W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Apostolski.
 • E-mail: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
 • Telefon: 32 2675031

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 74
 • E-mail: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
 • Telefon: 32 2675031

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin.

Główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych znajduje się od strony ul. Modrzejowskiej. Wjazd i wejście na teren Komendy zabezpieczone jest szlabanem w godzinach 730-1530, w pozostałych przedziałach czasowych teren jest zamknięty. Każdorazowy wjazd lub wejście na teren Komendy należy zgłosić poprzez domofon zainstalowany przy bramie głównej.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane najbliżej wejścia głównego do budynku.

Wejście do budynku Komendy jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej na poziomie parteru.

W korytarzu na parterze budynku (bezpośrednio przy wejściu) znajduje się stanowisko podoficera dyżurnego, przy którym całą dobę służbę pełni jeden z funkcjonariuszy, weryfikuje on wszystkich interesantów, następnie kieruje ich do właściwych wydziałów, które znajdują się w pomieszczeniach na pierwszym piętrze.

Budynek nie jest przystosowany do dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Na piętro prowadzą schody, budynek KP PSP w Będzinie nie jest wyposażony w windę. Toaleta dla interesantów znajduje się bezpośrednio przy wejściu do Komendy, nie jest ona przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze budynku. Interesanci z ograniczoną zdolnością poruszania się będą przyjmowani po uprzedniej weryfikacji przez podoficera, który telefonicznie powiadomi właściwą komórkę organizacyjną - jej przedstawiciel zejdzie do interesanta w celu załatwienia sprawy. Osoba niepełnosprawna może również zgłosić chęć załatwienia sprawy telefonicznie, drogą pocztową, bądź też drogą elektroniczną na adres Komendy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Pomieszczenia w budynku również nie są wyposażone w pętle indukcyjne.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2020 22:42 mł. asp. Jarosław Mroźla
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Jarosław Mroźla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 31.12.2020 18:02 mł. asp. Jarosław Mroźla
Deklaracja dostępności 1.0 19.11.2020 22:42 mł. asp. Jarosław Mroźla

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP