Małgorzata Zielińska

Podsekretarz stanu

  • Małgorzata Zielińska

    Małgorzata Zielińska

Życiorys

29 listopada 2018 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Zajmie się wdrażaniem funduszy unijnych na największe inwestycje infrastrukturalne (Program Infrastruktura i Środowisko), koordynacją Planu Junckera w Polsce oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

Wiceminister Zielińska od kwietnia 2016 roku pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, najpierw w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Inwestycji i Rozwoju.

Zajmowała się wdrażaniem funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko na inwestycje transportowe – kolejowe i drogowe.

Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Zanim została zastępcą dyrektora w ministerstwie, była dyrektorem między innymi w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w PKP S.A., gdzie zarządzała dworcami. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach prywatnych i w spółkach skarbu państwa.

Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała dyplom inżyniera mechanika. Ukończyła też Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Zna język angielski.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2018 14:52
Osoba publikująca: Magdalena Gawlas
Zmodyfikowano: 09.05.2019 13:18
Osoba modyfikująca: Emilia Chmiel