Minister Jerzy Kwieciński wręczył Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości

zdjęcie grupowe uczestników uroczystości, którzy stoją a za nimi napis uroczystość wręczenia medali

Wybitni polscy architekci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi i publicyści otrzymali Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadane przez Prezesa Rady Ministrów. Premier wyróżnił osoby szczególnie zasłużone, związane z odzyskaniem niepodległości. 16 kwietnia 2019 r. minister Jerzy Kwieciński wręczy medale przyznane na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju.

- Spotykamy się dziś w niezwykle zaszczytnym gronie, aby uhonorować wieloletnie zaangażowanie wyróżnionych osób w prace na rzecz przemian demokratycznych. W jubileuszowym roku setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości zostały uhonorowane osoby, które swoją postawą rozsławiły dobre imię Polski, aktywnie włączyły się w budowę wspólnoty oraz wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową – mówił minister Jerzy Kwieciński podczas uroczystości.

Minister Jerzy Kwieciński i wiceminister Artur Soboń złożyli wyróżnionym wyrazy uznania i gratulacje. Wśród wyróżnionych z inicjatywy MIiR są przedstawiciele środowisk budowlanych, geodezyjnych, architektonicznych, administracji państwowej, biznesu i przedsiębiorczości, mediów i publicystyki, nauki i technologii, prowadzących działalność społeczną także wśród Polonii.

- Pragnę przekazać życzenia kolejnych sukcesów, a także satysfakcji z urzeczywistniania swoich zawodowych ambicji. Niech to wyróżnienie przyniesie wiele zadowolenia i inspirację do dalszej pracy dla Polski – mówił Jerzy Kwieciński.

Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal w kształcie prostokąta. Na przedniej stronie medalu znajduje się wizerunek orła białego w koronie na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Padarewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a w dolnej, lewej części napis: 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Na stronie odwrotnej medalu w górnej części znajduje się napis: To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i wy?, a w dolnej części wizerunek Legionów Polskich.

Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości

 • ś.p. Zdzisław Adamczewski - prof. dr hab., geodeta. Twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych. Były Główny Geodeta Kraju. Autor ponad 300 publikacji naukowych z zakresu geodezji. Wielokrotnie odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
 • Lesław Brunarski - prof. dr inż. od 1954 pracuje nieprzerwanie w Instytucie Techniki Budowlanej, był zastępcą dyrektora ds. naukowych. Równocześnie, jako nauczyciel akademicki na wydziałach budownictwa Politechniki Warszawskiej (1952-79) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1991-97), opublikował kilka podręczników z mechaniki budowli i teorii konstrukcji. Za osiągnięcia otrzymał m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Srebrny Krzyż Zasługi.
 • Lech Czarnecki - prof. dr hab. inż., zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w obszarze inżynierii materiałów budowlanych, w szczególności zajmuje się wyrobami do napraw i ochrony konstrukcji budowlanych. Autor lub współautor ponad 250 publikacji naukowych i naukowo-technicznych.
 • Andrzej Roch Dobrucki - był prezesem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pełnił funkcję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Medal za Długoletnią Służbę.
 • Tadeusz Donocik - prawnik, działacz samorządu gospodarczego, wiceminister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, odpowiadał m.in. za politykę regionalną, promocję eksportu, handel zagraniczny, technikę i technologię, turystykę, Specjalne Sfery Ekonomiczne, negocjacje z Unią Europejską. W 1993 został wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 2004–2006 był członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, w 2006 został delegatem do Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle. Był też współorganizatorem Śląskiej Nagrody Jakości. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Barbara Fedyszak-Radziejowska - polska socjolog i etnograf, była przewodnicząca Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, od 2015 doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy i członek Narodowej Rady Rozwoju. Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Stanisław Fiszer - był profesorem tytularnym w L‘école nationale supérieure d'architecture de Nancy. Wielokrotnie nagradzany we Francji, nominowany do nagród w Hiszpanii.
 • Jerzy Gaździcki - prof., uczestnik Powstania Warszawskiego, dzięki jego działaniom geodezja – jako jedna z pierwszych branż – wdrożyła technologię informatyczną. Pod koniec lat 60 doprowadził do zainstalowania na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej pierwszego komputera UMC1. Wspomagał tworzenie zrębów nowoczesnej geodezji w Iraku, Kuwejcie, Libii, Syrii, Libanie, Nigerii, Iranie i Afganistanie. Prowadził wykłady nie tylko w Polsce i Holandii, ale również na uniwersytetach w Wenezueli, Iraku oraz Chinach. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dorobek naukowy obejmuje ok. 300 pozycji w języku polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
 • Jerzy Gurawski - polski projektant przestrzeni, architekt i scenograf, wykładowca Politechniki Poznańskiej.
 • Wiesława Herba i Kazimierz Herba - twórcy największej rodzinnej firmy w Polsce, założyciele giełdowej spółki Neuca, dawniej Torfarmu, będącej największym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce.
 • Jerzy Jachowicz - redaktor radiowy; polski dziennikarz, publicysta, jeden z prekursorów dziennikarstwa śledczego w Polsce. Zajmował się głównie problematyką przestępczości zorganizowanej i jej powiązań z dawnym aparatem bezpieczeństwa PRL. Pisał m.in. o zabójstwie Grzegorza Przemyka. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Henryk Jędrzejewski - rzeczoznawca majątkowy, stworzył od podstaw ramy prawne zawodu rzeczoznawca majątkowy oraz innych zawodów nieruchomościowych. Jest autorem wielu publikacji i ekspertyz oraz wykładowcą na studiach podyplomowych oraz licznych konferencjach i seminariach.
 • Tomasz Konior - architekt i urbanista, współautor m.in. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” w Katowicach i nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Daniel Libeskind - architekt, przedstawiciel modernizmu, postmodernizmu, neomodernizmu, teoretyk architektury, scenograf. Był wykładowcą wielu uczelni amerykańskich i niemieckich, obecnie wykłada na Uniwersytecie Toronto.
 • Feliks Linke - wybitny matematyk, nauczyciel, współautor publikacji matematycznych oraz działacz oświatowy, kulturalny i społeczny.
 • Adam Linsenbarth - w Tanzanii nadzorował wykonanie mapy topograficznej tego kraju, następnie był oddelegowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii do pracy w libijskim ministerstwie planowania. Wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem dwóch podręczników z zakresu fotogrametrii, a także licznych prac i opracowań naukowych.
 • Edward Malec - prof. nauk medycznych, polski kardiochirurg i chirurg dziecięcy, profesor Westfalische Wilhelms Universität Münster, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, Chirurgii Wad Wrodzonych Serca Universitätsklinikum Münster, profesor wizytujący na Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Odessie, gdzie 21 grudnia 2017 roku został mu przyznany tytuł doktora honoris causa za wkład w rozwój kardiochirurgii dziecięcej na świecie. Wykonał ponad 8000 skomplikowanych zabiegów kardiochirurgicznych u dzieci z wadami serca, operując małych pacjentów w Polsce, Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, Słowacji, Norwegii, Niemczech oraz Szwajcarii. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Uśmiechu.
 • Stanisław Niemczyk - wybitny polski architekt, uhonorowany w 2000 r. przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice, za zasługi dla budownictwa sakralnego otrzymał w 2011 r. medal Per artem ad Deum (Przez sztukę do Boga), przyznawany przez Papieską Radę ds. Kultury.
 • Ewa Petrykiewicz - Fundacja dla Polonii, nauczyciel, wychowawca i społecznik z powołania, przedsiębiorca i menedżer z wyboru. Od lat sprawuje opiekę na polską młodzieżą ze Wschodu - z polskich Kresów i miejsc zsyłek i katorgi Polaków, organizując i prowadząc Liceum Polonijne oraz Fundację dla Polonii. Celem jej pracy jest nie tylko patriotyczne wychowywanie czy umożliwianie młodym Polakom ze Wschodu zdobycie wykształcenia, ale przede wszystkim przywrócenie Im Ojczyzny - Polski, którą z wyniku zawieruch dziejowych utracili.
 • Leonard Runkiewicz - prof. dr hab. inż., od 1965 roku pracownik w Instytucie Techniki Budowlanej. Opublikował ponad 500 prac naukowych, w tym ponad 300 samodzielnych. Recenzował, konsultował i opiniował ok. 40 prac doktorskich, habilitacyjnych oraz na tytuł i stanowisko profesora. Za osiągnięcia otrzymał m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi.
 • Bolesław Stelmach - architekt, laureat wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów architektonicznych m.in. rozbudowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2001), Centrum Chopinowskiego w Warszawie (2005). Był przewodniczącym Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 • Przemysław Trawa - prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od wielu lat wspiera promocję polskiego budownictwa organizując Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. Targi BUDMA uznawane za jedne z najważniejszych wydarzeń targowych w Europie od wielu lat.
 • Danuta Wawrzynkiewicz - polska administratywistka, urzędniczka, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. finansów publicznych. Pracowała w Ministerstwie Finansów m.in. jako wicedyrektor Departamentu Budżetu Państwa, dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego i doradca ministra finansów. W 2007 została doradcą etatowym prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. finansów publicznych. W październiku 2015 została członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.04.2019 15:47
Osoba publikująca: Zbigniew Przybysz
Zmodyfikowano: 19.04.2019 09:29
Osoba modyfikująca: Zbigniew Przybysz