W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Suchocka.
 • E-mail: biuro@straz.police.pl
 • Telefon: 91 431 68 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach
 • Adres: ul. Tanowska 4a, 72-010 Police
 • E-mail: kp.police@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 91 431 68 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Policach ul. Tanowskiej 4a, 72-010 Police

Teren Komendy znajduje się przy ul. Tanowskiej 4a, gdzie również zlokalizowane jest główne wejście do budynku i prowadzi do niego utwardzony chodnik bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek Komendy Powiatowej PSP w Policach pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do każdego biura w obiekcie, w którym mogą być podejmowani interesanci (wszystkie znajdują się na parterze). Budynek nie jest wyposażony w windę.

Przed wejściem na teren komendy należy zgłosić wejście na teren komendy poprzez dzwonek lub domofon zainstalowany przy drzwiach wejściowych.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 09:18 asp. Maciej Drewnowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 17.01.2021 11:40 asp. Maciej Drewnowski
Deklaracja dostępności 5.0 09.01.2021 21:55 asp. Maciej Drewnowski
Deklaracja dostępności 4.0 30.12.2020 20:58 asp. Maciej Drewnowski
Deklaracja dostępności 3.0 30.12.2020 20:55 asp. Maciej Drewnowski
Deklaracja dostępności 2.0 21.12.2020 08:54 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 1.0 10.12.2020 09:18 asp. Maciej Drewnowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP