W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten resort dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KM PSP. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności
Elżbieta Piekarska
e-mail: sekretariat@straz.olsztyn.pl

telefon: 89 522 92 00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 02.03.2022r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały na podstawie zasad przyjętych w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności:
 • Elżbieta Piekarska – starszy  specjalista w wydziale organizacyjno – kadrowym w KM PSP w Olsztynie
 • e-mail: sekretariat@straz.olsztyn.pl
 • telefon: 89 522 92 00.

 

Przy wejściu na teren komendy służbę pełni całodobowo strażak, od którego należy pobrać przepustkę. Strażak poinformuje pracownika komendy, do którego przybył petent. Pracownik komendy przychodzi po gościa, po czym udają się na miejsce spotkania. Komenda Miejska PSP zobowiązuje się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu osobom niepełnosprawnym. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy.  

Budynek nie posiada dźwigów osobowych. W budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Schody w budynku są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień
w każdym biegu, również na zewnątrz.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

 

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
210602125846​_0001.pdf 0.49MB
Raport o stanie zapewnienia dostepności
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.06.2021 13:51 mł. asp. Michał Pawlus
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Michał Pawlus
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostępność 3.0 03.03.2022 09:08 mł. asp. Michał Pawlus
Dostępność 2.0 03.03.2022 09:08 mł. asp. Michał Pawlus
Dostępność 1.0 02.06.2021 13:51 mł. asp. Michał Pawlus

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}