W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pomimo starań redaktorów serwisu, mogą wystąpić sytuacje, gdzie pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Ponadto sporadycznie może wystąpić brak poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści do niniejszego serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Głaz.
 • E-mail: r.glaz@straz.tarnobrzeg.pl
 • Telefon: 603 198 998

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg,
  ul. Targowa 3
 • E-mail: kmtarnobrzeg@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 15 823 35 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, ul. Targowa 3, 39-400 Tarnobrzeg.

Do części administracyjnej budynku prowadzi wejście główne od ul. Targowej. Wejście wyposażone jest w podjazd ułatwiający dostęp osobom niepełnosprawnym. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon.

Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 10:39 Paweł Korczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 20.02.2023 14:35 bryg. Jacek Widuch
Deklaracja dostępności 6.0 07.02.2023 10:25 bryg. Jacek Widuch
Deklaracja dostępności 5.0 18.03.2022 14:36 Paweł Korczak
Deklaracja dostępności 4.0 14.12.2020 09:05 Paweł Korczak
Deklaracja dostępności 3.0 14.12.2020 09:02 Paweł Korczak
Deklaracja dostępności 2.0 14.12.2020 08:59 Paweł Korczak
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 10:39 Paweł Korczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}