W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Gospodarka wodorowa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi monitoring stanu rozwoju rynku technologii wodorowych oraz działań ukierunkowanych na wdrażanie gospodarki wodorowej w skali lokalnej i globalnej.

Gospodarka wodorowa to łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru we wszystkich obszarach aktywności człowieka, w szczególności w głównych działach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle.

Zadaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest opracowanie ram prawnych i organizacyjnych służących wdrożeniu gospodarki wodorowej w Polsce. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 określa strategiczne kierunki wdrażania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska dąży do stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego mającego na celu eliminację barier dla rozwoju rynku wodoru i pobudzanie popytu na ten nośnik energii.

Wodór jako najprostszy, najlżejszy i najpowszechniej występujący pierwiastek we wszechświecie ma wiele potencjalnych zastosowań, dzięki czemu będzie stanowił jedno z kluczowych paliw transformacji energetycznej zachodzącej w Unii Europejskiej wyrażonej w Europejskim Zielonym Ładzie oraz w Strategii w zakresie wodoru na rzecz wodoru neutralnej dla klimatu. Rola wodoru została także dostrzeżona w polskich dokumentach strategicznych, takich jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. oraz Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Rozwój tego sektora gospodarki jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem. W systemie elektroenergetycznym Polski systematycznie zwiększa się udział odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii. Stworzenie zintegrowanego międzysektorowo systemu energetycznego oraz konieczność zapewnienia bilansowania systemu z rosnącym udziałem OZE stwarzają przestrzeń do wykorzystania technologii wodorowych. Wodór oprócz możliwości przekształcania w inne nośniki może pełnić rolę magazynu energii.

Kontakt

W sprawach związanych z gospodarką wodorową zachęcamy do kontaktu z Departamentem Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej pod adresem e-mail: wodor@klimat.gov.pl.

{"register":{"columns":[]}}