w identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od wykonawcy).

Pozostałe 32 miasta, które wyraziły zainteresowanie tematyką SUMP, będą miały możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach. Podczas spotkań przedstawiane będą wyniki pracy z wybranymi pięcioma miastami, aby zaprezentować dobre praktyki jaki i pułapki, jakie mogą czekać na jednostki, które chcą wdrożyć SUMP. Będą również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Sesje warsztatowe będą odbywać się raz na kwartał.

Miasta uczestniczące w projekcie zobowiązały się miedzy innymi do sfinansowania i wykonania opracowań i analiz niezbędnych do przygotowania SUMP i wdrożenia tych ustaleń. 

Przedsięwzięcie będzie trwać dwa lata. Organizowane jest przez MIiR, MI, CUPT, Komisję Europejską i inicjatywę JASPERS w ramach przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej.  

Minister Małgorzata Zielińska stoi przy mównicy.
Minister Andrzej Bittel, Minister Małgorzata Zielińska i Dyrektor Joanna Lech podpisują list intencyjny.
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.04.2019 14:13
Osoba publikująca: Małgorzata Głowacka
Zmodyfikowano: 15.04.2019 14:27
Osoba modyfikująca: Małgorzata Głowacka