W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Regulamin, cele i zadania KRRiT

Regulamin prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2021 16:23 tbrykczynska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Teresa Brykczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Regulamin prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 4.0 11.02.2021 13:19 tbrykczynska
Regulamin prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 3.0 03.02.2021 16:06 tbrykczynska
Regulamin Prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2.0 21.01.2021 16:32 kczuczman
Regulamin Prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 1.0 21.01.2021 16:23 tbrykczynska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Cele i zadania KRRiT

Szczegółowe kompetencje KRRiT reguluje ustawa o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.

Do zadań Krajowej Rady należą w szczególności:

 • projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez nadawców;
 • podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów;
 • uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach określonych ustawą;
 • sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców;
 • organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;
 • ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji, wpis do rejestru oraz wysokości opłat abonamentowych na zasadach     określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych;
 • opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji;
 • inicjowanie postępu naukowo – technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2021 16:22 tbrykczynska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Teresa Brykczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Cele i zadania KRRiT 3.0 11.02.2021 12:57 tbrykczynska
Przedmiot działalności i kompetencje KRRiT 2.0 05.02.2021 14:15 tbrykczynska
Przedmiot działaności i kompetencje KRRiT 1.0 21.01.2021 16:22 tbrykczynska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}