W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP w Żorach Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP w Żorach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmików nie posiada filmików dla osób głuchych lub słabo słyszących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Kuś.
 • e-mail: k.kus@kmpspzory.pl
 • Telefon: 32 434 54 38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski PSP w Żorach
 • Adres: ul. Ogniowa 10
  44-240 Żory
 • e-mail: pspzory@katowice.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 32 434 54 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku

Do budynków Komendy Miejskiej PSP w Żorach możliwy jest dojazd  ul. Ogniową. Przed budynkiem znajduje się parking dla pracowników i interesantów.

Do wejścia od parkingu prowadzi chodnik pokryty kostka brukową. Przed wejściem znajduje się próg, obok na ścianie budynku przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Za drzwiami zewnętrznymi znajduje się przedsionek, w którym osoba zainteresowana może zostać przyjęta. Możliwe jest również przyjęcie osoby w sekretariacie, do którego prowadzą schody dwubiegowe ze spocznikiem.

Toalety

Brak udogodnień.

Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego rok 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2021.pdf 0.06MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_Żory.pdf 0.11MB
Zadania Państwowej Straży Pożarnej
Zadania​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.mp3 2.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 15:41 st. kpt. Krzysztof Kuś
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kuś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 10.0 24.04.2023 12:32 mł. bryg. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 9.0 24.04.2023 12:25 mł. bryg. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 8.0 06.04.2023 10:50 mł. bryg. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 7.0 08.10.2021 14:32 st. kpt. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 6.0 06.10.2021 11:31 st. kpt. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 5.0 29.06.2021 16:00 st. kpt. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 4.0 29.06.2021 15:55 st. kpt. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 3.0 09.12.2020 22:43 st. kpt. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 2.0 09.12.2020 21:25 st. kpt. Krzysztof Kuś
Deklaracja dostępności 1.0 09.12.2020 15:41 st. kpt. Krzysztof Kuś

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}