W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Początki ochrony przeciwpożarowej w Mielcu i powiecie.

Pierwsza ochotnicza straża pożarna w Krakowie z inicjatywy hr. Adama Potockiego w 1865r., następna w Tarnowie - 1865r., w Wadowicach -1867r., w Mielcu, Stanisławowie i Lwowie - 1868r., w Bochni i Strzyżowie - 1869r., w Przeworsku i Żywcu – 1871r. oraz w Wieliczce i Rzeszowie – 1872r. W powiecie mieleckim strażą w miastach: Mielec, Przecław, Rado Wielkim i Rzochów oraz wach: Borowa , Chorzelów, Cyranka, Czermin, Hochenbach (kol. niem), Josetsdorf (Józefów), Jaślany, Padew Kolonia, Padew Narodowa, Pławo, Rzędzianowice, Tuszów Narodowy, Wola Mielecka, Wola Pławska i Złotniki. Ziemia mielecka była kolebką ochotniczego pożarnictwa, gdzie OSP Mielec w galicji, jednostką "matką" przy zakładaniu gniazdniczkich. W 1899 r. powiat mielecki miejsce w Galicji, po powiecie białym, pod względem ilościoosą i czynnych członków.

W Galicji pierwszych kroków do utworzenia Związku z delegatów straży w Wieliczce w 1872 roku. Namiestnictwo Galicji zgodę na powstanie w 1873r. Krajowy Związek Ochotniczy Straż Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii w Wielkim Księżu Krakowskim. Na III Walnym Zjeździe we Lwowie w 1887r., w myśl statutu prawnego prawnego prawnego Związku Okręgowego, gdzie Mielec jako powiat w okręgu nr 4 razem z Brzeskiem, Dąbrową, Pilznem i Tarnowem Okręgu jako siedzibą.
W latach następnych związek rozwijał, rozciągając swój na obszar całej Galicji. Rząd austriacki widząc szerzącą się klęskę pożarów w 1786r., ustawę ogniową dla gminy wiejskich, nowelizując przedrozbiorową ustawę ogniową z 1768r. Skuteczność gmina straż spowodowała, że 1864r. zezwolił na organizację w Galicji towarzystw ochotniczych straży pożarnych.
Jeszcze przed nadaniem miastu samorządu tj. przed rokiemrok 1867, za rządów na wójta, a następnie burmistrza Józefa Kłosa, gmina zakupiła sikawkę tłoczącą oraz sprzęt dodatkowy: 40 konewek, 2 sikawki pompkowe, 12 sikawek ręcznych, 10 i 10 osęk, zakup na sprzęt sprzętowy 100 złotych.
Jak ważna była sprawa zabezpieczenia pożarowego faktu, że na swym posiedzeniu, w dniu 17 kwietnia 1868 r. gmina komisja Komisja Ogniowa, powołała dziesiętników ogniowych i wprowadziła w życiu regulamin ogniowego miasta Mielca.
W dniu 19 lipca 1868r., Rada Gminna poleciła radnemu Kaczorowskiemu zawiązanie i straż ogniowa w Mielcu, jej statut zarejestrowany we Lwowie, a jako straż – Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu .
Oto najważniejsze wydarzenia z histori tej jednostki:

- 1879 r. za naczelnika Ludwika Strużkiewicza, jednostka otrzymuje sztandar,
- 1882r. za naczelnika Aureliusza Fiutowskiego, przys. za 1884r.
za naczelnika 
Tadeusza Woźniaka powstała orkiestra, kółko i wybudowano wspinalnię, - 1921r. za naczelnika dr Andrzeja Dziadyka zrestaurowano zrestaurowano strażackie, zbudowano kręgielnię, magazyn na taborki, odnowiono ogród oraz chór.
Po wybuchu II wojny światowej w dniu 5 września 1939 r., cała jednostka OSP Mielec, po załadowaniu na furmanki i samochód strażacki, udała się za rzekę San. Już w Przemyślu strażacy mieleccy podczas nalotu z dnia na 10.
Strażacy w okolicach Kamionki Strumiłowej, gdzie podczas dalszych działań wojennych już przez Sowietów, zabrane konie i furmanki, a uciekinierzy wracali w rodzinne strony. Okres inspektora to nie tylko ćwiczenia, szkolenie, gaszenie pożarów, ale i praca w konspiracji, gdzie por. Kazimierz Turek, inspektor pożarnictwa, Komendanta Obwodu AK Tarnobrzeg, organizował ruch oporu na terenie powiatu mieleckiego w jednostkach straży. Podczas okuć hitlerowskiej jednostki przechowała historyczną i dokumenty strażackie.
Ważnym wydarzeniem był wręczenie sztandaru w 1965 r., a następnie 100-lecie jednostki OSP Mielec obchodzone w dniu 16 czerwca 1968 roku, jako pierwszej jednostki w województwie rzeszowskim.
W czasie uroczystości 120 i 125-lecia wzniesienie obelisku pamięci druhy Andrzeja Dziadyki, Stanisławy Nowaczyńskiej i Jana Podolskiego.
Jej prezes Jan Magda wydał książkę "Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu 1868-1987".

Organizacja Straży Pożarnej i Zwiąku Straż Pożarna.

Straże pożarne krzewiły w społeczeństwie patriotyzm, krzewiły kulturę w miastach i wsiach, gdzie zakładano orkiestry, teatry i fundowano sztandary ze swym patronem Św. Florianem, dzień 4 maja stał się z czasem świętem strażackim. W walce o odzyskanie niepodległości zaowocowała w całej pełni wychowawcza, społeczno- polityczna i patriotyczna straż pożarnych. Pod koniec I wojny światowej, nawiązana straż przez straż pożarnee straże współpracy z organizacjami niepodległości patriotycznymi iymi, a szczególnie z Polską Organizacją Wojskową. Z chwilą odzyskania, po przeszło 123-letniej niewoli w Polsce działało 6 związków pożarniczych. W 1921 roku, w dniach 8-9 września w Warszawie do zwołania I Ogólnopaństwowego Z Delegatów Straży Pożarnej z 3690 przedstawicieli z 742 ochotniczych straży straży ze wszystkich i regionów regionu kraju.
Powstałe w poszczególnych zaborach związki, w jeden Główny Związek Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, a jego stała się stolica Polska – Warszawa. W 1933 roku nazwar. nazwar. W oparciu o strukturę państwa, ustalono okręgi wojewódzkie i powiatowe. W 1935 r. minister spraw wewnętrznych urzędu jącego nowy Statut dla straży ochotniczych, co spowodowało ożywienie działalności, gdzie liczba straży w 1939r.
W okresie okiełkotu hitlera przy pomocy straży pożarnej, zarządów OSP. Straż działały jako bojowe oddziały pod nadzorem okupanta.
Po wyzwoleniu z dniem 30.11.1945r., reaktywowanie Związku Straży Pożarnej. W nowym województwie rzeszowskim, utworzono nowe struktury, gdzie powstałych zarządach okręgów, oddziałach powiatowych, starostwie działali kierownicy referatów do ochrony ochrony przeciwpożarowej i innymi klęskami.
Kierownikami w powiecie mieleckim, a równocześnie instruktorami Oddziałów Powiatowych Straży Pożarnej są: Aleksander Gałka, Kazimierz Turek, Jan Podolski, Tadeusz Witek, do komendantów powiatowych. Prezes Prezesem Powiatowego Związku Straży Pożarnej na powiat mielecki, a następnie wybrany Tadeusz Królikiewicz. Nowe władze, państwowe, prowadzące politykę podporządkowania życia politycznego, społecznego i kulturalnego, rozprawiają się z straży ą i w 1949 r. Rada Ministrów swymrządm, organizację tj. Związek Straży, która wówczas zagęszczała 350 tys. i blisko 15 tys. jednostkek straży.
Nowe ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 8 lutego 1950r. powołano Straż Pożarną, które przejęły kierownictwo i nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej, jak i zadania i realizowane przez Związek Straży, uległa likwidacji.
Ważnymi momentami w historii Ziemi Mieleckiej, w działalności ochrony przeciwpożarowej, ochotniczej, jak i zawodowej, był maj 1972r., gdzie w Mielcu odbyła akademia wojewódzka w Domu Kultury. Na Placu Centralnym uroczyste wręcze sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku OSP i oddznaczenie go Złotym Znakiem Związku, tak i działaczy pożarych, strażaków, oddznaczeniami państwowymi i korporacyjnymi.
Jednym z osiągnięć do dnia 20-21 czerwca 1985r., jednostka gdzie z SP Mielec, na zawodach Zawody Straży Straży Straży Straży Pożarnej w Mielcu na stadionie "Gryfu", II miejsce po ZZSP-WSK PZL Mielec, pokonując drużynę województwa rzeszowskiego.
Swoistym rekordem może fakt, że w tych latach działalności, my z współpracy jednostami OSP, zarządami gminnymi, działaczami pożarnictwa, Związkiem OSP, władzami adminisracyjnymi i pożarniczymi na terenie powiatu (rejonu), wybudowano 56 obiektów pożarniczych, strażak domów, strażnici i bazęniczą dla Komendy i ZSP Mielec. Zgodnie z ustaleniami Główny Zarząd Ochrony Gminy Ochotnicze Straż Pożarna RP, zarząd Wojewódzki i Powiatowy OSP RP.
I Powiatowy Zjazd Ochotniczych Straży Straży Straży RP w Mielcu, w dniu 11 grudnia 1998r. w Przecławiu i następujące władze: Prezes – Franciszek Augustyn, Wiceprezesi: Antoni Krówka, Kazimierz Popiołek, Sekretarz – Władysław Walas, Skarbnik – Edward Pietras, – Józef Smaczny,  Jerzy Lechowicz, Roman Rżany, Antoni Maryniak, Członkowie Zarządu – Mieczysław Wdowiarz, Eugeniusz Ryba, Stanisław Maksoń, Henryk Cygan, Władysław Nowak, Jan Bik, Leon Getinger, Marian Kaflowski, Ryszard Wolanin, Marek Paprocki, Tadeusz Uzar, Franciszek Maziarz, Ignacy Pietras, Piotr Toczyński, Wiktor Zieliński i Karol Rucki.
Nowy Zarząd otrzymał siedzibę w Komendzie Powiatowej PSP w Mielcu, w udziale w Komecie Gminy i Zarządze Miejskim Osp osp i Komendą. Ustalono opiekunów do bezpośredniej współpracy z Zarządami i powołano trzy komisje problemowe: komisja odznaczeń, historyczną i komisję do sp. młodzieży.
Na II Z Powiatowym, który od 27.10.2001r., w Czerminie, podsumowano działalność statutową.
Rok 2001, to rok następnej klęski żywiołowej na terenie powiatu gdzie, jednostki OSP z jednostkami PSP razem uczestniczyły w likwidacji tego żywiołu. W akcji 1250 członków OSP, którzy przepracowali 40.670 godzin.
II Powiatowy Zjazd wybiera nowe władze, gdzie Prezesem zostaje ponownie Franciszek Augustyn, Wiceprezesemi – Antoni Krówka, Roman Rżany, Tadeusz Uzar, Skarbnikiem – Edward Pietras, Sekretarzem – Władysław Walas, Członkami Prezydium – Jerzy Lechowicz, Józef Smaczny, Antoni Maryniak, Ignacy Pietras, Kazimierz Nowak, Jan Bik, Leon Getinger, Członek Zarządu – Karol Rucki, Wiesław Śpiewak, Władysław Nowak, Józef Grądziel, Mieczysław Wdowiarz, Kazimierz Popiołek, Ryszard Wolanin, Eugeniusz Ryba, Wiktor Pachoł, Henryk Cygan, Stefan Kasprzak, Franciszek Maziarz, Marian Kaflowski, Marek Paprocki.
III Zjazd Powiatowy ZOSP od 21.10.2006 r. w Wadowicach Dolnych, na podsumowano pięcioletniej Eja Zarządu, jak i ZarządÓw Gminnych, Miejskie oraz jednostkek OSP w powiecie mieleckim.
Zjazd wybrał nowe władze, gdzie Prezesem z franciszkiem Augustynem, Wiceprezesem – Eugeniuszem Rybą, Romanem Rżanym i Tadeuszem Uzarem. Sekretarzem – Piotr Toczyński, Skrabnikiem – Agata Lenart, Członek Prezydium – Józef Smaczny, Roman Kołacz, Władysław Walas, Władysław Nowak, Józef Świerczak, Zenon Kozioł, Kazimierz Popiołek, Leon Getinger, Józef Grą, Zbigniew Pietras, Karol Rucki, Zenon Krawczyk, Jerzy Lechowicz, Leszek Zawadzki, Jan Bik, Wiesław Śpiewak, Wiktor Zieliński, Ignacy Pietras i Kazimierz Nowak. Komisja Rewizyjna do: Wiktor Pachoł, Władysław Wyzga i Andrzej Chrabąszcz.
W chwili obecnej na terenie powiatu działa 9 Zarządów Gminnych Zw. OSP i 1 Zarząd Miejski 99 jednostek OSP z 4270 druhów.

W okresie działalności Zarządu Oddziału Powiatowego od 1999 r. jednostki OSP obchodziły następujące jubileusze:
-130-lecie – OSP Czermin
-125-lecie – OSP Radomyśl Wielki, Rzędzinowice I i Izbiska.
-120-lecie – OSP Jaślany, Rożniaty
-115-lecie – OSP Rzochów
-110-lecie – OSP Józefów, Krzemienica
-100-lecie – OSP Wola Mielecka, Wampierzów, Zdziarzec, Łysaków, Chrząstów, Podleszany, Brzyście, Kliszów, Książnice, Kawęczyn, Wola Otałęska, Wadowice Górne, Goleszów, Otałęż, Tuszyma, Wola Zdakowska, Orłów, Podborze, Przykop.
 Obchodzono również rocznicę 90-lecia, 80-lecia, 75-lecia i 50-lecia. Podczas tych uroczystości nadawano sztandary, przekazywano samochody, oddawano do użytku Domy Strażaka, a jednostki OSP jak i działacze, sami strażacy, byli oddznaczani najwyższymi oddznaczeniami korporacyjnymi.
 Wśród tych 100-latek, 40 jednostek OSP posiada dokumenty rejestracyjne, które znajdują się w Archiwum Państwowym we Lwowie, a uzyskane przez te jednostki kserokopie, są cennym dokumentem historycznym.
 W tej działalności pożarniczej, należy odnotować fakt, bezpośredniej współpracy Zarządu z Komendą Powiatową PSP w zakresie operacyjno-szkoleniowym, gdzie dla strażaków – ochotników prowadzone jest szkolenie podstawowe operatorów sprzętu  i ratownictwa medycznego. Wspólnie z Komendą przeprowadzane są zawody sportowo-pożarnicze w każdej gminie, a potem zawody powiatowe w systemie CTiF oraz w grupach    A i C, które startują w zawodach wojewódzkich.
 Jednym z ważnych i historycznych wydarzeń, była wspólna uroczystość na skalę powiatu mieleckiego, która miała miejsce w dniu 3 maja 1999 r., którą to, były obchody Dnia Strażaka, zorganizowane przez Zarząd Powiatowy, Komendę Powiatową PSP w Mielcu,  z udziałem pocztów sztandarowych z jednostek OSP i wszystkich Zarządów.
 Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Mateusza, a następnie złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Wolności, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Dobrynin i przemarszem na Stadion „Gryfu” przy ul. Warszawskiej.
 Tam odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka oraz przywitanie Sztandaru byłego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mielcu, który od 1975 r. znajdował się w depozycie Muzeum Pożarnictwa, a potem w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i na wniosek naszego Zarządu powrócił na mielecką ziemię. Sztandar ten, w którego drzewcu wbite są już historyczne gwoździe, reprezentował nasz Zarząd i ziemię mielecką w wielu uroczystościach państwowych, kościelnych i strażackich, tak na terenie powiatu, jak i województwa, podczas pielgrzymek w Częstochowie  i uroczystości w Kalwarii Pacławskiej
           Prowadzi się prace z młodzieżą w ramach OTWP, gdzie poprzez eliminacje gminne, powiatowe, ich zwycięzcy z dużym powodzeniem startują w finale krajowym. Laureaci tych turniejów, są dziś strażakami Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie, tak jak bracia Bieńkowie.
 W konkursie plastycznym „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, mieleccy uczestnicy przez 3 lata docierali na szczebel krajowy, a w 2007 r. odebrali nagrody w Warszawie za poszczególne miejsca w grupach (I, II, III miejsce) oraz 3 wyróżnienia, co stało się sukcesem na skalę kraju.
 W roku ubiegłym, 15 kwietnia, strażacy powiatu mieleckiego uczestniczyli w pielrzymce do Częstochowy ze swym Kapelanem, gdzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, w liczbie 600-set, z ponad 50 pocztami sztandarowymi i orkiestrą OSP Dobrynin, wzięli udział na Jasnej Górze w tych uroczystościach.
 W ramach tej współpracy, nastąpił wyjazd do Warszawy, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w obecności pocztów sztandarowych, Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, przedstawicieli organizacji, władz i posłów, został przekazany sztandar przez strażaków, który wyruszył w drogę z całym Rajdem Katyńskim.
 Działalność strażacka, to również działalność charytatywna, gdzie druhowie uczestniczą w festynach organizowanych przez „Niva Polska” i przez „Quo Vadis Podkarpcie”, gdzie ochotnicy i zawodowcy, przekazali motocykl dla misjonarzy pracujących w Afryce.
 W dniu 15 sierpnia 2006 r. Orkiestra Dęta OSP Dobrynin obchodzi swe 40-lecie, a jej Kapelmistrz Edward Guzik, obchodzi swe 20-lecie działalności. Orkiestrę założył Ksiądz Wojciech Zygmunt uczestniczący w tych uroczystościach, ale największe sukcesy uzyskała    w ostatnich latach, wzmocniona grupą choreograficzną dziewcząt, występujących  w efektownych strojach, gdzie muzyczny repertuar i widowiskowe układy taneczne wywołują niemilknące brawa. Orkiestra z Dobrynina stale zapewnia oprawę muzyczną uroczystości kościelnych, państwowych i pożarniczych na terenie powiatu, województwa oraz kraju i Europy. Jest najlepszą orkiestrą strażacką w Polsce i wielokrotnie drogą eliminacji, zdobyła parokrotnie I miejsce w Konkursie Parady Marszowej, a dnia 24-26.06.2005 w Krynicy, zdobywa Grand Prix Festiwalu. Bierze udział w pielgrzymkach strażaków powiatu mieleckiego na Jasną Górę, jak również uroczystościach i koncertach we Włoszech w dniach 02-09 lipca 2007r. w miejscowościach: Rzym, Watykan, Monte Cassino, Loreto, Ankona i Rimini.
  W dniu 7 października 2007 r. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, Stowarzyszenie „Quo Vadis Podkarpacie”, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mateusza w Mielcu, zorganizowały uroczyste odsłonięcie Krzyża Katyńskiego oraz tablic upamiętniających Ofiary Golgoty Wschodu z Ziemi Mieleckiej i złożono urny z ziemią przywiezioną z Katynia, Miednoje, Charkowa, Bykowni, Kozielska, Starobielska   i Ostaszkowa. Zaproszony na tę uroczystość ks. Prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich, osobiście nie obecny. Wystosował tylko okolicznościowy list, który odczytano podczas tej uroczystości. W dzień po uroczystości dotarła do wszystkich wiadomość o jego śmierci. W pogrzebie uczestniczy delegacja z Ziemi Mieleckiej, a wśród nich delegacja mieleckich strażaków, która pożegnała tak zasłużonego dla wszystkich Polaka.

        W dniu 16 marca 2002 r. w Rakszawie – (powiat Łańcut), odbył się I Zjazd Wojewódzki Związku OSP RP woj. podkarpackiego, w którym uczestniczą delegaci ziemi mieleckiej, druhowie: Franciszek Augustyn, Antoni Krówka, Jerzy Lechowicz, Roman Rżany i Tadeusz Uzar. Upoważniony przez Zarząd w dyskusji zabrał głos bryg. w st. spocz. Jerzy Lechowicz, który mówił o mieleckim powiecie i przypomniał, że ziemia mielecka była kolebką ochotniczego pożarnictwa, przedstawił rozwój ochotniczego i zawodowego pożarnictwa oraz osiągnięcia w budownictwie pożarowym i usprzętowienie jednostek, jak również poruszył problem powodzi lat 1997, 2000 i 2001 roku.  Ważnym wydarzeniem dla Zarządu i wszystkich strażaków ziemi mieleckiej, był II Wojewódzki Zjazd Związku OSP RP woj. podkarpackiego, jaki odbył się na naszej ziemi w Brzyściu, w dniu 10 marca 2007 r., na którym to Prezes, druh Franciszek Augustyn, został wybrany do władz wojewódzkich i wszedł do Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie. 
       Tę statutową działalność warto było by uzupełnić też informacją, że Zarząd Powiatowy ściśle współpracuje z Komendą Powiatową PSP w Mielcu, z 99 jednostkami OSP  w powiecie, z których to 21 jednostek wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z Zarządem Miejskim i Zarządami Gminnymi.
 Warto by podać nazwiska ludzi, którzy społecznie działają w ochronie przeciwpożarowej, a to Prezesi Zarządów Gminnych i Miejskiego Zw. OSP RP:
- gmina Borowa – Roman Rżany
- gmina Czermin – Leon Getinger
- gmina Gawłuszowice – Władysław Nowak
- gmina Mielec – Wiktor Zieliński
- miasto Mielec – Piotr Toczyński
- gmina Padew Narodowa – Kazimierz Popiołek
- gmina Przecław – Zenon Krawczyk
- miasto/gmina – Radomyśl Wielki – Eugeniusz Ryba
- gmina Tuszów Narodowy – Józef Świerczek
- gmina Wadowice Górne – Ignacy Pietras

 A oto Komendanci Gminni:
- gmina Borowa – Kazimierz Krawczyk
- gmina Czermin – Jan Mucha
- gmina Gawłuszowice – Jan Bik
- gmina Mielec – Józef Grądziel
- gmina Padew Narodowa – Piotr Kędzior
- gmina Przecław – Marcin Wieczerzak
- miasto/gmina Radomyśl Wielki – Tadeusz Kozioł
- gmina Tuszów Narodowy – Kazimierz Nowak
- gmina Wadowice Górne – Leszek Kozioł 
       
Rozwój Straży Pożarnej w Mielcu po II wojnie światowej, powstawanie zawodowej ochrony przeciwpożarowej.

        Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcu działała prężnie przy ul.Kilińskiego 27 w Mielcu, gdzie to Zarząd Miasta Mielca, powołał z dniem 26 stycznia 1946 r. – Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej na bazie budynków i obiektów oraz sprzętu tej OSP.
         Na etarcie Pogotowia Zawodowego, opłacanego przez Zarząd Miasta, był Komendant Władysław Maroczek i dwóch kierowców – Edward Gesing i Kazimierz Plaskota, a dyżury całodobowe pełnili strażacy - ochotnicy.
         Na stanowisko Komendanta Powiatowego został powołany ppor. Antoni Toczyński, a obsadę uzupełniał ogn. poż. Czesław Krawiec. W 1952 r., w miastach powiatowych powołano punkty alarmowo – dyspozycyjne, bazy naprawy sprzętu pożarniczego. Taki punkt powstał też w Mielcu, na bazie miejscowej OSP, w obsadzie trzyosobowej i Pogotowia Zawodowego, które drogą poleceń administracyjnych, przejęto całe wyposażenie i sprzęt bojowy OSP, jak i jej pomieszczenia.
  Na wyposażeniu w 1953 r. znajdowały się 2 samochody pożarne z przyczepami,  4 motopompy, 1010 mb węży tłocznych, 1 wóz rekwizytowy, 1 sikawka   ręczna – czterokołowa, 1 drabina dwukołowa mechaniczna, drabina Szczerbowskiego  i francuska, drabina przystawna, 3 hakówki, 22 hełmy bojowe, maski, nosze sanitarne i inny sprzęt, przewożony na wozie ratunkowym przykrytym brezentem.
 Z dniem 1 lutego 1958 r. do budynku OSP Mielec przy ul. Kilińskiego 27, przeniesiono z budynku Prezydium PRN – Powiatową Komendę Straży Pożarnych. Kilkuletnie utarczki między obsadą Pogotowia Zawodowego, Komendantami Powiatowymi, Zarządem OSP oraz władzami miasta i powiatu, nie wpływały korzystnie na opinię i dobro ochrony przeciwpożarowej miasta i powiatu, i powodowały częste zmiany komendantów.

 W 1960 r. na terenie powiatu działało 92 jednostki OSP, skupiające 1918 członków,  a wyposażenie bojowe ich to 7 samochodów bojowych i 61 motopomp.
 Na bazie Pogotowia Zawodowego w 1963 r. została utworzona Zawodowa Straż Pożarna w Mielcu jako jednostka IV kategorii w sile jednej sekcji na zmianie, a funkcję Komendanta ZSP pełnił Komendant Powiatowy Straży Pożarnych. W budynku głównym OSP mieściła się Powiatowa Komenda Straży Pożarnych zajmująca dwa pomieszczenia biurowe, punkt alarmowo-dyspozycyjny w jednym pomieszczeniu, a na dwóch salach wyodrębniona była sypialnia ZSP na piętrowych łóżkach, a świetlica była salą szkoleniową.
 W czterech garażach były trzy boksy garażowe i warsztat naprawczy, a w dwóch budynkach gospodarczych magazynki sprzętu.
 Z dniem 1 września 1965 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego zostaje powołany por. poż. Jerzy Lechowicz, który zostaje przeniesiony służbowo z PKSP Leżajsk      i wtedy stabilizuje się sytuacja kadrowa i działalność Komendy oraz ZSP i współpraca  z jednostkami OSP w terenie.
 W 1966 r. w PKSP Mielec pracowało 8 pracowników: Komendant, 1 młodszy oficer, 4 starszych podoficerów, kierowca mechanik i referent administracyjny, a w ZSP Mielec
13 strażaków w tym: 2 dowódców zmiany, 4 kierowców, 4 strażaków i 3 telefonistów-dyspozytorów.
 Na terenie powiatu działało już 94 jednostki OSP, a ogólny budżet Komendy Powiatowej na ochronę przeciwpożarową wynosił 1.097.000 zł.
 W oparciu o dokumentację typową, po jej adaptacji, wywłaszczeniu terenu w 1969 r., rozpoczęła się budowa bazy pożarniczej przy ul. Sienkiewicza 54. Wykonawcą było jedno      z mieleckich przedsiębiorstw budowlanych. Obiekt ten został oddany do użytku w dzień 22 lipca 1972 r. Natomiast do końca 1973 r., w ramach czynów społecznych, wybudowano domy strażaka i strażnice w miejscowościach: Gliny Małe, Ruda, Wola Wadowska, Łączki Brzeskie, Malinie, Otałęż, Czajkowa, Wojków, Chrząstów, Jaślany, Dąbrówka Osuchowska, Sadkowa Góra, Brzyście, Grochowe, Breń Osuchowski, Rzemień, Józefów, Wadowice Górne, Goleszów, Podleszany, Szafranów, Kliszów, Tuszów Narodowy, Zarównie.
 W budowie były dalsze obiekty, które spełniały wiele funkcji dla środowiska, począwszy od zapewnienia warunków operacyjnych, a skończywszy na salach zebrań, kinach objazdowych, zabawach strażackich i uroczystościach strażackich.
 Na 68 miejscowości w rejonie działało 65 OSP, w tym typu S2 – 2 jednostki,  S1 –  22 OSP, M1 – 41 OSP, do których należało 1821 członków. W systemie operacyjnym działały 2 Zawodowe Straże Pożarne – ZSP Mielec typu S2 i ZZSP – WSK Mielec typu S4. Sama Komenda Rejonowa zatrudniała 51 pracowników, w tym 8 stanowiło obsadę Komendy, 39 Zawodowej Straży Pożarnej i 4 pracowników obsługi. W ZSP Mielec w latach 80-tych, odbyło służbę wojskową 25 junaków, z których to, kilkunastu zasiliło tą jednostkę, jako wyszkoleni strażacy.
 W 1982 r. na 67 jednostek OSP w rejonie, działało 24 jednostki typu S1 , które wraz  z ZSP Mielec i ZZSP – WSK Mielec, dysponowały razem 44 samochodami różnych typów oraz 116 motopompami.
 W tym okresie, jednostki OSP pozyskały kilka samochodów bojowych z WSK Mielec oraz z jednostek wojskowych.
 Tradycje dobrej pracy Komendy Straży Pożarnych w Mielcu, tak Powiatowej jak  i Rejonowej, przetrwały wszystkie zmiany administracyjne, a w przedziale lat   1975-1992 – Komenda ta, była jedną z lepszych Komend w działaniach profilaktyczno-prewencyjnych jak  i taktyczno-operacyjnych.

 Warto odnotować większe pożary i zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie powiatu i rejonu mieleckiego:
- 1960 r.- pożar magazynu PZGS, ul. Wolności w Mielcu – udział bierze 6 jednostek ZSP i kilkanaście OSP z powiatu,
- 19 października 1966 r.- pożar XVI-wiecznego Zamku Rejów w Przecławiu, gdzie spaleniu uległa więźba dachowa, unikalne stropy i wnętrze wieży – udział brało 6 jednostek ZSP i 18 OSP,
- 25 listopada 1967 r.- pożar w gorzelni (tzw. Frankówka) w Maliniu (gdzie PZGS urządził suszarnie skórek króliczych) i zniszczył budynek – udział bierze 2 jednostki ZSP i kika OSP,
- 15/16 styczeń 1968 r.- w nocy, pożar Hotelu Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, gdzie spłonął dach i część drewniana hotelu. Ewakuacja ludzi –  kilka osób poszkodowanych, w tym 5 ciężko. Udział brało 2 jednostki ZSP i 2 OSP, uratowano magazyny zakładów Jajczarsko-Drobiarskich,
- 6/7 luty 1979 r.- w Dębickich Zakładach Oponiarskich „Stomil” z wagonu cysterny, wycieka 20 ton oleju i przedostaje się kanałami ściekowymi do rzeki Wisłoki. Wyciek spowodował zatrucie skutej lodem Wisłoki, na niespotykaną skale, gdzie w Mielcu wyłączono wodociągi, a od dnia 7-10 lutego, wodę pitną do Mielca, dowoziły beczkowozy      z MPGK Rzeszów i Dębica oraz samochody jednostek ZSP i OSP z terenu województwa.
  Cały czas ekipy straży pożarnej, wojska, MPGK i innych zakładów, walczyły  o zatrzymanie głównej fali oleju prowizorycznymi tamami.
 W dniu 13 lutego, kierujący akcją wicewojewoda Ślężak, kieruje 8 strażaków pod dowodztwem mjr. poż. Jerzego Lechowicza, który wspólnie z saperami przewożą sprzęt i przeciągają warkocz ochrony w poprzek rzeki Wisłoki. Wyróżniają się: plut. Jan Samborski i Wincenty Wilk z ZSP Mielec oraz st. ogn. Tadeusz Filip z ZSP Łańcut. Do dnia 28 lutego 1979 r., w akcji „Woda dla Mielca”- 43 jednostki ZSP i OSP, w tym 3 wozy MPO  z Rzeszowa i Dębicy, ze Skopania i Szydłowca, przewiozły 1419m3 wody, przejechały     26.920 km, zużywając 6990 l. etyliny i 1926 l. oleju napędowego, o czym donosiła prasa krajowa i lokalna.
- 26 czerwca 1979 r.- w Tuszowie Narodowym - pożar fermy owiec Spółdzielni Kółek Rolniczych. Spaliły się 2 baraki, część urządzeń i około 100 ton siana, a uratowano zwierzęta i inne budynki owczarni. W akcji brały udział ZSP Mielec, ZZSP WSK Mielec, ZSP Kolbuszowa i Ropczyce oraz kilkanaście OSP.
- 2 marca 1987 r.- w nocy wybuchł pożar w budynku Zakładu Energetycznego i PKS–u przy ul. Głowackiego w Mielcu. Spaleniu ulega dach i część pierwszego piętra. Duże utrudnienie akcji – duży mróz, a udział brało 5 jednostek ZSP i kilka OSP.
- 10 czerwca 1987 r.- nad miejscowościami Młodochów, Wola Zdakowska, Krzemienica, Kliszów, Brzyście, Borki Nizińskie, Babicha, Jaślany i Tuszów Narodowy przechodzi gwałtowna burza z wyładowaniami i gradem. Olbrzymie szkody w 1049 gospodarstwach (najwiecej w Młodochowie), gdzie w akcji biorą udział prawie wszystkie jednostki ZSP i OSP rejonu.
 Ziemię mielecką dotykają częste powodzie, czy to roztopowe, czy też letnie, zwane świętojańskimi, a wystąpiły one w latach: 1948 r., 1960 r., 1962 r., 1966 r., 1970 r., 1973 r., 1974 r., a w maju 1980 r. wielkie opady deszczu, spowodowały w okolicach Mielca i rejonu wielkie powodzie, gdzie wylały rzeki: Wisła, Wisłoka i Breń, powodując wielkie szkody  w rolnictwie i dobytku.
 Na przełomie lat, które minęły od powołania fachowych, zawodowych organów ochrony przeciwpożarowej tj. od 1950 r. Komendantami Powiatowymi i Rejonowymi byli:
· ppor. poż Antoni Toczyński (1950-30.12.1957 r.)
· ppor. poż. Edward Kuśnierz (01.01.1958-28.02.1958 r.)
· ppor. poż. Władysław Folczyk (01.03.1958-30.04.1959 r.)
· kpt. poż. Franciszek Kreid (01.05.1959-30.03.1962 r.)
· ppor. poż. Antoni Toczyński (01.04.1962-30.12.1962 r.)
· ppor. poż. Jan Szela (01.01.1963-30.06.1963 r.)
· por. poż. Władysław Klamut (01.07.1963-30.08.1965 r.)
· ppłk. poż. Jerzy Lechowicz (01.09.1965-30.09.1991 r.)
· mjr. poż. Kaziemierz Leś (01.10.1991-30.06.1992 r.)
Od momentu powstania Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Mielcu, a potem Rejonowej oraz Zawodowej Straży Pożarnej, jednostki te zwiększały swą obsadę etatową. I tak w 1991 r., obsada ta wynosiła: 15 osób było zatrudnione w Komendzie, a 56 osób  w ZSP Mielec kat. B.
 W tym 1991 r. pracowali w Komendzie: Jerzy Lechowicz, Edward Pietras, Antoni Maryniak, Kazimierz Nowak, Józef Grądziel. Roman Kołacz, Grzegorz Pszeniczny, Barbara Kotula, Wanda Gryndzia, Maciej Moryto, Józefa Kaszycka, Jacek Koceniak, Irena Wachowiak, Andrzej Łaz i Halina Kamuda.
 W Zawodowej Straży Pożarnej - Zmiana I: Zenon Mazur, Henryk Moździoch, Józef Kozik, Stanisław Bierzyński, Edward Grądziel, Stanisław Grzelak, Włodzimierz Kowalski, Stanisław Mróz, Marek Janeczek, Stanisław Księżnicki, Wojciech Zych, Eugeniusz Sajek, Robert Baran, Jan Rzeszutek, Jan Gawryś, Tomasz Bieniek, Leszek Kos.
 Zmiana II: Krzysztof Mordec, Andrzej Cisło, Eugeniusz Stachura, Edmund Kowalski, Józef Bańka, Eugeniusz Jasiński, Franciszek Guła, Władysław Piątek, Sylwester Ortyl, Włodzimierz Jurasz, Ryszard Hamala, Adam Bierzyński, Zbigniew Koceniak, Dariusz Dubiel, Edward Daniel, Henryk Chłopek, Stanisław Dul, Janusz Chłopek, Adam Niziołek.
Zmiana III: Marek Matubowski, Stanisław Giera, Kaziemierz Cyran, Stanisław Trela, Józef Ozimek, Kazimierz Franuszkiewicz, Zbigniew Hyjek, Bolesław Mróz, Henryk Marek, Jan Murdza, Włodzimierz Rządzki, Stanisław Winiarz, Stanisław Kozioł, Antoni Pieróg, Wiesław Weryński, Józef Dudzik, Władysław Pietras, Kazimierz Witek, Leszek Wiącek.
 W latach 80-tych, w ZSP Mielec, 25 junaków odbyło służbę wojskową: Tomasz Bieniek, Dariusz Bajor, Janusz Cisło, Adam Gryczman, Edward Grądziel, Jerzy Jemioło, Zbigniew Klich, Adam Bierzyński, Antoni Brzuski, Stanisław Dudajek, Bogusław Grzanka, Dariusz Sulik, Marek Cebula, Kazimierz Bik, Marek Walas, Wiesław Taczewski, Stanisław Kozioł, Robert Baran, Marek Janeczek, Zbigniew Antoń, Andrzej Łaz, Bogdan Szczepański, Zbigniew Koceniak, Janusz Madej, Adam Łukasik.
 W ochronie przecipożarowej w 1992 r. następują zmiany organizacyjne i tak Komenda, jak i Zawodowa Straż Pożarna w Mielcu zostają przekształcone w powołaną do życia Państwową Straż Pożarną.

Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna w Polskich Zakładach Lotniczych powstała w 1944 r., gdzie już przed wojną produkowane są samoloty, a po wyzwoleniu podjęto produkcję lotniczo-motoryzacyjną dla potrzeb kraju. Pierwszym Komendantem był Tadeusz Kędziorski.
W 1950 r. rozpoczyna pracę w tej jednostce Tadeusz Maryniak, który kończy kurs oficerski w CSzOP w Warszawie i w 1951 r., obejmuje stanowisko Komendanta.
 Zakłady Lotnicze rozwijają się i rozbudowuje wraz z lotniskiem, a także w lipcu  1948 r. podejmują produkcję samochodów gaśniczych, gdzie powstaje 8 sztuk tych samochodów, a są to samochody Bedford 04BZ GM8/N70. Tą produkcję pod koniec   1949 r. przekazano Sanockiej Fabryce Wagonów w Sanoku.
 W latach 60-tych, jednostka WSK Mielec otrzymuje nowy budynek strażnicy z częścią administracyjno – koszarową i garażową oraz zostaje sukcesywnie wyposażona w coraz to nowsze pojazdy bojowe, dla zabezpieczenia zakładu i udzielania pomocy operacyjnej przy lokalizacji pożarów na terenie powiatu mieleckiego i województwa.
 W latach 70-tych, jednostka zabezpiecza zakład, którego obszar zabudowy wynosi ponad 10 ha, a obszar lotniska ponad 35 ha, który zatrudnia w systemie zmianowym ponad 20 tys. pracowników.
 W latach 80-tych, jadnostka Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej WSK PZL Mielec kat.A, była jedną z najlepszych jednostek w województwie rzeszowskim,  a dowodem tego jest fakt, że na zawodach wojewódzkich w dniu 20-21 czerwca 1985 r.    w Mielcu – zajmuje I miejsce.
 Tacy zawodnicy jak: asp. Bogusław Wróbel, st. kpr. Wiesław Misiak, startowali w reprezentacji Polski na zawodach międzynarodowych, na zawodach wojewódzkich i w memoriałach, między innymi im. płk. Andrzeja Bazanowskiego, wielokrotnego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Rzeszowie i to przez kilka lat,  ze znacznymi wynikami.
 Jednostka ZZSP WSK PZL Mielec kat. A, o zatrudnieniu 112 osób, działa do dnia 31.12.1992 r., w już utworzonej  Specjalnej Strefie Ekonomicznej EuroPark Mielec, która to w wyniku zmiany w ochronie przeciwopożarowej w kraju, zostaje z dniem 1 stycznia 1993 r. przejęta przez Rejonową Komendę PSP Mielec i otrzymuje nazwę Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2.
 A oto Komendanci ZZSP WSK – PZL Mielec:
· Tadeusz Kędzierski (1944 – 1950)
· ppłk.poż. Tadeusz Maryniak (1951 – 1983)
· mjr poż. Kazimierz Leś (01.10.1983 – 30.09.1991)
· mł. bryg. inż. Zbigniew Kępa (01.10.1991 – 31.12.1992)

{"register":{"columns":[]}}