W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zakres działania i kompetencje

Zakres działania

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach obejmuje powierzchnię powiatu polickiego tj. 665 km2 . Na obszarze Powiatu Polickiego znajdują się 4 jednostki administracyjne o powierzchniach:

  • gmina Police - 252 km2 (29 miejscowości),
  • gmina Nowe Warpno - 198 km2 (8 miejscowości),
  • gmina Dobra - 110 km2 (17 miejscowości),
  • gmina Kołbaskowo - 105 km2 (22 miejscowości),

Razem - 665 km2 (76 miejscowości).

Tereny miejskie zajmują obszar 62 km2 tj. 9,3 % powierzchni. W strukturze użytkowania gruntów najwyższy udział odnotowano w gruntach pod lasami oraz gruntach zadrzewionych i zakrzewionych - 36% powierzchni powiatu. Na drugiej pozycji znajdują się użytki rolne - 33%. Grunty zabudowane i niezabudowane to 6% i tyle samo zajmują nieużytki i tereny różne. Wody powierzchniowe na terenie powiatu polickiego zajmują ponad 130 km2 tj. 20% powierzchni ogólnej. Ich udział w poszczególnych gminach waha się od 50% w gminie Nowe Warpno, 11,1% w gminie Police do 3,1% w gminie Kołbaskowo i 0,6% w gminie Dobra. Lesistość powiatu wg gmin przedstawia się następująco: gm. Kołbaskowo - 7,2%, gm. Dobra - 22,9%, gm. Nowe Warpno - 39,9%, gm. Police - 49,9%, przy lesistości powiatu polickiego - 36%. Dla gmin Police i Nowe Warpno lasy stanowią podstawową funkcję w ich zagospodarowaniu.

Mapa powiatu polickiego z zaznaczonymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej

W rejonie działania KP PSP w Policach zamieszkuje*:

  • gmina Police - 41 245 ludzi,
  • gmina Nowe Warpno - 1 626 ludzi,
  • gmina Dobra - 24 749 ludzi,
  • gmina Kołbaskowo - 13 609 ludzi.

Razem - 81 229 ludzi.

Średnie zaludnienie powiatu polickiego wynosi 122 mieszkańca/km2.

* Stan na dzień: 30.06.2018 (Źródło: "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 r." Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, październik 2020 r.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.12.2020 01:21 asp. Maciej Drewnowski
Pierwsza publikacja:
11.12.2020 01:21 asp. Maciej Drewnowski
Kompetencje

Zadania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wynikające z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2017 r. poz. 1204)

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:
1) kierowanie komendą powiatową  Państwowej Straży Pożarnej;
2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczychi humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnejw sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach,oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;
2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
3) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.12.2020 01:21 asp. Maciej Drewnowski
Pierwsza publikacja:
11.12.2020 01:21 asp. Maciej Drewnowski