Paweł Cybulski

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  • Paweł Cybulski

    Paweł Cybulski

Życiorys

Urodził się 21 września 1957 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1983).

Związany z administracją skarbową począwszy od komisarza skarbowego do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (1995-2007).

Wykładowca prawa podatkowego i systemów zarządzania (Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Geysztora w Pułtusku).

Wdrożył już w 2004 r. w administracji skarbowej system samooceny CAF (Common Assessment Framework). Kierowany przez niego Urząd Skarbowy nagrodzono w konkursie organizowanym przez Szefa Służby Cywilnej na najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej. Zainicjował i zorganizował I Konferencję Jakości Służb Skarbowych (2004).

Prowadził kontrole dochodzeniowe oraz audyty w spółkach Grupy Kapitałowej PGE (2008-2015).

W lutym 2016 r. powołany na stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, a od marca 2017 r. na stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Żonaty, ma troje dzieci.

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Rozmiar: 1.72MB

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone według stanu na dzień powołania na stanowisko podsekretarza stanu Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone według stanu na dzień powołania na stanowisko podsekretarza stanu

Rozmiar: 0.72MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.02.2019 15:39
Osoba publikująca: Arkadiusz Wieczorek
Zmodyfikowano: 14.02.2019 15:41
Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Biuro Komunikacji i Promocji, Biuro Ministra
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Paweł Cybulski - Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 1.0 14.02.2019 15:39 Arkadiusz Wieczorek Arkadiusz Wieczorek
Paweł Cybulski 1.1 14.02.2019 15:41 Arkadiusz Wieczorek Arkadiusz Wieczorek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP