W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

SAMORZĄDY

Gdańsk

-Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska - przyznawane na okres do 6 miesięcy na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego. Nabór w trybie ciągłym. Stypendia wypłacane w systemie miesięcznym; miesięczna wysokość stypendium wynosi 2600 zł brutto.

Budżet: 700 tysięcy złotych.

dowiedz się wiecej


- Małe granty - organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie pozakonkursowym i ciągłym. Wysokość dofinansowania zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

dowiedz się wiecej


- Gdański Fundusz Wydawniczy - program skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw na zakup wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci). Podstawowym kryterium oceny jest związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i odprowadzanie podatków. Zakupione wydawnictwa Miasto Gdańsk przeznaczy m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto oraz wyposażenie filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych.

dowiedz się wiecej

Gdynia

Gdyński falochron kultury

Pierwszym z filarów Falochronu Kulturalnego jest uruchomiony program „Gdyńska Kultura łączy siły”. Łączy siły, bo grupuje wiele osób i instytucji po to, by dodawać sił poprzez umożliwienie śledzenia online różnych wydarzeń artystycznych.

Drugi filar to baza wsparcia dla organizacji pozarządowych, które stają do konkursów miejskich, proponując swoje działania w sferze kultury, a kiedy je wygrają – zyskują środki na ich realizację.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni oferuje doradztwo prawne w zakresie realizowania projektów kulturalnych w czasie epidemii.

dowiedz się wiecej


Falochron dla NGO

Falochron dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej obejmuje pomoc związaną z realizacją i rozliczeniem już zawartych umów, czynszami w lokalach komunalnych, dodatkowymi środkami na realizację zadań, pożyczkami oraz wsparciem doradczym i eksperckim.

dowiedz się wiecej

Katowice

Katowicki Pakiet dla Kultury to program wsparcia dla katowickich twórców kultury, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze kultury:

- Wsparcie twórców kultury – projekt z pulą 500 000 zł
- Zwolnienia z czynszów i opłat śmieciowych dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną w lokalach miejskich
- Współpraca finansowa z miastem – umożliwienie realizacji zadań online lub w późniejszym terminie

dowiedz się wiecej

Kraków

-Urząd Miasta Krakowa przygotował pakiet działań wspierających sektor kultury i twórców pn. „Kultura odporna”. Interwencją i wparciem objęci zostaną zarówno indywidualni twórcy i animatorzy, jak i organizacje pozarządowe, instytucje, przedstawiciele najważniejszych sektorów kreatywnych, w tym, m.in.: producenci muzyczni i audiowizualni, sektor sztuk wizualnych, sektor filmowy i branża książki. Wartość całego pakietu narzędzi wspierających sektor kultury to w tej chwili ok. 12 milionów złotych. 

dowiedz się wiecej


-Zakup dzieł. W ramach „Zakupu dzieł” będą wspierane działania twórcze (nigdzie dotychczas nieprezentowane, niepublikowane i nierozpowszechniane) z zakresu twórczości artystycznej oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury, w szczególności: sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury oraz edukacji kulturowej i artystycznej. Składając wniosek trzeba przedstawić propozycję takiego projektu wraz z harmonogramem i wyceną jego realizacji. Jedna osoba w ramach programu „Zakup dzieł” może złożyć tylko jeden wniosek, a przewidziane w nim wynagrodzenie za realizację dzieła może wynieść maksymalnie 2500 zł brutto. 
Wnioski można składać do 17 maja, wysyłając skan wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza wniosku na dres:  kulturaodporna@krakowskieforum.pl lub osobiście – wrzucając wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz wniosku do ogólnej urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krakowa. 
Budżet programu - 250 000 zł. 

dowiedz się wiecej

Łódź

- Granty na kulturę. Wsparcie kierowane jest do organizacji pozarządowych realizujących projekty artystyczne w takich dziedzinach jak: muzyka, literatura, film, sztuki performatywne, sztuki wizualne czy taniec. Organizacje będą zobligowane do angażowania w swoje działania łódzkich artystów. Nabór do programu trwa do 29 maja. Projekty będą mogły być realizowane do końca roku.

dowiedz się wiecej

Budżet programu: 500 tys. zł


- Kultugranty 2.0. -  program Łódzkiego Centrum Wydarzeń, którego celem jest wsparcie działalności kulturalnej w internecie: warsztatów, przedstawień teatralnych, webinarów, wirtualnych spacerów o charakterze kulturalnym itp. Wydarzenie powinno zostać zrealizowane do 30 sierpnia 2020. Liczba projektów nie jest ograniczona, ale wykorzystanie środków uzależnione jest od jakości merytorycznej projektów.

W puli tegorocznej edycji znajduje się nawet do 1 mln złotych,


- „Karnet kultury” – możliwość wykupienia karnetu na jesienną premierę teatralną z odroczonym czasem realizacji. Karnet można wykorzystać na kilka sposobów – można go odstąpić, podarować wybranej osobie lub w przypadku niedopasowania planów do terminu premiery, po odstąpieniu i odblokowaniu miejsca, zakupić nowy bilet. W akcji biorą m.in. udział: Teatr Muzyczny, Teatr Powszechny oraz Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka.


- Zmniejszone do kwoty 1 zł miesięcznie czynszów za kwiecień i maj w miejskich lokalach użytkowych dla instytucji, klubów, firm i twórców związanych z kulturą.

dowiedz się wiecej

Poznań

Trwają prace nad pakietem działań w trosce o ludzi kultury ​​​- Poznań Wspiera.
Założenia pakietu zostały przedstawione do konsultacji partnerom społecznym i instytucjonalnym. Na pakiet Poznań Wspiera będą składać się następujące elementy:

  • Konkurs #KULTURANAWYNOS - Miasto Poznań uhonoruje autorów najciekawszych inicjatyw, którzy włączyli lub włączają się w akcję #kulturanawynos, prezentując swoje działania: twórcze, edukacyjne, animacyjne w sieci lub w inny, dostępny obecnie sposób (maj),
  • Dodatkowy nabór małych grantów z myślą o realizacji najciekawszych projektów w trakcie trwania narodowej kwarantanny oraz po jej zakończeniu (maj/czerwiec),
  • Nowy program stypendiów twórczych, bez ograniczeń wiekowych dla kandydatek i kandydatów (czerwiec/lipiec),
  • Solidarnościowe programy sektorowe, wspierane przez Miasto w drodze porozumień z instytucjami kultury i innymi podmiotami (w trakcie),
  • Realizacja badań poznańskiego środowiska kultury umożliwiająca projektowanie innych metod i narzędzi wsparcia (maj/czerwiec).

dowiedz się wiecej

Sopot

WAŻNE: Nie ograniczamy środków przeznaczonych na kulturę

Granty kulturalne, które zostały przez miasto przyznane w konkursie w 2020 roku, nie zostały wstrzymane. Podchodzimy indywidualnie do każdego projektu, nie stosujemy krzywdzących schematów i uniwersalizacji. Jeśli projekt nie może zostać zrealizowany w terminie – przesuwamy go. A jeśli dane stowarzyszenie czy fundacja składają ciekawą propozycję przeniesienia sposobu realizacji zadania do Internetu – dopuszczamy także taką możliwość.

Stypendia dla indywidualnych twórców zostały przyznane i wydłużamy termin składania wniosków na II turę do końca maja. Stypendia przyznawane są w kwocie do 5 tys. zł.

Wydawnictwa - Nie rezygnujemy z planowanych publikacji. Autorzy, przyzwyczajeni do pracy w domu, mogą i chcą kontynuować swoją pracę, dlatego Miasto nie zamierza wprowadzać w tym zakresie zmian.

Minimalizujemy koszty utrzymania pracowni artystycznych. Na wniosek odroczyliśmy z możliwością rozłożenia na dogodne raty płatność za marzec i kwiecień, w maju obniżyliśmy czynsz za pracownie artystyczne do złotówki za metr kw.

Dotacje dla instytucji zostają utrzymane. Instytucje działają w zmienionych formułach.

Pogotowie prawne dla artystów Goyki 3 Art Inkubatora. Każdy, kto chciałby zasięgnąć opinii prawnej związanej z tematem praw autorskich, może zgłosić problem na specjalny adres mailowy. Wiadomość trafi do adwokata, specjalizującego się w temacie, który dokona analizy prawnej problemu i udzieli bezpłatnej porady prawnej.

dowiedz się wiecej

By wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, miasto zleciło zakupy książek w lokalnych księgarniach.

dowiedz się wiecej

Warszawa

- Program „Mobilni w kulturze” - konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie ludzi kultury. W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator programu, który zleci osobom fizycznym - artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom - realizacje koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych; koncepcji rozwoju kompetencji; koncepcji, dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury. Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować on-line. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób.
Budżet: 1 mln zł.

- „Ulubiona warszawska księgarnia” - inicjatywa dedykowana jest księgarniom indywidualnym, stacjonarnym i/lub antykwariatom księgarskim prowadzącym działalność w nie więcej niż 3 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie.  Docenione zostaną trzy księgarnie. 
Pula nagród wyniesie 40 000 zł.

Wrocław

- Wrocławski Program Wydawniczy – ścieżka dla autorów ma na celu wspieranie twórczości literackiej autorów wrocławskich na etapie jej tworzenia oraz w procesie jej udostępniania publiczności. Program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy wrocławskich, co jest weryfikowane miejscem rozliczania podatku dochodowego. 

Łączna  pula środków wynosi 132 000 zł, jednorazowa pomoc dla jednego twórcy - 2200 zł brutto.

dowiedz się wiecej


- Wrocławski Program Interwencji Społecznej
- artyści, którzy wynajmują pracownie od miasta na działalność związana z kulturą i sztuką, od początku od 13 marca do końca stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz (1% obecnych opłat).
Poszerzony zostanie pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. Łączna suma zaplanowanych i nowych środków przeznaczonych na ten cel w tym roku to ok. 1,4 mln zł.

dowiedz się wiecej