Tomasz Słaboszowski

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  • Tomasz Słaboszowski

    Tomasz Słaboszowski

Życiorys

Tomasz Słaboszowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbami podatkowymi. 

W latach 1994-1996 oraz od 1998 r. do chwili obecnej zatrudniony w służbach skarbowych. W trakcie kariery zawodowej pełnił m. in. funkcję zastępcy Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie. Był również Rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych I instancji, członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, a także członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Warszawie.

Od lutego 2016 r. pełnił obowiązki Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, a 1 marca 2017 r. objął stanowisko Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Współpracownik wielu wyższych uczelni i ośrodków szkoleniowych w zakresie prowadzenia zajęć dotyczących finansów publicznych i podatków.

Odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.07.2019 11:50
Osoba publikująca: Arkadiusz Wieczorek
Zmodyfikowano: 05.07.2019 11:50
Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Biuro Komunikacji i Promocji, Biuro Ministra
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Tomasz Słaboszowski 1.0 05.07.2019 11:50 Arkadiusz Wieczorek Arkadiusz Wieczorek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP