W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

09.02.2022

Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);

W lutym 2022 r. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął wypłaty świadczeń ratowniczych przyznawanych strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych.
Według informacji przekazanej przez ZER MSWiA, pierwszorazowe wypłaty świadczeń ratowniczych dla strażaków ratowników OSP wraz z wyrównaniami od miesiąca przyznania świadczenia realizowane są niezwłocznie. Cykliczne wypłaty tych świadczeń dokonywane są 12. dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż do 15. dnia tego miesiąca. W przypadku gdy dzień wypłaty świadczenia przypada w dniu wolnym od pracy, wypłaty realizowane są w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Materiały

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego
Rozporządzenie​_MSWiA​_w​_sprawie​_wniosku​_o​_przyznanie​_świadczenia​_ratowniczego.pdf 0.97MB
{"register":{"columns":[]}}