W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Michał Kurtyka – kandydat na Sekretarza Generalnego OECD

27 października 2020 r. Polska zgłosiła kandydaturę Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki na stanowisko Sekretarza Generalnego OECD na kadencję 2021-2026.

Michał Kurtyka Polish candidate for the post of the Secretary-General of the OECD

Wykształcenie, kariera akademicka i zawodowa

Michał Kurtyka jest absolwentem prestiżowej paryskiej École Polytechnique, a także stypendystą w zakresie optyki kwantowej na zlokalizowanym pod Waszyngtonem National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod kierownictwem laureata Nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips. Podczas studiów kształcił się również w zakresie ekonomii, studiując na belgijskim uniwersytecie Louvain-la-Neuve, w Szkole Głównej Handlowej, a także ucząc się pod kierunkiem profesora Jean Tirole, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2014 roku. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie przez ponad dziesięć lat doradzał polskim przedsiębiorstwom w procesie modernizacji i dostosowywaniu się do rynków europejskich i światowych.

Minister Michał Kurtyka

Działalność publiczna

W rządzie RP, początkowo jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i Ministerstwie Środowiska, a następnie jako Minister Klimatu, Michał Kurtyka dał się poznać przede wszystkim jako ekspert – inżynier i ekonomista. Był odpowiedzialny między innymi za rozwój technologiczny i wdrażanie innowacji w sektorze paliwowo-gazowym oraz nadzór nad udziałem państwa w polskich spółkach energetycznych. Był również pomysłodawcą „Planu rozwoju elektromobilności”, a następnie kierował tworzeniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Minister Michał Kurtyka

Kariera międzynarodowa

Na arenie międzynarodowej Michał Kurtyka rozpoznawany jest przede wszystkim dzięki swojej wyjątkowej umiejętności budowania konsensusu. W latach 2016-2017 przewodniczył pracom IEA w zakresie przyjęcia „Long Term Financial Health”, całościowej reformy finansowej, która umożliwiła zrównoważone finansowanie działalności Agencji. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej na szczeblu ministerialnym przyczynił się do wydania pierwszego od 10 lat IEA Ministerial Communiqué, pozostającego do tej pory ostatnim wspólnym odniesieniem 30 krajów członkowskich IEA do kwestii klimatycznych. Jako Prezydent międzynarodowej konferencji klimatycznej COP 24 w 2018 r. doprowadził do zaakceptowania przez 196 uczestników obrad dokumentu Katowice Rulebook, umożliwiającego implementację postanowień Porozumienia Paryskiego.

Minister Michał Kuryka

Wizja dla OECD

Swój plan rozwoju OECD Michał Kurtyka zbudował wokół programu mądrej odbudowy gospodarczej „New Growth”, który służyłby powrotowi na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego oraz zwiększaniu jakości życia w trakcie i po zakończeniu pandemii, przy jednoczesnym dbaniu o wzmacnianie roli Organizacji opartej na dialogu z państwami członkowskimi. Zwraca w nim uwagę na szansę przyjęcia perspektywy długoterminowej i powstanie w przyszłości gospodarek bardziej przyjaznych człowiekowi, opartych na rozwoju nowych technologii zintegrowanych z celami klimatycznymi, budowę ekonomii cyfrowej czy solidarność na poziomie narodowym oraz w skali globalnej. Zdaniem Michała Kurtyki odbudowa zaufania do współpracy na arenie międzynarodowej będzie kluczowa w osiągnięciu tego założenia.

Minister Kurtyka

Materiały

Michal Kurtyka CV English
Michal​_Kurtyka​_CV​_en.pdf 0.91MB
Michal Kurtyka Letter of Motivation
Michal​_Kurtyka​_Letter​_of​_motivation.pdf 0.45MB
Michal Kurtyka My Vision
Michal​_Kurtyka​_My​_vision​_.pdf 3.38MB
Michal Kurtyka CV Francais
Michal​_Kurtyka​_CV​_fr.pdf 0.93MB
Michal Kurtyka Lettre de Motivation
Michal​_Kurtyka​_Lettre​_de​_motivation.pdf 0.45MB
Michal Kurtyka Ma Vision
Michal​_Kurtyka​_Ma​_vision.pdf 3.43MB

Wideo