Piotr Dziedzic

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

  • Piotr Dziedzic

    Piotr Dziedzic

Życiorys

Piotr Dziedzic jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1997 r. zatrudniony w resorcie finansów na stanowiskach związanych z kontrolą i zwalczaniem przestępczości. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów w Międzyresortowym Zespole do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych (Stałej Grupie Eksperckiej). W trakcie kariery zawodowej realizował zadania  organów ochrony porządku konstytucyjnego RP, koncentrując się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli.

Od stycznia 2016 r. zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier. W lipcu 2016 r. awansowany na stanowisko dyrektora Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier. Od marca 2017 r. do czerwca 2019 r. dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.07.2019 13:38
Osoba publikująca: Arkadiusz Wieczorek
Zmodyfikowano: 04.07.2019 08:43
Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Biuro Komunikacji i Promocji, Biuro Ministra
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Piotr Dziedzic 1.0 01.07.2019 13:38 Arkadiusz Wieczorek Arkadiusz Wieczorek
Piotr Dziedzic 1.1 04.07.2019 08:43 Arkadiusz Wieczorek Arkadiusz Wieczorek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP