W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten resort dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KM PSP. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności
Elżbieta Piekarska
e-mail: sekretariat@straz.olsztyn.pl

telefon: 89 522 92 00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały na podstawie zasad przyjętych w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności: Elżbieta Piekarska
 • E-mail: sekretariat@straz.olsztyn.pl
 • Telefon: + 48 89 522 92 00

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Niepodległości. 

Sekretariat i gabinet Komendanta Miejskiego znajdują się na drugim piętrze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. W budynku nie ma wind.

W Komendzie nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem nie mam wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W Komendzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
210602125846​_0001.pdf 0.49MB
Raport o stanie zapewnienia dostepności
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.06.2021 13:51 mł. asp. Michał Pawlus
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Michał Pawlus
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostępność 1.0 02.06.2021 13:51 mł. asp. Michał Pawlus

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP