W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowychi aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ część plików dotyczących bilansu finansowego jest zapisana w formacie pdf w formie obrazu z uwagi na charakter dokumentu. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. asp. Maciej Pietralczyk.
 • E-mail: m.pietralczyk@straz.lodz.pl
 • Telefon: 570 109 998

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
 • Adres: Wieluń ul. Wodna 1, 98-300 Wieluń
 • E-mail: kpppsp19@straz.lodz.pl
 • Telefon: +48 (0-43) 843 44 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wodnej. Wejście jest na poziomie gruntu.

Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z domofonem.

W korytarzu znajduje się stanowisko podoficera, odpowiedzialnego za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Brak windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 11:03 kpt. Grzegorz Kasprzyczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy i Organizacyjno - Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 20.01.2021 11:12 kpt. Grzegorz Kasprzyczak
Deklaracja dostępności 3.0 08.12.2020 11:27 kpt. Grzegorz Kasprzyczak
Deklaracja dostępności 2.0 27.11.2020 12:39 kpt. Grzegorz Kasprzyczak
Deklaracja dostępności 1.0 24.11.2020 11:03 kpt. Grzegorz Kasprzyczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP