W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

ETV - Program weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej

07.04.2020

Program weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV UE)

Technologie środowiskowe to produkty, procesy i usługi wykazujące tzw. środowiskową wartość dodaną, czyli bardziej korzystny lub mniej szkodliwy wpływ na środowisko niż technologie stosowane obecnie do tego samego celu. Są nimi także technologie, które służą do pomiarów parametrów wskazujących wpływ na środowisko.

Innowacyjne technologie środowiskowe odgrywają istotną rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska i klimatu oraz osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie zaistnienie na rynku z nową technologią i udowodnienie jej skuteczności nabywcy jest poważnym wyzwaniem dla wytwórców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z uwagi na ryzyko inwestycyjne i technologiczne kupujący technologie, szczególnie z sektora finansów publicznych, wolą mniej skuteczne, lecz sprawdzone rozwiązania. Nowe technologie nie mogą wykazać się także referencjami z wcześniejszych zastosowań, co poważnie ogranicza ich możliwości rynkowe, szczególnie w kontekście zamówień publicznych. Ponadto, z uwagi na innowacyjny charakter rozwiązań normy, certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne odpowiednie dla danych technologii nie odzwierciedlają ich cech innowacyjnych, które stanowią o przewadze konkurencyjnej.

Wsparciem dla wdrażania ekoinnowacji jest weryfikacja technologii środowiskowych.  

Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification) to system wspierający komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych, który polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu, że deklaracja wytwórcy technologii dotycząca jej efektu działania i korzyści z jej zastosowania jest rzetelna, kompletna i oparta na wiarygodnych wynikach badań.


ETV weryfikuje innowacyjność rozwiązania w kontekście uzyskiwanego efektu ekologicznego technologii z perspektywy jej cyklu życia, tzn. technologia jest innowacyjna, gdy stanowi nowość pod względem:

  • sposobu zaprojektowania/konstrukcji
  • surowców/ materiałów koniecznych do jej wytworzenia
  • sposobu wytworzenia/procesu produkcji
  • eksploatacji
  • możliwości recyklingu/końcowego unieszkodliwienia.

Proces weryfikacji technologii środowiskowych określa norma PN-ISO 14034: 2016 Zarządzanie środowiskowe: Weryfikacja technologii środowiskowych.

W grudniu 2011 r., wraz z opublikowaniem Planu Działań na rzecz Ekoinnowacji, KE uruchomiła na zasadzie eksperymentu Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (ETV UE). Polska była jednym z 7 krajów uczestniczących w tym pilotażu, w trakcie którego zweryfikowano 3 polskie technologie.

Zgodnie z Nowym planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 2020 r. ETV zostanie zarejestrowany jako unijny znak certyfikujący. Oznacza to wzmocnienie jego pozycji, co wynika z założenia, że zweryfikowane, zielone technologie pomagają w modernizacji produkcji przemysłowej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.04.2020 15:37 Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Pierwsza publikacja:
02.11.2018 11:20 administrator gov.pl