W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Odnawialne źródła energii - monitoring

Prezentowane w zakładkach materiały zawierają informacje/bazę danych dotyczącą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii dane zamieszczone w elektronicznej bazie danych dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych są jawne.

Dane związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych przedstawiane są ministrowi właściwemu do spraw energii przez:
- Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz,
- Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizując ustawowy obowiązek nałożony na ministra właściwego do spraw energii, o którym mowa w art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii podaje się do wiadomości, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych, informacje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych przedstawione przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie art. 131 ust. 2 – 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (…) oraz, które przedstawione zostały przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie art. 131 ust. 2 i 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii (…).

Prezentowane dane obejmujące kwestie związane z rozwojem sektora OZE w Polsce publikowane są począwszy od 2013 r.
Dane archiwalne dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

{"register":{"columns":[]}}