W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dotycząca zapisów na złożenie wniosku

17.09.2020

Wydział Konsularny Ambasady RP w Nur-Sułtanie i Konsulat Generalny RP w Ałmaty uprzejmie informują, iż w celu umówienia się na złożenie wniosku należy skontaktować się telefonicznie z właściwą terytorialnie placówką w podanych poniżej terminach. Zapisy będą przyjmowane wyłącznie od wymienionych poniżej kategorii interesantów. Interesanci będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

ogłoszenie_konsulat

Przyjmowane będą wnioski wizowe od następujących osób:

- posiadaczy Karty Polaka;

- osób rozpoczynających lub kontynuujących naukę w szkole średniej (liceum, technikum) w trybie stacjonarnym (nie na odległość);

- kierowców realizujących międzynarodowy przewóz towarów;

- osób chcących złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wizy po otrzymaniu odmowy wydania wizy.

- studentów rozpoczynających lub kontynuujących naukę w trybie stacjonarnym (nie na odległość);

- współmałżonkowie i niepełnoletnie dzieci obywatela RP

 

Zapisy na złożenie wniosku będą odbywały się w następujący sposób:

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Nur-Sułtanie

Celem umówienia terminu złożenia wniosku o wydanie wizy na 28 września - 2 października należy:

- zadzwonić OSOBIŚCIE (w przypadku, gdy wniosek dotyczy małoletniego, zapisu dokonuje OSOBIŚCIE jeden z rodziców) na numer telefonu +7 701 302 72 97. Telefon będzie czynny w dniu 23 września w godzinach 10.00 – 13.00 lub do wyczerpania limitu miejsc;

W trakcie rozmowy telefonicznej należy podać podstawę ubiegania się o wizę (np. posiadacz Karty Polaka) oraz następujące dane osoby, której dotyczy wniosek:

* imię,

* nazwisko,

* obywatelstwo (dla obywateli Kazachstanu także obwód/miasto zamieszkania),

* numer swojego telefonu.

 

Celem umówienia terminu wizyty w sprawie prawnej, Karty Polaka lub paszportowej należy:

- zadzwonić OSOBIŚCIE na numer telefonu +7 7172 94 44 10. Telefon będzie czynny w dniu 25 września w godzinach 10.00 – 13.00 lub do wyczerpania limitu miejsc;

W trakcie rozmowy telefonicznej należy podać rodzaj sprawy (np. złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka, tłumaczenie dokumentów) oraz następujące dane:

* imię,

* nazwisko,

* numer swojego telefonu.

* inne dane niezbędne ze względu na typ sprawy

 

Konsulat Generalny RP w Ałmaty

Celem umówienia terminu złożenia wniosku o wydanie wizy na 28 września -2 października należy:

- zadzwonić OSOBIŚCIE (w przypadku, gdy wniosek dotyczy małoletniego, zapisu dokonuje OSOBIŚCIE jeden z rodziców) na numer telefonu +7 771 754 01 99. Telefon będzie czynny w dniu 23 września w godzinach 11.00 – 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc;

W trakcie rozmowy telefonicznej należy podać podstawę ubiegania się o wizę (np. posiadacz Karty Polaka) oraz następujące dane osoby, której dotyczy wniosek:

* imię,

* nazwisko,

* obywatelstwo (dla obywateli Kazachstanu także obwód/miasto zamieszkania),

* numer swojego telefonu.

 

 

- po wyznaczeniu przez pracownika placówki terminu i godziny złożenia wniosku o wydanie wizy należy wejść na stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl wybrać placówkę zgodnie z właściwością terytorialną, a następnie w zakładce MENU w zależności od typu wnioskowanej wizy wybrać opcję Wiza krajowa - Wypełnij formularz lub Wiza Schengen – wypełnij formularz. Należy wypełnić formularz wizowy, wydrukować i podpisać. Wniosek o wydanie wizy dla osoby małoletniej podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.

UWAGA!!

Osoby umówione na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po otrzymaniu odmowy wydania wizy, składają przygotowany samodzielnie wniosek wraz z przygotowanymi dokumentami. Osoby te NIE WYPEŁNIAJĄ WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU E-KONSULAT.

Każda osoba zobowiązana jest w dniu umówionej wizyty przedstawić komplet wymaganych do wnioskowania o wizę dokumentów. Z wykazem wymaganych dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej konsulatu pod adresem: https://www.gov.pl/web/kazachstan/dokumenty-ze-wzgledu-na-cel

Uprzejmie przypominamy, że wniosek o wydanie wizy dla osoby małoletniej składa jeden z rodziców. Obecność małoletniego nie jest wymagana.

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Nur-Sułtanie i Konsulat Generalny RP w Ałmaty uprzejmie informują, że osoby umówione na wizytę są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do obostrzeń sanitarnych:

- zakrywanie ust i nosa przez cały czas pobytu na terenie urzędu za pomocą masek medycznych lub przyłbic oraz dezynfekcję rąk żelem antywirusowym przed wejściem do urzędu;

- zachowywanie dystansu co najmniej 1,5 metra od pozostałych osób;

Osoba umówiona na wizytę jest zobowiązana stawić się w urzędzie na umówioną godzinę. W celu uniknięcia gromadzenia się osób oczekujących na wizytę, należy przybyć do urzędu nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną. Osoby spóźnione nie zostaną obsłużone.