W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Dzieci uśmiechające się podczas lekcji, siedzące przy biurkach szkolnych.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ponad 20tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

Operatorem sieci OSE został NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy). Jest on odpowiedzialny zarówno za  utrzymanie sieci jak i  wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej.:

Podstawowe zadania OSE to:

  1. dostarczanie szkołom usługi dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa,
  2. dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

 

Koszty wdrożenia projektu OSE szacowane są na 320 mln zł.Środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).Utrzymanie funkcjonowania sieci, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do Internetu,to już ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat (od 2022 roku ok. 164 mln zł rocznie)

Równolegle prowadzone są prace w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem wspólnym z OSE jest zapewnienie szkołom niezbędnego dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wdrożenie OSE pozwoli na:

  1. cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej na cyfrową, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi cyfrowych
  2. wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania),
  3. wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,
  4. transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Model wdrożenia sieci OSE w Polsce zakłada podłączenie do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu wszystkich szkół do końca roku 2020.

Materiały

Strona główna Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej