W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Żyrardowie

14.05.2021

Przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP składa gratulacje strażakowi stojącemu w poczcie sztandarowym.

 14 maja 2021r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Z uwagi na konieczność zachowania reżimów sanitarnych spowodowanych wciąż panującą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, obchody miały charakter kameralny i zostały ograniczone do uroczystej zbiórki, podczas której wręczono funkcjonariuszom nominacje na wyższe stopnie służbowe, złożono uroczyste ślubowanie oraz przekazano sprzęt ratowniczo-gaśniczy do jednostek OSP z powiatu żyrardowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przedstawicielowi mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Łukaszowi Kiepiel przez dowódcę uroczystości st. kpt. Huberta Lenarcika.  Następnie wprowadzono sztandar Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie oraz odegrano hymn państwowy. Komendant powiatowy PSP w Żyrardowie bryg. Tomasz Cybul przywitał wszystkich uczestników uroczystości.

W obchodach Powiatowego Dnia Strażaka udział wzięli:

  • Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Łukasz Kiepiel
  • Starosta Powiatu Żyrardowskiego – p. Krzysztof Dziwisz wraz z członkiem Zarządu Powiatu Żyrardowskiego p. Andrzejem Koźbiał
  • Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żyrardowie - dh Waldemar Suski
  • p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie – mł. insp. Edyta Marczewska
  • Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa – p. Adam Lemiesz
  • Wójt Gminy Puszcza Mariańska – p. Michał Staniak
  • Zastępca Burmistrza Mszczonowa – p. Halina Wawruch
  • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki – p. Łukasz Boczkowski
  • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie – p. Zbigniew Biegański.

W kolejnej części uroczystości zostały odczytane postanowienia i rozkazy personalne osób odznaczonych, awansowanych oraz wyróżnionych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. odznaczył:

Brązowym Krzyżem Zasługi
p. bryg. Tomasza Cybul

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r. odznaczył:

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
p. asp. sztab. Jarosława Dziudę

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę
p. st. ogn. Jarosława Bastek
p. st. ogn. Andrzeja Smolarka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. nadał:

Brązową Odznakę „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
p. asp. Marcinowi Sekuła
p. mł. asp. Tomaszowi Bartosikowi
p. st. ogn. Markowi Szymańskiemu

Medale oraz odznaczenia zostaną wręczone 10 czerwca 2021 r. na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał z dniem 04 maja 2021 r.
p. mł. bryg. Tomaszowi Piątkowskiemu stopień brygadiera
p. st. kpt. Markowi Świderkowi stopień młodszego brygadiera
p. kpt. Indze Dziewanowskiej stopień starszego kapitana
p. mł. kpt. Katarzynie Piszczek stopień kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał z dniem 04 maja 2021 r.
p. mł. asp. Przemysławowi Tkacz stopień aspiranta

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  rozkazem personalnym nadał z dniem 04 maja 2021 r.
p. ogn. Dariuszowi Ambrozińskiemu stopień  starszego ogniomistrza
p. ogn. Mirosławowi Okrasa stopień  starszego ogniomistrza
p. ogn. Andrzejowi Smolarek stopień  starszego ogniomistrza
p. mł. ogn. Kamilowi Białek stopień ogniomistrza
p. mł. ogn. Sławomirowi Parol stopień ogniomistrza
p. mł. ogn. Pawłowi Wierciochowi stopień ogniomistrza
p. mł. ogn. Przemysławowi Wilk stopień ogniomistrza

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie rozkazem personalnym nadał z dniem 04 maja 2021 r.
p. str. Mateuszowi Bojke stopień starszego strażaka

Akty nadania wyższych stopni służbowych wręczył przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Łukasz Kiepiel w asyście komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasza Cybul oraz Starosty Powiatu Żyrardowskiego pana Krzysztofa Dziwisza.

Podczas uroczystości komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie bryg. Tomasz Cybul przyjął ślubowanie dwóch nowoprzyjętych do służby strażaków: str. Damiana Paluchowskiego oraz str. Piotra Szczurek.

W imieniu odznaczonych i awansowanych głos zabrał bryg. Tomasz Piątkowski.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego pana Krzysztofa Dziwisza oraz komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie bryg. Tomasza Cybul. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie otrzymała na wyposażenie zestaw ratownictwa technicznego Holmatro oraz piłę do cięcia stali i betonu Stihl, służący do działań ratowniczych, głównie podczas zdarzeń drogowych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie otrzymała trójnóg ratowniczy – sprzęt do prowadzenia działań ratownictwa wysokościowego realizowanego przez Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.

Następnie głos zabrał przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Łukasz Kiepiel oraz zaproszeni goście. 

Na zakończenie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie bryg. Tomasz Cybul, w swoim przemówieniu, podziękował strażakom i pracownikom żyrardowskiej komendy oraz druhom i druhnom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu żyrardowskiego za trud, zaangażowanie, profesjonalizm w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz pogratulował odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom życząc samych sukcesów i zadowolenia z dobrze wykonywanych obowiązków.

Zdjęcia (9)