W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Służba i praca

15.03.2021

Praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w KP PSP w Sokółce na stanowisko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby (docelowo Starszy Ratownik Kierowca).

Materiały

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w PSP
Ogłoszenie​_o​_naborze​_system​_zmianowy​_KP​_PSP​_Sokółka.pdf 3.91MB
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze
​_załącznik​_nr​_1​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych.pdf 0.11MB
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze
​_załącznik​_nr​_2​_klauzula​_informacyjna​_dla​_naboru​_do​_służby.pdf 0.26MB
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze
​_załącznik​_nr​_3​_oświadczenia.pdf 0.19MB
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze
​_załącznik​_nr​_4​_zaświadczenie​_lekarskie.pdf 0.20MB
Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze
​_załącznik​_nr​_5​_ankieta​_wstępnej​_kwalifikacji.pdf 0.20MB

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach I etapu naboru kandydatów do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na stanowisko stażysta (docelowo Starszy Ratownik Kierowca).

Jednocześnie informujemy, że kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej) odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. (środa). Zbiórka kandydatów w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicza 11:
- Grupa 1 (kandydaci nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) o godz. 9.30
- Grupa 2 (kandydaci nr 8, 9, 10, 11, 12, 14) o godz. 10.15
- Grupa 3 (kandydaci nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25) o godz. 11.00

Osoby, które nie posiadają zaświadczeń lekarskich powinny je dostarczyć bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej. Obowiązuje ubiór i obuwie sportowe (bez kolców i korków).

Przed przystąpieniem do w/w etapu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości oraz oświadczenia o nieprzebywaniu na kwarantannie lub izolacji.

Podczas II etapu naboru kandydatów obowiązuje reżim sanitarny określony „Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym ….”.

Materiały

Tabela wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena złożonych dokumentów).
Sokółka​_-​_wyniki​_1​_etapu​_naboru.pdf 0.27MB

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach II etapu naboru kandydatów do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na stanowisko stażysta (docelowo Starszy Ratownik Kierowca).

Jednocześnie informujemy, że III etap postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian braku lęku wysokości) odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. (poniedziałek). Zbiórka kandydatów o godz. 9.00 w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 4.

Podczas sprawdzianu z lęku wysokości kandydatów obowiązuje ubiór sportowy z długą nogawką i rękawem oraz obuwie sportowe (bez kolców i korków), a także rękawiczki jednorazowe.

Przed przystąpieniem do w/w etapu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości oraz oświadczenia o nieprzebywaniu na kwarantannie lub izolacji.

Podczas III etapu naboru kandydatów obowiązuje reżim sanitarny określony „Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym ….”.

Materiały

Tabela wyników II etapu postępowania kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej).
Sokółka-wyniki​_2​_etapu​_naboru.pdf 0.74MB

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach III etapu naboru kandydatów do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na stanowisko stażysta (docelowo Starszy Ratownik Kierowca).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19 - sprawdzian z pływania (etap IV) zostaje odwołany.

W związku z powyższym w terminie do 15 kwietnia br. (czwartek) do godz. 15.30 kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli próbę z braku lęku wysokości muszą złożyć osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce dokumenty potwierdzające posiadanie podstawowych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wykształcenia, wyszkolenia i dodatkowych umiejętności.

Jednocześnie informujemy, że kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego (ocena złożonych dokumentów) odbędzie się w dniu 16 kwietnia br. (piątek).

Podstawą do przyznania punktów podczas V etapu naboru będą wyłącznie dokumenty, z których jednoznacznie wynika spełnienie danej preferencji.

Materiały

Tabela wyników III etapu postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian z braku lęku wysokości).
Sokółka-wyniki​_3​_etapu​_naboru.pdf 0.46MB

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach V etapu naboru kandydatów do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na stanowisko stażysta (docelowo Starszy Ratownik Kierowca).

Jednocześnie informujemy, że kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 22 kwietnia br. (czwartek). Zbiórka w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (ul. Plac Kościuszki 4):
- kandydat Nr 5 – o godz. 9.00
- kandydat Nr 12 – o godz. 9.30
- kandydat Nr 14 – o godz. 10.00
- kandydat Nr 15 – o godz. 10.30
- kandydat Nr 16 – o godz. 11.00

Przed przystąpieniem do w/w etapu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości oraz oświadczenia o nieprzebywaniu na kwarantannie lub izolacji.

Podczas VI etapu naboru kandydatów obowiązuje reżim sanitarny określony „Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym ….”.

Materiały

Tabela wyników V etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena posiadanych kwalifikacji).
Sokółka-wyniki​​_5​​_etapu​​_naboru.pdf 0.47MB

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach VI etapu naboru kandydatów do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na stanowisko stażysta (docelowo Starszy Ratownik Kierowca).

Materiały

Tabela wyników VI etapu postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).
Sokółka-wyniki​_6​_etapu​_naboru.pdf 0.48MB

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa PSP w Sokółce informuje o wynikach naboru kandydatów do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na stanowisko stażysta (docelowo Starszy Ratownik Kierowca).

Kandydaci zakwalifikowani do VII etapu (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP)  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru skierowań do Komisji Lekarskiej MSWiA.

Materiały

Tabela wyników końcowych postępowania kwalifikacyjnego.
Sokółka-wyniki​​​_naboru.pdf 0.46MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:29 Zbigniew Makar
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Służba i praca 11.0 06.05.2021 12:35 Dorota Brzezowska
Służba i praca 10.0 26.04.2021 08:58 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 9.0 22.04.2021 13:21 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 8.0 16.04.2021 13:12 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 7.0 12.04.2021 09:59 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 6.0 12.04.2021 09:58 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 5.0 08.04.2021 12:42 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 4.0 01.04.2021 15:45 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 3.0 01.04.2021 15:44 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 2.0 15.03.2021 09:13 Zbigniew Makar
Służba i praca 1.0 08.12.2020 08:29 Zbigniew Makar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP