W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona przed hałasem

Informacja dokumentów związanych z ochroną przed hałasem

Informacja na temat sporządzenia dokumentów przekazywanych do Komisji Europejskiej w zakresie ochrony przed hałasem:

Obowiązek sporządzenia programów działań (wraz ze streszczeniami) dla potrzeb zarządzania problemami i skutkami hałasu bądź zmniejszania emisji hałasu upływa z dniem 18 lipca 2018 r. i dotyczy:

  • aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (z wyszczególnieniem aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy),
  • głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie (z wyszczególnieniem obszarów objętych akustycznym oddziaływaniem głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie),
  • głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem powyżej 30 tysięcy przejazdów pociągów rocznie (z wyszczególnieniem obszarów objętych akustycznym oddziaływaniem głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem powyżej 60 tysięcy przejazdów pociągów rocznie),
  • głównych lotnisk na których odbywa się powyżej 50 tysięcy operacji lotniczych rocznie.

Zakres dokumentów oraz informacji niezbędnych do przedłożenia Ministerstwu Klimatu obejmuje:

Wymagania w zakresie formy i treści przekazywanych dokumentów i danych:

  • informacje przedstawione w szablonie streszczenia programu ochrony środowiska przed hałasem powinny być zamieszczone wyłącznie formie tekstowej, bez użycia tabel i diagramów,
  • poszczególne arkusze formularza Excel „DF_7_10_APCoverage.xls” powinny zawierać listę wszystkich programów ochrony środowiska przed hałasem dla danej aglomeracji oraz głównych dróg, głównych linii kolejowych oraz głównego lotniska, podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu, 
  • w przypadku gdy program ochrony środowiska przed hałasem nie obejmuje określonej aglomeracji, określonego odcinka drogi, określonego odcinka linii kolejowej lub określonego portu lotniczego, w komórce arkusza Excel należy przyjąć wartość „-2”,
  • przekazywane informacje powinny być sporządzone na podstawie udostępnionego powyżej szablonu i formularza (umożliwiających edycję oraz kopiowanie treści)  oraz dokumentu Excel w formie zapisu na elektronicznym nośniku.

Szczegółowy opis informacji i danych, objętych obowiązkiem sprawozdawczym do Komisji Europejskiej, został zawarty w części 4 i 5 „Przewodnika w zakresie przekazywania informacji nt. programu ochrony przed hałasem”, przygotowanego przez Europejskie Centrum Tematyczne ds. Zanieczyszczenia Powietrza i Łagodzenia Zmian Klimatu na zlecenie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Materiały

Kliknij, aby pobrać szablon streszczenia programu ochrony przed hałasem wraz z instrukcją
szablon​_streszczenia​_programu​_ochrony​_przed​_halasem​_wraz​_z​_instrukcja​_​_plik​_doc​_​_rozmiar​_72​_kb​_​_.doc 0.07MB
Kliknij, aby pobrać formularz metadane
Metadane.docx 0.01MB
Kliknij, aby pobrać dane identyfikujące program ochrony środowiska przed hałasem oraz dane identyfikujące podmiot przesyłający sprawozdanie
szablon​_streszczenia​_programu​_ochrony​_przed​_halasem​_wraz​_z​_instrukcja​_​_plik​_doc​_​_rozmiar​_72​_kb​_​_.doc 0.07MB
Kliknij, aby pobrać przewodnik w zakresie przekazywania informacji nt. programu ochrony przed hałasem
Przewodnik​_w​_zakresie​_przekazywania​_informacji​_nt​_programu​_ochrony​_przed​_halasem.pdf 0.43MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.02.2020 09:29 Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Pierwsza publikacja:
19.11.2018 13:28 Agata Kubel-Grabau