W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe - to wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. W przypadku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tego rodzaju dotacje udzielane są podmiotom takim jak: * instytucje kultury * instytucje filmowe * wyższe szkoły artystyczne * niepubliczne szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze

Dotacje podmiotowe na rok 2020

Materiały

2020 Załącznik nr 1 - Dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury
2020​_Załącznik​_nr​_1​_-​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_państwowych​_instytucji​_kultury.xls 0.05MB
2020 Załącznik nr 2 - Dotacje podmiotowe dla pozostałych osób prawnych
2020​_Załącznik​_nr​_2​_-​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostałych​_osób​_prawnych.xls 0.03MB
2020 Załącznik nr 3 - podział dotacji dla samorządowych instutucji kultury współprowadzonych przez MKiDN
2020​_Załącznik​_nr​_3​_-​_podział​_dotacji​_dla​_samorządowych​_instutucji​_kultury​_współprowadzonych​_przez​_MKiDN.xls 0.04MB
2020 Załącznik nr 4 - Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych
2020​_Załącznik​_nr​_4​_-​_Szkoły​_niepubliczne​_z​_uprawnieniami​_szkół​_publicznych.xlsx 0.02MB
2020 Załącznik nr 5 - Publiczne szkoły artystyczne założone przez osobę fizyczną lub osobe prawną .xlsx
2020​_Załącznik​_nr​_5​_-​_Publiczne​_szkoły​_artystyczne​_założone​_przez​_osobę​_fizyczną​_lub​_osobe​_prawną​_.xlsx 0.01MB
Załącznik Nr 6 - podział subwencji i dotacji w 2020 r. dla szkół wyższych
POPRAWIONY​_-​_2020​_Załącznik​_nr​_6​_-​_Podział​_subwencji​_i​_dotacji​_dla​_szkół​_wyższych.xls 0.05MB

Dotacje podmiotowe na rok 2019

Materiały

Dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury
20190416​_2019​_Załącznik​_nr​_1​_-​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_państwowych​_instytucji​_kultury.xls 0.05MB
Dotacje podmiotowe dla pozostałych osób prawnych
20190416​_2019​_Załącznik​_nr​_2​_-​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostałych​_osób​_prawnych.xls 0.03MB
Podział dotacji dla samorządowych instutucji kultury współprowadzonych przez mkidn
20190416​_2019​_Załącznik​_nr​_3​_-​_podział​_dotacji​_dla​_samorządowych​_instutucji​_kultury​_współprowadzonych​_przez​_MKiDN.xls 0.05MB
Podział dodacji podmiotowej dla szkół niepublicznych
20190416​_2019​_Załącznik​_nr​_4​_-​_podział​_dodacji​_podmiotowej​_dla​_szkół​_niepublicznych​_-​_kopia.xlsx 0.02MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół wyższych pod ustawę
20190416​_2019​_Załącznik​_nr​_6​_-​_podział​_dotacji​_podmiotowej​_dla​_szkoł​_wyższych​_pod​_ustawę.xls 0.05MB

Dotacje podmiotowe na rok 2018

Materiały

Dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury
20180416​_2018​_Zalacznik​_nr​_1​_-​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_panstwowych​_instytucji​_kultury​_(1).xls 0.04MB
20180416​_2018​_zalacznik​_nr​_2​_-​_dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostalych​_osob​_prawnych
20180416​_2018​_Zalacznik​_nr​_2​_-​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostalych​_osob​_prawnych.xls 0.03MB
Podział dotacji dla samorządowych instutucji kultury współprowadzonych przez MKiDN
20180416​_2018​_Zalacznik​_nr​_3​_-​_podzial​_dotacji​_dla​_samorzadowych​_instutucji​_kultury​_wspolprowadzonych​_przez​_MKiDN.xls 0.04MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół i internatów niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych
20180416​_2018​_Zalacznik​_nr​_4​_-​_dotacje​_podmiotowe​_dla​_szkol​_niepublicznych​_z​_uprawnieniami​_szkol​_publicznych.xlsx 0.04MB
Podział dotacji publicznych szkół artystycznych założonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną
20180416​_2018​_Zalacznik​_nr​_5​_-​_publiczne​_szkoly​_artystyczne​_zalozone​_przez​_osobe​_fizyczna​_lub​_prawna.xlsx 0.04MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół wyższych
20180416​_2018​_Zalacznik​_nr​_6​_-​_szkoly​_wyzsze​_.xls 0.05MB

Dotacje podmiotowe na rok 2017

Materiały

Dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury
2017​_zal​_1-Dotacje​_podmiotowe-panstwowe​_instytucje​_kultury.xls 0.04MB
Dotacje podmiotowe dla pozostałych osób prawnych
2017​_zal​_2-Dotacje​_podmiotowe-pozostale​_osoby​_prawne.xls 0.03MB
Podział dotacji dla samorządowych instutucji kultury współprowadzonych przez MKiDN
2017​_zal​_3-dotacje​_samorzadowe​_instutucje​_kultury-wspolprowadzone​_MKiDN.xls 0.04MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół i internatów niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych
2017​_zal​_4-dotacje​_podmiotowe​_szkoly​_niepubliczne​_z​_uprawnieniami​_publicznych.xlsx 0.04MB
Podział dotacji publicznych szkół artystycznych założonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jst
2017​_zal​_5-Publiczne​_szkoly​_artystyczne​_zalozone​_osoba​_fizyczna​_lub​_prawna.xlsx 0.03MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół wyższych ustawa na 2017
2017​_zal​_6-szkoly​_wyzsze​_ustawa​_2017.xls 0.05MB

Dotacje podmiotowe na rok 2016

Materiały

Dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury
20160428​_Zalacznik​_nr​_1​_-​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_panstwowych​_instytucji​_kultury.xls 0.04MB
Dotacje podmiotowe dla pozostałych osób prawnych
20160426​_Zalacznik​_nr​_2​_-​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostalych​_osob​_prawnych.xls 0.03MB
Podział dotacji dla samorządowych instutucji kultury współprowadzonych przez MKiDN
20160427​_Zalacznik​_nr​_3​_-​_podzial​_dotacji​_dla​_samorzadowych​_instutucji​_kultury​_wspolprowadzonych​_przez​_MKiDN.xls 0.04MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół i internatów niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych
20160428​_Zalacznik​_nr​_4​_-​_dotacje​_podmiotowe​_dla​_szkol​_i​_internatow​_niepublicznych​_z​_uprawnieniami​_szkol​_publicznych​_w​_r.xlsx 0.04MB
Podział dotacji publicznych szkół artystycznych założonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jst
20160428​_Zalacznik​_nr​_5​_-Publiczne​_szkoly​_artystyczne​_zalozone​_przez​_osobe​_fizyczna​_lub​_osobe​_prawna.xlsx 0.03MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół wyższych ustawa na 2016
20160427​_Zalacznik​_nr​_6​_-​_podzial​_dotacji​_-szkoly​_wyzsze​_ustawa.xls 0.05MB

Dotacje podmiotowe na rok 2015

Materiały

Dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury
20150506​_Zalacznik​_nr​_1-Dotacje​_podmiotowe​_dla​_panstwowych​_instytucji​_kultury.xls 0.04MB
Dotacje podmiotowe dla pozostałych osób prawnych
20150506​_Zalacznik​_nr​_2-Dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostalych​_osob​_prawnych.xls 0.03MB
Podział dotacji dla samorządowych instutucji kultury współprowadzonych przez MKiDN
20150506​_Zalacznik​_nr​_3-podzial​_dotacji​_dla​_samorzadowych​_instutucji​_kultury​_wspolprowadzonych​_przez​_MKiDN​_(1).xls 0.03MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół i internatów niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych
20150506​_Zalacznik​_nr​_4-Podzial​_dotacji​_podmiotowej​_dla​_szkol​_i​_internatow​_niepublicznych​_z​_uprawnieniami​_szkol​_publicznych.xls 0.04MB
Podział dotacji publicznych szkół artystycznych założonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jst
20150506​_Zalacznik​_nr​_5-podzial​_dotacji​_publicznych​_szkol​_artystycznych​_zalozonych​_przez​_osobe​_fizyczna​_lub​_osobe​_prawna​_nie​_bedaca​_jst.xls 0.02MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół wyższych ustawa na 2015
20150506​_zalacznik​_nr​_6-podzial​_dotacji​_podmiotowej​_dla​_szkol​_wyzszych​_ustawa​_na​_2015.xls 0.05MB

Dotacje podmiotowe na rok 2014

Materiały

Dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury
20140320​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_panstwowych​_instytucji​_kultury.xls 0.03MB
Dotacje podmiotowe dla pozostałych osób prawnych
20140319​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostalych​_osob​_prawnych.xls 0.03MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół i internatów niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w 2014r.
20140319​_Dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostalych​_osob​_prawnych.xls 0.03MB
Podział dotacji dla samorządowych instutucji kultury współprowadzonych przez MKiDN
20140319​_podzial​_dotacji​_dla​_samorzadowych​_instutucji​_kultury​_wspolprowadzonych​_przez​_MKiDN​_.xls 0.03MB
Podział dotacji podmiotowej - szkoły wyższe 2014
20140321​_podzial​_dotacji​_podmiotowej-szkoly​_wyzsze​_w​_2014.xls 0.05MB
Podział dotacji publicznych szkół artystycznych założonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego w 2014 roku
20140321​_podzial​_dotacji​_publicznych​_szkol​_artystycznych​_zalozonych​_przez​_osobe​_fizyczna​_w​_2014r.xls 0.02MB

Dotacje podmiotowe na rok 2013

Materiały

Dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury
2013Dotacje​_podmiotowe​_dla​_panstwowych​_instytucji​_kultury.xls 0.04MB
Dotacje podmiotowe dla pozostałych osób prawnych
2013Dotacje​_podmiotowe​_dla​_pozostałych​_osob​_prawnych.xls 0.03MB
Podział dotacji podmiotowej dla szkół i internatów niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w 2013r.
2013podzial​_dotacji​_podmiotowej​_dla​_szkol​_internatow​_niepublicznych.xls 0.05MB
Podział dotacji dla samorządowych instutucji kultury współprowadzonych przez MKiDN
2013podział​_dotacji​_dla​_samorzadowych​_wspolprowadzonych.xls 0.03MB
Podział dotacji podmiotowej - szkoły wyższe 2013
2013podział​_dotacji​_podmiotowej​_szkoly​_wyzsze.xls 0.05MB
Podział dotacji publicznych szkół artystycznych założonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego w 2013 roku
2013podział​_dotacji​_publicznych​_szkol​_artystycznych​_os​_fiz.xls 0.03MB

Dotacje podmiotowe na rok 2012

Materiały

Państwowe instytucje kultury
20120608​_podmiotowa​_2012-panstwowe​_instytucje​_kultury.xls 0.04MB
Szkoły artystyczne
20120606​_podmiotowa​_2012-szkoly​_niepubl​_zupr​_publ.xls 0.04MB
Państwowe osoby prawne
20120606​_podmiotowa​_2012-panstwowe​_osoby​_prawne.xls 0.03MB
Szkoły wyższe
20120606​_podmiotowa​_2012-szkoly​_wyzsze.xls 0.05MB
Samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN
20120606​_podmiotowa​_2012-samorzadowe​_instytucje​_kultury​_wspolprowadzone​_przez​_MKiDN.xls 0.04MB
Szkoła artystyczna
20120606​_podmiotowa​_2012-szkola​_artystyczna.xls 0.03MB

Dotacje podmiotowe na rok 2011

Materiały

Państwowe instytucje filmowe
20110317​_podmiotowa​_2011-panstwowe​_instytucje​_filmowe.xls 0.03MB
Państwowe instytucje kultury
20110317​_podmiotowa​_2011-panstwowe​_instytucje​_kultury.xls 0.04MB
Szkoły artystyczne
20110317​_podmiotowa​_2011-szkoly​_artystyczne.xls 0.04MB
Państwowe osoby prawne
20110317​_podmiotowa​_2011-panstwowe​_osoby​_prawne.xls 0.03MB
Szkoły wyższe
20110317​_podmiotowa​_2011-szkoly​_wyzsze.xls 0.06MB
Samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN
20110317​_podmiotowa​_2011-samorzadowe​_instytucje​_kultury​_wspolprowadzone​_przez​_MKiDN.xls 0.04MB
Szkoła artystyczna
20110317​_podmiotowa-2011-szkola​_artystyczna.xls 0.02MB

Dotacje podmiotowe na rok 2010

Materiały

Państwowe instytucje kultury
20100409​_dotacja​_podmiotowa​_-​_2010​_r​_-​_panstwowe​_instytucje​_kultury.xls 0.04MB
Państwowe instytucje filmowe
20100409​_dotacja​_podmiotowa​_-​_2010​_r​_-​_panstwowe​_instytucje​_filmowe.xls 0.03MB
Państwowe osoby prawne
20100409​_dotacja​_podmiotowa​_-​_2010​_r​_-​_panstwowe​_osoby​_prawne.xls 0.03MB
Samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN
20100409​_dotacja​_podmiotowa​_-​_2010​_r​_-​_samorzadowe​_instytucje​_kultury​_wspolprowadzone​_przez​_MKiDN.xls 0.05MB
Szkoła artystyczna
20100409​_dotacja​_podmiotowa​_-​_2010​_r​_-​_szkola​_artystyczna.xls 0.02MB
Szkoły artystyczne
20100409​_dotacja​_podmiotowa​_-​_2010​_r​_-​_szkoly​_artystyczne.xls 0.04MB
Szkoły wyższe
20100409​_dotacja​_podmiotowa​_-​_2010​_r​_-​_szkoly​_wyzsze.xls 0.06MB

Dotacje podmiotowe na rok 2009

Materiały

Podział dotacji podmiotowej na 2009 r. dla państwowych instytucji kultury podległych MKiDN
Podzial​_dotacji​_podmiotowej​_na​_2009​_r​_dla​_panstwowych​_instytucji​_kultury​_podleglych​_MKiDN.xls 0.05MB
Podział dotacji podmiotowej na 2009 r. dla państwowych instytucji filmowych podległych MKiDN
Podzial​_dotacji​_podmiotowej​_na​_2009​_r​_dla​_panstwowych​_instytucje​_filmowe​_podlegle​_MKiDN.xls 0.02MB
Podział dotacji podmiotowej na 2009 r dla pozostałych państwowych osób prawnych podległych MKiDN
Podzial​_doatcji​_podmiotowej​_na​_2009​_r​_dla​_pozostalych​_panstwowych​_osob​_prawnych​_podleglych​_MKiDN.xls 0.02MB
Podział dotacji podmiotowej na 2009r dla artystycznych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych
Podzial​_dotacji​_podmiotowej​_na​_2009r​_dla​_artystycznych​_szkol​_niepublicznych​_z​_uprawnieniami​_szkol​_publicznych.xls 0.05MB
Wykaz dotacji dla publicznej szkoły artystycznej założonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego
Wykaz​_dotacji​_podmiotowej​_dla​_publicznej​_szkoly​_artystycznej​_zalozonej​_przez​_osobe​_fizyczna​_lub​_osobe​_prawna2009.xls 0.02MB

Dotacje podmiotowe na rok 2008

Materiały

Dotacje podmiotowe w cz. 24-KIODN dla dz. 921 dla instytucji podległych MKiDN na 2008 rok (plik xls)
Wydatki-cz​_24​_budzetu2008-inst​_podlegle.xls 0.07MB
Dotacje podmiotowe w cz. 24-KIODN dla dz. 921 dla instytucji współprowadzonych na 2008 rok (plik xls)
Wydatki-cz​_24​_budzetu2008-inst​_wspolprowadzone.xls 0.04MB
Podział dotacji podmiotowej na 2008r dla artystycznych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych (plik xls)
Dotacja​_podm2k8-szkoly​_niepubliczne.xls 0.03MB
Wykaz dotacji dla publicznej szkoły artystycznej założonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego (plik doc)
Dotacja​_podm2k8-szkoly​_publiczne.doc 0.02MB
Podział dotacji podmiotowej na poszczególne uczelnie artystyczne, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008r. (plik xls)
Dotacja​_podm2k8-podzial​_uczelnie.xls 0.03MB