W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dotacje celowe

Dotacje celowe - to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki finansowe, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego; bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom; kosztów realizacji inwestycji.

Obwieszczenie dotyczące podziału pozostałych środków zapisanych w ustawie budżetowej jako dotacje celowe zostanie obwieszczone po zakończeniu roku budżetowego, co wynika z trybu przyznawania dotacji obowiązującego w MKiDN.

Dotacje celowe na rok 2020

Materiały

2020 Załącznik Nr 7 - podział dotacji celowych na wydatki bieżące
2020​_Załącznik​_Nr​_7​_-​_podział​_dotacji​_celowych​_na​_wydatki​_bieżące.xlsx 0.03MB

Dotacje celowe na rok 2019

Materiały

Podział dotacji celowych na wydatki bieżące
20190416​_2019​_Załącznik​_Nr​_7​_-​_​_podział​_dotacji​_celowych​_na​_wydatki​_bieżące.xlsx 0.04MB

Dotacje celowe na rok 2018

Materiały

Podział dotacji celowych na wydatki bieżące
20180416​_2018​_Zalacznik​_nr​_7​_-​_​_podzial​_dotacji​_celowych​_na​_wydatki​_biezace​_(1).xlsx 0.04MB

Dotacje celowe na rok 2017

Materiały

Podział dotacji celowych na wydatki bieżące
2017​_zal​_7-podzial​_dotacji​_celowych​_wydatki​_biezace.xlsx 0.04MB

Dotacje celowe na rok 2016

Materiały

Podział dotacji celowych na wydatki bieżące
20160429​_Zalacznik​_Nr​_7​_-​_​_podzial​_dotacji​_celowych​_na​_wydatki​_biezace.xlsx 0.04MB

Dotacje celowe na rok 2015

Materiały

Podział dotacji celowych na wydatki bieżące
20150506​_Zalacznik​_Nr​_7-podzial​_dotacji​_celowych​_na​_wydatki​_biezace.xlsx 0.03MB

Dotacje celowe na rok 2013

Materiały

Wykaz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane w 2013r.
2013podzial​_dotacji​_celowych​_na​_wydatki​_biezace.xlsx 0.02MB

Dotacje celowe na rok 2012

Materiały

Wykaz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane w 2012r.
Wykaz​_dotacji​_celowych​_z​_budżetu​_państwa​_na​_zadania​_realizowane​_w​_2012r​_(1).xls 0.03MB

Dotacje celowe na rok 2011

Materiały

Dotacja celowa - państwowe instytucje kultury
20110317​_celowa​_2011-panstwowe​_instytucje​_kultury.xls 0.04MB
Dotacja celowa - samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN
20110317​_celowa​_2011-samorzadowe​_instytucje​_kultury​_wspolprowadzone​_przez​_MKiDN.xls 0.03MB
Dotacja celowa
20110317​_celowa-2011.xls 0.05MB
Dotacje celowe na wydatki majątkowe
20110405​_dotacje​_celowych​_na​_wydatki​_majatkowe.xls 0.16MB

Dotacje celowe na rok 2010

Materiały

Dotacje celowe na wydatki bieżace w cz. 24 - KiODN
20100409​_dotacja​_celowa​_-​_2010​_r.xls 0.05MB
Dotacje celowe na 2010 r. dla podmiotow podleglych MKiDN
20100409​_dotacja​_celowa​_-​_2010​_r​_-​_panstwowe​_instytucje​_kultury.xls 0.04MB
Samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN
20100409​_dotacja​_celowa​_-​_2010​_r​_-​_samorzadowe​_instytucje​_kultury​_wspolprowadzone​_przez​_MKiDN.xls 0.05MB

Dotacje celowe na rok 2009

Materiały

Dotacje celowe na wydatki bieżace w cz. 24 - KiODN
Dotacje​_celowe​_​_-​_2009​_r.xls 0.04MB
Dotacje celowe na 2009 r. dla podmiotow podleglych MKiDN
Dotacje​_celowe​_na​_2009​_r​_dla​_podmiotow​_podleglych​_MKiDN.xls 0.03MB
Samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN
Dotacje​_celowe​_na​_2009​_dla​_samorzadowej​_instytucji​_kultury​_wspolprowadzej​_przez​_MKiDN.xls 0.02MB

Dotacje celowe na rok 2008

Materiały

Dotacje celowe na wydatki bieżace w cz. 24 - KiODN
Dotacja​_celowa2k8.xls 0.04MB

Dotacje celowe na rok 2007

Materiały

Dotacje celowe na wydatki bieżace w cz. 24 - KiODN
dotacja​_celowa2k7.xls 0.05MB