W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jacek Ozdoba

Sekretarz stanu

Wiceminister Jacek Ozdoba

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich. Dodatkowo, ukończył Wyższy Kurs Obronny w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na Akademii Sztuki Wojennej.

W 2014 roku został wybrany jako najmłodszy radny Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. W latach 2014-2018 został członkiem komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, komisji Statutowej i Spraw Lokalnych oraz komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.

Od początku działalności publicznej zaangażowany w działania samorządu w zakresie walki z przestępczością oraz sprawami ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem polityki odpadowej oraz walki ze smogiem.  W 2018 roku koordynował prace zespołu tworzącego program walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Od 2018 roku pełnił funkcję radnego m.st. Warszawy.  Zasiadał w kilku komisjach m.in. Ochrony Środowiska, Skarg i Wniosków oraz Rewizyjnej w radzie m.st. Warszawy.

W latach 2015-2018 pracował jako doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W 2018 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

W wyborach parlamentarnych 2019 roku z 9 miejsca zdobył 3 wynik i został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. Był członkiem komisji sejmowych: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Od 2020 roku został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, a następnie po przekształceniu instytucji na tożsame stanowisko w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Priorytety to zwalczanie przestępczości środowiskowych głównie w obszarze gospodarki odpadowej, usprawnienie systemu gospodarki odpadami. Nadzoruje Departament Gospodarki Odpadowej, Departament Instrumentów Środowiskowych oraz sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

Jest członkiem Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Zespołu zadaniowego do spraw „Programu otwierania danych publicznych”  oraz Zespołu ds. Koordynowania i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji.

W 2021 i 2022 roku został zaliczony przez „Dziennik Gazetę Prawną” do grona „50 najbardziej wpływowych prawników".

{"register":{"columns":[]}}