W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego KP PSP w Słubicach w portalu gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego KP PSP w Słubicach w portalu gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Chrobak.
 • E-mail: m.chrobak@straz.slubice.pl
 • Telefon: 957507614

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach
 • Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 79, 69-100 Słubice
 • E-mail: komenda@straz.slubice.pl
 • Telefon: 95 750 76 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren Komendy odbywa się poprzez furtkę bądź bramę wjazdową na plac wewnętrzny. W przypadku zamknięcia bramy skorzystać należy z domofonu zlokalizowanego przy furtce. Przy drzwiach wejściowych do budynku komendy skorzystać należy z dzwonka umieszczonego przy drzwiach. W przypadku niepełnosprawności petenta związanej z ograniczoną zdolnością poruszania się, jest on obsługiwany  w pomieszczeniu na parterze budynku. Opiekę zapewnia pracownik Komendy. Obsługę usprawni wcześniejsze umówienie wizyty osoby niepełnosprawnej poprzez kontakt telefoniczny na nr tel.: 95 750 76 10

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2021.pdf 0.11MB
Pan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Komendy Powiatowej PSP w Słubicach
Pan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 10:34 mł. bryg. Michał Borowy
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Michał Borowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 15.04.2021 11:53 mł. bryg. Michał Borowy
Deklaracja dostępności 3.0 15.04.2021 10:10 mł. bryg. Michał Borowy
Deklaracja dostępności 2.0 20.01.2021 10:36 mł. bryg. Michał Borowy
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 10:34 mł. bryg. Michał Borowy

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP