Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Podsekretarz stanu

  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak

    Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Życiorys

29 listopada 2018 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Zajmie się między innymi wdrażaniem funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), cyfryzację (Program Polska Cyfrowa) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków będzie należał też nadzór nad programem Dostępność Plus.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Od 10 lat pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn.Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni.

Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2018 14:47
Osoba publikująca: Magdalena Gawlas
Zmodyfikowano: 27.03.2019 11:07
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl