W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kuba

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Republiką Kuby zostały nawiązane w 1933 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Przy rządach Kuby początkowo byli akredytowani ambasadorowie RP w Stanach Zjednoczonych. Poselstwo RP w Hawanie rozpoczęło działalność w 1942 r., posłem został nominowany Roman Dębicki. Od 1934 r. w Hawanie istniał Konsulat RP, kierowany przez Konsula Honorowego Karola Sachsa. Oba przedstawicielstwa zakończyły działalność po 1945 r. Kuba nie uznała Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Warszawie i do 1959 r. utrzymywała stosunki z Rządem RP na Uchodźstwie w Londynie. PRL i Republika Kuby nawiązały stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad w 1960 r. W okresie istnienia RWPG relacje polityczne i gospodarcze były bardzo ożywione, włączając w to wizyty dwustronne na najwyższym szczeblu.

Współpraca polityczna w okresie III RP

W latach 90. dynamika wzajemnych stosunków wyraźnie spadła, ale nadal regularnie odbywały się konsultacje polityczne na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. Współpraca dwustronna opierała się głównie na relacjach gospodarczych i kulturalnych. Przełom stanowiła wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP w Hawanie w czerwcu 2017 r., podczas której podpisano Protokół o ustanowieniu mechanizmu konsultacji politycznych pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych i memorandum o współpracy w dziedzinie turystyki. W 2018 r. w ramach Protokołu odbyły się konsultacje polityczne w Warszawie. W 2017 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej ukonstytuowała się Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna. Jej przewodniczącym został poseł Andrzej Halicki (PO).

Współpraca ekonomiczna

W strukturze towarowej wymiany handlowej Polska eksportuje na Kubę głównie zboża, mięso drobiowe, pasze dla zwierząt, produkty mleczne, silniki i części do samolotów. Polska importuje głównie art. rolno-spożywcze, alkohol i tytoń. W regionie AŁiK Kuba plasuje się w  w pierwszej 10. państw, do których Polska eksportuje najwięcej towarów. Interesującym i perspektywicznym obszarem współpracy polsko-kubańskiej jest sektor lotniczy. Pozytywnym przykładem działalności polskich przedsiębiorstw na Kubie są dostawcy drobiu, którzy po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów jakości rozpoczęli eksport towarów. Na dobrym poziomie utrzymuje się również eksport polskich produktów mleczarskich. W ostatnich latach Polska weszła do pierwszej 20-tki państw z najwyższą liczbą turystów odwiedzających Kubę.

Kubańska Izba Handlowa, która jest instytucją autonomiczną, niezależną finansowo, zrzeszającą najważniejsze przedsiębiorstwa kubańskie, utrzymuje współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG). Izba jest członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej i Europejskiego Centrum Współpracy Międzynarodowej.  W 2009 r. Krajowa Izba Gospodarcza i Izba Handlowa Kuby podpisały nową umowę o współpracy, która stanowi aktualizację dokumentu obowiązującego od 2001 roku.  W ostatnich latach corocznie Kubę odwiedzały misje polskich przedsiębiorców, organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług: wszystkie ważne decyzje o charakterze ekonomicznym i handlowym są podejmowane na szczeblu politycznym. Centralne sterowanie gospodarką prowadzi do zróżnicowanego traktowania zagranicznych partnerów. Firmy posiadające siedzibę na Kubie mogą zatrudniać cudzoziemców. Konieczne jest przy tym uzyskanie zezwolenia z Ministerstwa Pracy. Zatrudnianie obywateli kubańskich odbywa się za pośrednictwem państwowej agencji, która dysponuje pulą pracowników uprawnionych do podejmowania pracy w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Na Kubie nie ma możliwości nabywania nieruchomości przez obcokrajowców i zagraniczne podmioty prawne. Firmy, które chcą posiadać przedstawicielstwo na Wyspie, mogą wynająć nieruchomość za pośrednictwem jednej z państwowych agencji wynajmujących budynki i lokale cudzoziemcom.

UWAGA: W przypadku podróży/misji biznesowych na Kubę wymagane jest posiadanie tzw. wizy biznesowej i zaproszenia/poparcia potencjalnego partnera kubańskiego. Próby nawiązywania kontaktów handlowych „przy okazji” pobytu turystycznego (tzn. z wizą turystyczną) spotykają się z odmową miejscowych partnerów.

Obecnie współpraca gospodarcza między Kubą a Polską nie jest regulowana żadnymi umowami dwustronnymi. 

Linki:
Oficjalna strona Rządu Republiki Kuby
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Inwestycji Zagranicznych
Ministerstwo Gospodarki i Planowania
Bank Centralny Kuby
Ambasada Republiki Kuby w Warszawie                                         
Izba Handlowa Kuby (Cámara de Comercio de la República de Cuba)

Współpraca kulturalna

Ambasada RP w Hawanie aktywnie promuje polską kulturę na Kubie. Corocznie organizowane są edycje Tygodnia Kultury Polskiej, w ramach których organizowane są rozmaite wydarzenia prezentujące dorobek polskich artystów w różnych dziedzinach sztuki. Placówka organizuje również Tydzień Teatru Polskiego, będący festiwalem polskiej sztuki teatralnej na Kubie. W 2019 r. wznowiono cykl Tygodnia Kina Polskiego. Ponadto, Ambasada współpracuje podczas organizacji Tygodnia Muzyki Sakralnej (polski wieczór muzyki sakralnej) oraz organizuje koncerty, wystawy i inne wydarzenia promujące polskich artystów na Kubie oraz kubańskich artystów polskiego pochodzenia. Placówka wspiera również współpracę artystów polskich i kubańskich w różnych dziedzinach.

Współpraca naukowa

Od 2008 r. trwa współpraca między Wojskową Akademią Techniczną a Biurem Historyka Miasta Hawany, skupiająca się na renowacji hawańskich zabytków nowoczesną techniką laserową. W projektach bierze udział włoska organizacja ARCS. Ponadto, Uniwersytet Warszawski podjął współpracę z Uniwersytetem Hawańskim w 2017 r.

Stypendyści kubańscy w Polsce

Bliskie relacje dwustronne pomiędzy rządem Republiki Kuby i rządem ówczesnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zaowocowały współpracą uniwersytecką i programem stypendialnym dla kubańskich studentów, którzy licznie kształcili się na polskich uczelniach wyższych. Do dziś Ambasada RP w Hawanie utrzymuje kontakt z absolwentami i stypendystami polskich uczelni, organizując m.in. okresowe spotkania, które są nie tylko okazją do wspomnień, ale i do wymiany późniejszych doświadczeń i inspiracją do bliższego zainteresowania sie współczesną Polską.

Jeśli byliście Państwo stypendystami w Polsce, proszę napisać do nas na adres: hawana.amb.sekretariat@msz.gov.pl