W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 •  
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pochodzą z różnych źródeł. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów
 • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pochodzą z różnych źródeł

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wanda Bogacz.
 • E-mail: bogaczw@straz.nowasol.pl
 • Telefon: +48 68 355 92 80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli
 • Adres: ul. marszałka J. Piłsudskiego 65A
  67-100 Nowa Sól
 • E-mail: sekretariat@straz.nowasol.pl
 • Telefon: +48 68 355 92 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 A, 67-100 Nowa Sól

 Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od ul. Piłsudskiego, ze względu na kontrolę wejść, teren obiektów komendy jest zamknięty. Zarówno na bramie wjazdowej jak i przy wejściu znajduje się kamera monitoringu wizyjnego oraz domofon na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi otwierane są przez obsługę sekretariatu, po uprzednim przywołaniu przez służbę dyżurną obsługującą domofon. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową odbywa się na parterze budynku komendy w sali szkoleniowej, na tym poziomie zlokalizowana jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku komendy nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM), dlatego też prosimy o rozważenie możliwości przez osoby uprawnione przybycia w towarzystwie osoby przybranej.

Materiały

Raport​ o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - KP PSP Nowa Sól
Raport​_dostepnosci​_2021.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 17:34 Jarosław Róziewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja organizacyjno-kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 22.03.2021 22:31 Jarosław Róziewicz
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 17:34 Jarosław Róziewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP