W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu

Celem programu jest:

  • zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • poprawa jakości powietrza;
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
  • wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Beneficjenci

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Rodzaje przedsięwzięć

  1. przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
  2. nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Harmonogram realizacji programu

Program przewidziany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania środków

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 6.12.2020 r. 

Termin trzeciego naboru planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków. Trzecia edycja Program będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Szczegóły trzeciej edycji Programu „Mój Prąd” w tym zakres oraz poziom dofinansowania wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane wkrótce.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak uzyskać dofinansowanie

  1. Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną
  2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

Ważne - Instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.

  1. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
  2. Złóż wniosek o dofinansowanie Uwaga ! Od 31 marca tylko e-wnioski w „Moim Prądzie”.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 6.12.2020 r.  Drugi nabór wniosków został skrócony ze względu na fakt wyczerpania alokacji środków. 

Termin trzeciego naboru planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków. Szczegóły trzeciej edycji programu „Mój Prąd” zostaną podane wkrótce.

 

Wnioski należy składać w formie e-wniosku. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Programu "Mój Prąd". 

Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie regulujące sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

Wszelkie niezbędne informację znajdują się na  stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

{"register":{"columns":[]}}