W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Organizacja Komendy Głównej PSP

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, będącego centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.

Schemat Organizacyjny KG PSP – pełna struktura dokładnie opisana poniżej

Struktura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

Gabinet Komendanta Głównego

 • Wydział Prezydialny;
 • Wydział Prewencji Społecznej;
 • Wydział Planowania i Analiz;
 • Redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”;
 • Zespół Prasowy.

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków

 • Wydział Kontroli;
 • Wydział Archiwum;
 • Wydział Skarg i Wniosków.

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

 • Wydział Koordynacji Ratownictwa, w tym stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP;
 • Wydział Planowania Operacyjnego i Analiz;
 • Wydział Odwodów Operacyjnych i Działań Międzynarodowych;
 • Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych;
 • Wydział Zagrożeń CBRN;
 • Stanowisko Doradcy Komendanta Głównego;
 • Samodzielne Stanowisko Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby;
 • Samodzielne Stanowisko do spraw Koordynacji Pomocy Psychologicznej w Państwowej Straży Pożarnej.

Biuro Informatyki i Łączności

 • Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych;
 • Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.

Biuro Kadr i Organizacji

 • Wydział Kadr;
 • Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;
 • Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;
 • Samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Głównego.

Biuro Szkolenia

 • Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;
 • Wydział Programowo-Metodyczny;
 • Sekcja Kultury Fizycznej;
 • Sekcja Nadzoru.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 • Wydział Współpracy Międzynarodowej;
 • Sekcja Tłumaczeń.

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

 • Wydział Analiz Zagrożeń;
 • Wydział Nadzoru Prewencyjnego;
 • Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych;
 • Samodzielne stanowisko Doradcy Komendanta Głównego.

Biuro Finansów

 • Wydział Planowania i Analiz Budżetowych;
 • Wydział Księgowości i Sprawozdawczości;
 • Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych;
 • Wydział Zamówień Publicznych;
 • Wydział Dotacji dla OSP;
 • Wydział Funduszy Europejskich.

Biuro Logistyki

 • Wydział Logistyki;
 • Wydział Infrastruktury i Modernizacji;
 • Wydział Administracyjny;
 • Wydział Gospodarczy.

Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

 • Wydział Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
 • Wydział Monitorowania i Analiz;
 • Wydział do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej;
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Biuro Prawne

Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

 • Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych/spraw obronnych;
 • Samodzielne Stanowisko ds. ochrony danych;
 • Kancelaria tajna oraz kancelaria tajna NATO i UE

Materiały

schemat organizacyjny KG PSP
Zal​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_schemat​_organizacyjny​_KG(1).pdf 0.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.09.2020 15:45 Radosław Moraczewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Radosław Moraczewski/Gabinet Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Organizacja Komendy Głównej PSP 7.0 05.05.2021 14:23 Leszek Piekarski
Organizacja Komendy Głównej PSP 6.0 04.05.2021 11:30 Leszek Piekarski
Organizacja Komendy Głównej PSP 5.0 29.09.2020 06:52 Leszek Piekarski
Organizacja Komendy Głównej PSP 4.0 28.09.2020 14:52 Leszek Piekarski
Organizacja Komendy Głównej PSP 3.0 28.09.2020 11:28 Radosław Moraczewski
Organizacja Komendy Głównej PSP 2.0 28.09.2020 11:26 Radosław Moraczewski
Organizacja Komendy Głównej PSP 1.0 03.09.2020 15:45 Radosław Moraczewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP