W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej:        83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,

korespondencji e – mail:               sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

telefonicznie / fax:                           tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1.       dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

2.       dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

3.       dot. korespondencji, kontrahentów;

4.       dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

5.       dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

6.       dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7.       dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

8.       dot. naborów do służby i pracy;

9.       dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

10.   dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11.   dot. odbiorów robót i usług;

12.   dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

13.   dot. zawodów sportowych;

14.   dot. gospodarki transportowej;

15.   dot. prowadzenia postepowań administracyjnych;

                16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
                          16A - klauzula informacyjna SWD
                          16B - zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
                          16C - odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP

Materiały

1​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zgłoszenia​_i​_działania​_ratownicze
1​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zgłoszenia​_i​_działania​_ratownicze.pdf 0.11MB
2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_monitoring​_wizyjny
2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_monitoring​_wizyjny.pdf 0.11MB
3​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_korespondencja,​_kontrahenci
3​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_korespondencja,​_kontrahenci.pdf 0.12MB
4​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prowadzenia​_czynnosci​_kontrolno-1
4​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prowadzenia​_czynnosci​_kontrolno-1.pdf 0.19MB
5​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_rzeczoznawcy
5​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_rzeczoznawcy.pdf 0.16MB
6​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_ZDR​_i​_ZZR
6​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_ZDR​_i​_ZZR.pdf 0.15MB
7​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_FSocjal
7​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_FSocjal.pdf 0.16MB
8​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_nabór
8​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_nabór.pdf 0.15MB
9​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_szkolenia
9​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_szkolenia.pdf 0.11MB
10​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zamowienia​_publiczne
10​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zamowienia​_publiczne.pdf 0.15MB
11​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_odbiory
11​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_odbiory.pdf 0.15MB
12​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_konkursy​_i​_szkolenia
12​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_konkursy​_i​_szkolenia.pdf 0.11MB
13​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zawody​_sportowe
13​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zawody​_sportowe.pdf 0.11MB
14​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_gospodarka​_transportowa
14​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_gospodarka​_transportowa.pdf 0.11MB
15​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_postepowania​_administracyjne
15​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_postepowania​_administracyjne.pdf 0.15MB
16A​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA
16A​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA.pdf 0.12MB
16B​_Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów
16B​_Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów.pdf 0.24MB
16C​_Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożar
16C​_Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożar.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.09.2020 16:53 Krystian Zblewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Zblewski Krystian
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 25.09.2020 14:33 Bartosz Bieliński
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 22.09.2020 16:53 Krystian Zblewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP