W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ireneusz Zyska

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 3

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzoruje Departament Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, a także Instytut Energetyki w Warszawie i Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji.

W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W latach 2016-2020 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

W latach 2020-2021 inicjator procesu zawierania w Polsce porozumień sektorowych na rzecz rozwoju:

  1. morskiej energetyki wiatrowej,
  2. sektora biogazu i biometanu,
  3. sektora fotowoltaiki,
  4. gospodarki wodorowej,

których celem jest budowa nowych gałęzi gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu, w oparciu o local content (polski wkład) i tworzenie łańcuchów wartości, począwszy od badań i rozwoju technologii, przez wdrożenie i komercjalizację patentów, do ich powszechnego zastosowania w kraju i ekspansji na rynki zagraniczne. Inicjator powstania i współtwórca Polskiej Strategii Wodorowej oraz ekosystemu dolin wodorowych w Polsce.

Propagator rozwoju odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, magazynów energii, w tym ESP, elektromobilności i gospodarki wodorowej oraz zwiększenia efektywności energetycznej w energetyce, transporcie, przemyśle i budownictwie. Współautor pilotażowego programu termomodernizacji budynków wielorodzinnych w województwie dolnośląskim.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Odbył aplikację radcowską w OIRP w Wałbrzychu. Radca prawny. Prowadził własną kancelarię radcy prawnego. Pracował w departamencie prawnym spółki prawa handlowego notowanej na GPW. Samorządowiec – w latach 2006-2011 był zastępcą burmistrza miasta Świebodzice.

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 1996-1997 członek partii Ruch Odbudowy Polski – członek zarządu okręgu wałbrzyskiego. W latach 1986-1990 uczestnik młodzieżowego ruchu oporu – Ruch Młodzieży Niezależnej, współpracownik Solidarności Walczącej.

{"register":{"columns":[]}}