W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Służba i praca

09.06.2022

Praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

Ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2022 roku o postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w KP PSP w Sokółce na stanowisko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby (docelowo Starszy Ratownik Kierowca).

Materiały

Ogłoszenie o naborze system zmianowy KP PSP Sokółka
Ogłoszenie​_o​_naborze​_​_system​_zmianowy.pdf 2.59MB
załącznik nr 1 podanie o przyjęcie do służby w PSP
załącznik​_nr​_1​_podanie​_o​_przyjęcie​_do​_służby​_w​_PSP.pdf 0.39MB
załącznik nr 2 Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń
załącznik​_nr​_2​_oświadczenie​_o​_nie​_wnoszeniu​_roszczeń.pdf 0.18MB
załącznik nr 3 Zaświadczenie lekarskie
załącznik​_nr​_3​_zaświadczenie​_lekarskie.pdf 0.27MB
załącznik nr 4 Zaświadczenie o udziale w działaniach
załącznik​_nr​_4​_zaświadczenie​_o​_udziale​_w​_działaniach.pdf 0.24MB

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: starszy ratownik-kierowca) w zmianowym rozkładzie czasu służby.


Jednocześnie informujemy, że kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej) odbędzie się w dniu 29. 06. 2022 r. (środa). Zbiórka kandydatów o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2.

Osoby, które nie dostarczyły zaświadczeń lekarskich powinny je przedłożyć bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej. Obowiązuje ubiór i obuwie sportowe (bez kolców i korków).

Przed przystąpieniem do ww. etapu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Materiały

Tabela wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena złożonych dokumentów).
SOKÓŁKA​_-​_wyniki​_I​_etapu​_postępowania.pdf 0.47MB

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach II etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: starszy ratownik-kierowca) w zmianowym rozkładzie czasu służby.


Jednocześnie informujemy, że kolejne dwa etapy postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian lęku wysokości i sprawdzian z pływania) odbędą się w dniu 01. 07. 2022 r. (piątek):

- etap III - sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) – o godz. 13.00. Zbiórka kandydatów w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 4,
- etap IV - sprawdzian z pływania – o godz. 14.00. Zbiórka kandydatów na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, ul. Mariańska 31.

Podczas sprawdzianu z lęku wysokości kandydatów obowiązuje ubiór sportowy z długą nogawką i rękawem oraz obuwie sportowe (bez kolców i korków).

Podczas sprawdzianu z pływania kandydatów obowiązuje regulamin korzystania z krytej pływalni dostępny na stronie  www.osir.sokolka.pl

Przed przystąpieniem do każdego z ww. etapów postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Materiały

Tabela wyników II etapu postępowania kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej).
Sokółka​_-​_wyniki​_II​_etapu​_postępowania.pdf 0.44MB

Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach III i IV etapu naboru kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: starszy ratownik-kierowca) w zmianowym rozkładzie czasu służby


Jednocześnie informujemy, że w terminie do 05. 07. 2022 r. (wtorek) do godz. 15.30 kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli sprawdzian z pływania muszą w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce osobiście złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymagań określonych w ogłoszeniu dotyczące wykształcenia, wyszkolenia i posiadanych dodatkowych umiejętności.

Podstawą do przyznania punktów podczas V etapu naboru będą wyłącznie dokumenty, z których jednoznacznie wynika spełnienie danej preferencji.

Ponadto informujemy, że przeprowadzenie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena pozostałych dokumentów) planuje się na dzień 06. 07. 2022 r. (środa).

Materiały

Tabela wyników III etapu postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian lęku wysokości).
SOKÓŁKA​_-​_wyniki​_III​_etapu​_postępowania​_(sprawdzian​_lęku​_wysokości)..pdf 11.09MB
Tabela wyników IV etapu postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian z pływania).
SOKÓŁKA​_-​_wyniki​_IV​_etapu​_postępowania​_(sprawdzian​_z​_pływania).pdf 11.09MB

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach V etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: starszy ratownik-kierowca) w zmianowym rozkładzie czasu służby.


Jednocześnie informujemy, że kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 08.07.2022 r. (piątek) w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (ul. Plac Kościuszki 4):

- kandydat nr 02 – o godz. 9.00
- kandydat nr 03 – o godz. 9.30
- kandydat nr 04 – o godz. 10.00
- kandydat nr 05 – o godz. 10.30
- kandydat nr 07 – o godz. 11.00

Przed przystąpieniem do ww. etapu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Materiały

Tabela wyników V etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena pozostałych dokumentów).
Sokółka​_-​_tabela​_wyników​_V​_etapu​_postępowania​_kwalifikacyjnego.pdf 11.09MB

Wyniki VI etapu oraz wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach VI etapu oraz o wynikach końcowych postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: starszy ratownik-kierowca) w zmianowym rozkładzie czasu służby.


Do VII  etapu postępowania (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP) kieruje się kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów w etapie V (ocena pozostałych dokumentów) oraz etapie VI (rozmowa kwalifikacyjna).

W przypadku gdy komisja lekarska lub odwoławcza komisja lekarska orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą łączną liczbą punktów uzyskanych w ww. etapach postępowania kwalifikacyjnego. Niestawienie się kandydata na komisji lekarskiej wyklucza go z procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (o nr identyfikacyjnym: 05 i 02) zostaną poinformowani telefonicznie o dacie odbioru skierowania na badanie lekarskie.

Materiały

Tabela wyników VI etapu (rozmowa kwalifikacyjna) oraz wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego.
Sokółka​_-​_wynik​_VI​_Etapu​_oraz​_wyniki​_końcowe​_naboru.pdf 24.92MB

Wyniki VII etapu oraz lista kandydatów do przyjęcia do służby w PSP – system zmianowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach VII etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz przedstawia listę kandydatów do przyjęcia do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: starszy ratownik-kierowca) w zmianowym rozkładzie czasu służby

Materiały

VII etap (komisja lekarska) tabela wyników
Tabela​_wyników​_VII​_etapu​_(komisja​_lekarska).pdf 0.18MB

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2022 roku o postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w KP PSP w Sokółce na stanowisko stażysty w codziennym rozkładzie czasu służby (docelowo: główny księgowy).

Materiały

Ogłoszenie o naborze główny księgowy
Ogłoszenie​_o​_naborze​_główny​_księgowy.pdf 1.61MB
załącznik nr 1 podanie o przyjęcie do służby w PSP
​_załącznik​_nr​_1​_podanie​_o​_przyjęcie​_do​_służby​_w​_PSP.pdf 0.30MB
załącznik nr 2 oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń
​_załącznik​_nr​_2​_oświadczenie​_o​_nie​_wnoszeniu​_roszczeń.pdf 0.17MB
załącznik nr 3 zaświadczenie lekarskie
​_załącznik​_nr​_3​_zaświadczenie​_lekarskie.pdf 0.20MB
załącznik nr 4 zaświadczenie o udziale w działaniach
​_załącznik​_nr​_4​_zaświadczenie​_o​_udziale​_w​_działaniach.pdf 0.18MB

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system codzienny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: główny księgowy) w codziennym rozkładzie czasu służby.


Informujemy, że kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej) odbędzie się w dniu 05. 12. 2022 r. (poniedziałek). Zbiórka kandydatów o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2.

Osoby, które nie dostarczyły zaświadczeń lekarskich powinny je przedłożyć bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej. Obowiązuje ubiór i obuwie sportowe (bez kolców i korków).

Przed przystąpieniem do ww. etapu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Materiały

Tabela wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym).
I​_etap​_(ocena​_dokumentów)​_tabela​_wyników.pdf 0.17MB

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system codzienny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach II etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: główny księgowy) w KP PSP w Sokółce w codziennym rozkładzie czasu służby.


Jednocześnie informujemy, że kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian lęku wysokości) odbędzie się w dniu 07.12.2022 r. (środa). Zbiórka kandydatów o godz. 15.00 w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 4.

Podczas sprawdzianu z lęku wysokości kandydatów obowiązuje ubiór sportowy z długą nogawką i rękawem oraz obuwie sportowe (bez kolców i korków).

Przed przystąpieniem do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Materiały

Tabela wyników II etapu postępowania kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej).
II​_etap​_(test​_sprawności​_fizycznej)​_tabela​_wyników.pdf 0.18MB

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system codzienny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach III  etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: główny księgowy) w codziennym rozkładzie czasu służby.


Jednocześnie informujemy, że w terminie do 09.12.2022 r. (piątek) do godz. 9.00 kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli III etap postępowania kwalifikacyjnego muszą w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce osobiście złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymagań określonych w ogłoszeniu dotyczące wykształcenia, wyszkolenia i posiadanych dodatkowych umiejętności.

Podstawą do przyznania punktów podczas IV etapu naboru będą wyłącznie dokumenty, z których jednoznacznie wynika spełnienie danej preferencji.

Ponadto informujemy, że przeprowadzenie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena pozostałych dokumentów) planuje się na dzień 09.12.2022 r. (piątek).

Materiały

Tabela wyników III etapu postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian lęku wysokości).
III​_etap​_(akrofobia)​_tabela​_wyników.pdf 0.14MB

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system codzienny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach IV etapu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: główny księgowy) w codziennym rozkładzie czasu służby


Informujemy, że kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 13.12.2022 r. (wtorek) w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (ul. Plac Kościuszki 4):
- kandydat nr 03 – o godz. 9.00
- kandydat nr 04 – o godz. 9.30

Przed przystąpieniem do ww. etapu postępowania kwalifikacyjnego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Materiały

Tabela wyników IV etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena pozostałych dokumentów).
IV​_etap​_(ocena​_pozostałych​_dokumentów)​_tabela​_wyników.pdf 0.16MB

Wyniki V etapu oraz wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP – system codzienny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach V etapu oraz o wynikach końcowych postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: główny księgowy) w codziennym rozkładzie czasu służby.


Do VI   etapu postępowania (ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP) kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów w etapie IV (ocena pozostałych dokumentów) oraz etapie V (rozmowa kwalifikacyjna).

Niestawienie się kandydata na komisji lekarskiej wyklucza go z procesu rekrutacji.

Kandydat zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru (z nr 04) zostanie poinformowany telefonicznie o dacie odbioru skierowania na badanie lekarskie.

Materiały

Tabela wyników V etapu (rozmowa kwalifikacyjna) oraz wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego.
V​_etap​_(rozmowa​_kwalifikacyjna)​_oraz​_wyniki​_końcowe.pdf 0.20MB

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz lista kandydatów do przyjęcia do służby w PSP – system codzienny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje o wynikach VI etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz przedstawia listę kandydatów do przyjęcia do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: główny księgowy) w codziennym rozkładzie czasu służby.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje, że zakończyła postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo: główny księgowy) w codziennym rozkładzie czasu służby.

Etap VI naboru pozytywnie przeszedł 1 kandydat.

Materiały

Tabela wyników VI etapu (komisja lekarska) oraz lista do przyjęcia.
20230117134418328.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:29 Zbigniew Makar
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Służba i praca 30.0 17.01.2023 14:00 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 29.0 13.12.2022 11:33 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 28.0 09.12.2022 14:42 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 27.0 07.12.2022 16:07 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 26.0 05.12.2022 17:48 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 25.0 01.12.2022 13:09 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 24.0 15.11.2022 14:27 Zbigniew Makar
Służba i praca 23.0 15.11.2022 14:10 Zbigniew Makar
Służba i praca 22.0 15.11.2022 14:08 Zbigniew Makar
Służba i praca 21.0 15.11.2022 14:06 Zbigniew Makar
Służba i praca 20.0 15.11.2022 14:01 Zbigniew Makar
Służba i praca 19.0 07.09.2022 12:45 Zbigniew Makar
Służba i praca 18.0 08.07.2022 12:47 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 17.0 06.07.2022 13:17 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 16.0 01.07.2022 15:07 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 15.0 29.06.2022 14:37 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 14.0 27.06.2022 13:43 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 13.0 09.06.2022 13:56 Zbigniew Makar
Służba i praca 12.0 09.06.2022 12:43 Zbigniew Makar
Służba i praca 11.0 06.05.2021 12:35 Dorota Brzezowska
Służba i praca 10.0 26.04.2021 08:58 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 9.0 22.04.2021 13:21 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 8.0 16.04.2021 13:12 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 7.0 12.04.2021 09:59 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 6.0 12.04.2021 09:58 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 5.0 08.04.2021 12:42 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 4.0 01.04.2021 15:45 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 3.0 01.04.2021 15:44 bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Służba i praca 2.0 15.03.2021 09:13 Zbigniew Makar
Służba i praca 1.0 08.12.2020 08:29 Zbigniew Makar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}