W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: st. kpt. mgr inż. Marcin Turowski.
 • E-mail: mturowski@strazwyszkow.pl
 • Telefon: (0-29)7425421

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
 • Adres: ul. Strażacka 6
  07-200 Wyszków
  woj. mazowieckie
  Polska
 • E-mail: wyszkow@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: (0-29)7425421

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Strażackiej 6 gdzie znajduje się główne wejście do budynku dla osób pieszych. Brama wjazdowa dla pojazdów znajduję się z lewej strony obiektu. Przed wejściem na teren komendy należy przejść do drzwi głównych i zadzwonić domofonem w celu skontaktowania się z wybranym wydziałem. Budynek Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie posiada dwie kondygnacje i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu na plac wewnętrzny Komendy poprzez bramę dla pojazdów po wcześniejszym uzyskaniu zgody kontaktując się telefonicznie lub przy użyciu domofonu zamontowanym przy drzwiach wejściowych do obiektu. W momencie wjazdu na plac wewnętrzny odwiedzający oczekuje na funkcjonariusza pełniącego dyżur podoficera w danym dniu, lub osobę wyznaczoną do kontaktu z odwiedzającym.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.12.2020 11:00 st. kpt. Marcin Turowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Wyszków
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 31.03.2022 09:55 st. kpt. Marcin Turowski
Deklaracja dostępności 4.0 31.03.2022 09:54 st. kpt. Marcin Turowski
Deklaracja dostępności 3.0 12.12.2020 10:51 st. kpt. Marcin Turowski
Deklaracja dostępności 2.0 12.12.2020 10:41 st. kpt. Marcin Turowski
Deklaracja dostępności 1.0 01.12.2020 11:00 st. kpt. Marcin Turowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}