W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

WSPARCIE BRANŻOWE i ŚRODOWISKOWE

Instytut Adama Mickiewicza

„Art House” – rezydencje online: oswajając nową normalność

Opis wsparcia: Dwumiesięczny program rezydencyjny pozwoli dwudziestu artystom z Polski bez wychodzenia z domu rozwijać nowe projekty w dziedzinie sztuki cyfrowej i sztuk wizualnych pod okiem zagranicznych mentorów o bogatym dorobku kuratorskim. Będą oni towarzyszyć twórcom na drodze od koncepcji do prototypu, co dwa tygodnie konsultując z podopiecznymi postępy ich prac. Artyści we współpracy ze światowej klasy kuratorami będą rozwijać koncepcje nowych prac.

Budżet wsparcia: 156 000 zł

Beneficjenci: Artyści polscy z takich dziedzin jak: sztuka wideo, animacja, audio art, performance, wideo 360°, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, projekty internetowe, media społecznościowe, gry komputerowe, komiks animowany, malarstwo, grafika, rzeźba, design czy grafika użytkowa.

Termin realizacji: lipiec-sierpień 2020

Termin składania wniosków: Zgłoszenia od 18.05.2020 do 31.05.2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie. Wymagana jest akceptacja regulaminu.

Wysokość wsparcia: Artyści otrzymają środki w wysokości 7 800 zł brutto z przeznaczeniem na honorarium oraz pokrycie ewentualnych kosztów zakupu potrzebnych materiałów lub oprogramowania.

dowiedz się więcej

 

Elektroniczny informator „Partnerzy w Kulturze”

Opis wsparcia: Elektorniczny informator zawiera informacje na temat programów edukacyjnych oraz źródeł finansowania międzynarodowych projektów kulturalnych i społecznych. Informator prezentuje najważniejsze granty, stypendia i programy edukacyjne dostępne w Polsce oraz za granicą. Prezentowane programy skierowane są do osób i organizacji z Polski i z krajów Partnerstwa Wschodniego, które pragną rozwijać międzynarodową współpracę kulturalno-społeczną. Informator dostępny jest w czterech językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Beneficjenci: Menedżerowie kultury i organizacje z Polski i z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Termin realizacji: Informator powstał na początku 2019 r. Został zaktualizowany w marcu 2020 r.

dowiedz się więcej

 Instytut Muzyki i Tańca – Departament Muzyki

Pakiet wspieraMY: Porady psychologiczne dla muzyków i tancerzy

Opis wsparcia: Celem jest umożliwienie bezpłatnego dostępu do konsultacji/porad oraz wsparcie psychiczne w trakcie pandemii. Porady odbywają się w formie on-line, jeden na jeden. Trwają 40 minut. Gwarantujemy poufność konsultacji, a porad udzielają psychologowie zgodnie z zawodowym Kodeksem Etycznym. Porady prowadzone są przez profesjonalistów oraz co ważne osoby związane z obszarem działalności kulturalnej. To powoduje, że mają one pełną świadomość trudów jakie niesie ze sobą zawód artystyczny nie tylko na co dzień, ale tym bardziej w sytuacji izolacji. Ze względu na profil zawodowy naszych odbiorców do współpracy zaprosiliśmy psychologa z wykształceniem muzycznym, który uprawia działalność artystyczną, zna specyfikę zawodów muzycznych, a ponadto posiada dodatkowe kompetencje psychologiczne związane z rzeczonym obszarem działalności kulturalnej (psycholog muzyki).

Beneficjenci: Artyści muzycy: absolwenci szkół i uczelni muzycznych, wykonawcy i teoretycy, nauczyciele szkół muzycznych, kompozytorzy, dyrygenci. Artyści tancerze: absolwenci szkół baletowych i uczelni artystycznych kształcących w dziedzinie tańca, wykonawcy, profesjonalni pedagodzy tańca, choreografowie, teoretycy tańca i choreolodzy.

Termin realizacji: 21 kwietnia do 30 maja z możliwością przedłużenia.

dowiedz się więcej

Pakiet wspieraMY: Porady prawne

Opis wsparcia: Prawnicy współpracujący z Instytutem Muzyki i Tańca udzielają bezpłatnych porad prawnych we wszystkich kwestiach związanych z obecną sytuacją związaną z pandemią, a dotyczącą pracy artystycznej i zawodowej. Obejmuje to przede wszystkim porady dotyczące wszystkich form zatrudnienia (umowy o pracę oraz umowy cywilne), możliwych form wsparcia indywidualnego (np. zwolnienia z ZUS), czy sposobu kontynuowania lub rozwiązywania umów (np. umów niewykonanych z powodu epidemii; umów skrajnie niekorzystnych). Porady odbywają się on-line, lub ewentualnie telefonicznie.

Beneficjenci: Muzycy i tancerze

Termin realizacji: Od 21 kwietnia 2020 do 30 maja 2020

dowiedz się więcej

Pakiet wspieraMY: Bazy wiedzy w zakresie możliwości uzyskania wsparcia

Opis wsparcia: W jednym dokumencie zebrano materiał, który pogrupowano w obszary dotyczące wsparcia w zakresie finansowym, wsparcia w zakresie socjalnym oraz pozafinansowym. To spójny dokument, który jest na bieżąco aktualizowany.

Znajdują się w nim informacje, które mogą przydać się artystom na temat tego, gdzie mogą szukać wsparcia w/w zakresie, jakie programy i nabory są im dedykowane i uruchamiane, gdzie mogą aplikować o wsparcie, gdzie promować swoją twórczość, jaka pomoc socjalna jest dla nich przeznaczona.

Beneficjenci: Muzycy i tancerze

Termin realizacji: Od 21 kwietnia 2020 do odwołania.

dowiedz się więcej

Zmiany w programie „Dyrygent – rezydent”

Opis wsparcia: W związku z aktualną sytuacją, utrudniającą szczegółowe planowanie sezonu artystycznego 2020/21, na wniosek kierowników instytucji muzycznych, Instytut Muzyki i Tańca wprowadził w programie „Dyrygent – rezydent” zmiany w procedurze naboru wniosków i regulaminie. Dotychczas we wnioskach aplikacyjnych należało podać szereg szczegółowych informacji związanych z organizowanymi w ramach rezydencji koncertami, które były wiążące dla instytucji w fazie realizacji programu. Aktualnie instytucje organizujące rezydencje będą mogły przedstawić szczegółowy harmonogram rezydencji (daty koncertów/premier, programy, wykonawcy itd.) w późniejszym terminie. Jeśli nie będzie możliwe zastosowanie szczegółowych zasad w regulaminie dotyczących np. rodzaju koncertów, dopuszcza się zaplanowanie programów koncertowych przystosowanych do takich możliwości organizacyjnych i wykonawczych, jakie będą znane w chwili planowania. Ponadto przedłużony został termin naboru wniosków.

Ułatwienie te mają zachęcić instytucje muzyczne – filharmonie, orkiestry, opery i teatry muzyczne do podejmowania się zorganizowania rezydencji dla młodych dyrygentów, pomimo aktualnych trudności w precyzyjnym zaplanowaniu sezonu 2020/21.

Beneficjenci: Dyrygenci – uczestnicy programu, instytucje organizujące rezydencje

Termin realizacji: Od 11 maja 2020

Termin składania wniosków: 1 czerwca 2020

dowiedz się więcej

Program Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy

Opis wsparcia: Program oferuje wsparcie doradców zawodowych oraz psychologa dla wszystkich zawodowych tancerzy scenicznych, zarówno dla tych, którzy kontynuują karierę taneczną – jak i dla tych, którzy przestali już tańczyć (np. stracili pracę, doznali kontuzji lub ze względu na wiek), czy zastanawiają się nad zdobyciem nowych kwalifikacji nie związanych z tańcem, potrzebnych do rozpoczęcia pracy dodatkowej lub do zmiany ścieżki zawodowej. Dodatkowo dla Tancerzy którzy mają co najmniej 12 letni staż pracy na scenie i zaczynają myśleć o zmianie zawodu – stypendia na realizacje osobistej ścieżki przekwalifikowania zawodowego do 40 tys. zł.

Budżet wsparcia: Całościowy budżet Przekwalifikowania - 720 000 zł, z czego 507 700 zł dotychczas wypłacone w tym roku na stypendia (łącznie ze zobowiązaniami z lat poprzednich - wieloletnich projektów stypendialnych)

Beneficjenci: Artyści tancerze.

Termin realizacji: Program ciągły w postaci konsultacji indywidualnych, spotkań i warsztatów. W 2020 roku dwa nabory wniosków stypendialnych.

Termin składania wniosków: II nabór wniosków do: 15 września 2020.

Wysokość wsparcia: Do 40 000 zł

dowiedz się więcej

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Dzień Teatru Publicznego

Opis wsparcia: Instytut Teatralny przeznacza środki które miały być przeznaczone na dopłaty do biletów teatralnych w ramach akcji „Bilet za grosze” na wsparcie dla teatrów, które zaprezentują swoje działania pod szyldem Dnia Teatru Publicznego w Internecie. Pieniądze trafią do pracowników teatrów zaangażowanych w przygotowanie prezentacji w sieci.

Budżet wsparcia: 800 tys. zł.

Beneficjenci: 103 Teatry publiczne w Polsce (dramatyczne, muzyczne, lalkowe), 5 teatrów zrezygnowało z przyjęcia wsparcia, na rzecz wsparcia innych scen. Środki mają być przeznaczone dla pracowników teatrów pracujących przy prezentacjach teatrów w Internecie w ramach Dnia Teatru Publicznego.

Termin realizacji: Od 16 do 23 maja trwa akcja, następnie rozliczenie z teatrami.

Wysokość wsparcia: 7 tys. dla każdego teatru (kwota zryczałtowana).

dowiedz się więcej

Poradnictwo w zakresie ochrony praw twórców oraz w zakresie programów pomocowych

Opis wsparcia: Na wniosek Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Polskich będzie świadczyć porady on-line w trybie Q&A dla twórców.

Beneficjenci: Artyści freelanserzy

dowiedz się więcej

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

System indywidualnego doradztwa dla muzealników

Opis wsparcia:  Za pośrednictwem adresu mejlowego #koronawirus@nimoz.pl odpowiadamy na indywidualne pytania oraz przekazujemy aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje użyteczne w pracy muzealników w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Beneficjenci: muzealnicy, ludzie związani z kulturą, odbiorcy treści zamieszczanych na stronie internetowej NIMOZ

Termin realizacji: Od początku kwietnia br. do czasu, w którym udzielanie indywidualnych konsultacji związanych z tematem pandemii przestanie być potrzebne i zasadne.

dowiedz się więcej

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Koncerty na wolnym powietrzu w Amfiteatrze NOSPR w okresie letnim

Opis wsparcia: Wsparcie lokalnych artystów/muzyków/wykonawców reprezentujących różne dyscypliny i rodzaje muzyczne przez zapewnienie im możliwości pracy.

Budżet wsparcia: 100 000 zł

Beneficjenci: Artyści, muzycy

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2020

Wysokość wsparcia: Honoraria koncertowe/wykonawcze

Dowiedz się więcej: Dział produkcji NOSPR, Katarzyna Spandel, k.spandel@nospr.org.pl

Polska Fundacja Muzyczna

PFM organizuje akcję #zostanzmuzyka, kierowanej do organizatorów wydarzeń muzycznych transmitowanych na żywo on-line lub premier i retransmisji materiałów wcześniej zarejestrowanych. Po zgłoszeniu chęci udziału w akcji, organizator koncertu dostaje możliwość otrzymania własnego panelu do wpłat darowizn – wirtualną puszkę, do której słuchacze dobrowolnie mogą wpłacić dowolną kwotę. Pieniądze trafiają na konto Polskiej Fundacji Muzycznej, a po zakończeniu wydarzenia są wypłacane w formie darowizny zgodnie z wolą organizatora/wykonawcy. Część zebranej kwoty zasila Fundusz Pomocowy PFM, z którego wypłacane są zapomogi tym, którzy zagrać nie są w stanie, albo nie są muzykami (nagłośnieniowcy, oświetleniowcy, obsługa techniczna). 

dowiedz się wiecej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

W wyniku prac zespołu ds. kryzysu w kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Polską Akademią Filmową, Gildią Reżyserów Polskich i Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej  ustanowił Program wsparcia zawodów filmowych. W ramach programu o stypendia mogą starać się twórcy filmowi, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Ze stypendium skorzystać mogą przedstawiciele wszystkich zawodów filmowych. Podstawą do przyznania stypendium jest poświadczony przez wnioskodawcę opis jego obecnej trudnej sytuacji materialnej i jej związek z wprowadzeniem wywołanych epidemią ograniczeń w funkcjonowaniu branży filmowej

Kwota stypendium wynosi 2400  zł brutto, a o wsparcie ubiegać się można raz na kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie.

Łącznie przyznano stypendia na kwotę 1 123 200 zł​​. Drogą darowizny budżet ten mogą wspierać wszelkie inne podmioty.

dowiedz się więcej​​​​​​

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA KULTURY - Wsparcie dla branży filmowej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Zmiana formy realizacji projektu TUTTI.pl

Opis wsparcia: Uruchamiamy specjalną pulę środków na zawieszenie w Internecie nagranych przez Państwa wykonań utworów kompozytorów polskich niezależnie od tego, jaki był pierwotny cel rejestracji: cele dokumentacyjne, transmisje i/lub wielokrotne emisje telewizyjne lub internetowe, wydanie płyty DVD. #TUTTIwdomu uwzględnia również nowe inicjatywy związane z prezentacją wykonań muzyki polskiej on-line.

1. Wnioski o zniżkę na zawieszenie w Internecie nagrania audio-video wybranego utworu z katalogu TUTTI.pl przyjmujemy MAILOWO (adres: tutti@pwm.com.pl) od 15 kwietnia do 31 maja 2020. Wniosek powinien zostać przygotowany na przesłanym formularzu oraz wysłany z firmowego adresu mailowego wnioskującej instytucji przez osobę do tego uprawnioną.

2. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco przez zespół pod przewodnictwem dyrektora-redaktora naczelnego PWM zgodnie z datą wpływu.

3. O wynikach będziemy informować mailami zwrotnymi najpóźniej do 14 dni od daty zarejestrowania wniosku.

4. Pozytywnie rozpatrzone wnioski otrzymają dofinansowanie w wysokości 70% należnej opłaty za zawieszenie nagrania w Internecie aż do 31 grudnia 2020.

5. Zawieszone utwory muszą zostać oznaczone #TUTTI.pl, #TUTTIwdomu, #PWM oraz informacją: Nagranie jest udostępniane w ramach #TUTTIwdomu – edycji specjalnej projektu TUTTI.pl, promującego wykonawstwo muzyki polskiej.

Budżet wsparcia: 100 000 zł

Beneficjenci: Program kierowany jest do wszystkich instytucji, które wypożyczały materiały wykonawcze z katalogu PWM w celu dokonania rejestracji audiowizualnych.

Termin realizacji: Od 15 kwietnia do 31 grudnia 2020

Termin składania wniosków: Od 15 kwietnia do 31 maja 2020

Wysokość wsparcia: dofinansowanie w wysokości 70% należnej opłaty za zawieszenie nagrania w Internecie

dowiedz się więcej

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych SAWP

Wypłata zaliczki na poczet przyszłych tantiem

Opis wsparcia: Artyści spełniający wymogi określone w regulaminie mogą ubiegać się o wypłaty zaliczek na poczet przyszłych tantiem. Wypłacone zaliczkowo kwoty są automatycznie potrącane z najbliższych naliczeń tantiem należnych zaliczkobiorcy, aż do momentu całkowitej spłaty otrzymanej zaliczki. Po całkowitym rozliczeniu wcześniej otrzymanych kwot, artysta może ubiegać się o wypłatę kolejnej zaliczki.

Beneficjenci: Artyści wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a. są członkami Stowarzyszenia SAWP

b. w ciągu ostatnich trzech lat mieli regularnie naliczane tantiemy

c. posiadają konto bankowe

Termin realizacji: Bez zbędnej zwłoki, maksymalnie 2 tygodnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Wysokość wsparcia: Wysokość zaliczki uzależniona jest od osiąganych przychodów z tytułu tantiem wykonawczych. W okresie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, maksymalna, roczna wysokość zaliczki może kształtować się na poziomie 25% średniej arytmetycznej przychodów z ostatnich trzech lat po stwierdzeniu tendencji wzrostowej naliczeń oraz maksymalnie 15% średniej arytmetycznej przychodów z ostatnich trzech lat przy malejących bądź mieszanych przychodach.

dowiedz się więcej

Pożyczki

Opis wsparcia: Zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi SAWP utworzył Fundusz na pokrycie kosztów prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. Z funduszu tego przyznawane są m.in. pożyczki dla członków SAWP. Pożyczki udzielane są na okres 1 roku z możliwością prolongaty. W związku z pandemią uproszczeniu uległa procedura ubiegania się o wypłaty z funduszu – wnioski składane mogą być drogą elektroniczną.

Budżet wsparcia: Na fundusz przeznaczanych jest 50% kwot pozostałych po zaspokojeniu zgłoszonych i uznanych roszczeń o wypłatę, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Środki przeznaczone na fundusz w danym roku i w nim niewykorzystane, przechodzą na rok kolejny.

Beneficjenci:  Uprawnieni z tytułu praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych będący członkami SAWP.

Termin realizacji: Po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Funduszu i zatwierdzeniu decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia

Wysokość wsparcia: W przypadku wypłaty pożyczki nie więcej niż dwukrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

dowiedz się więcej

Wypłaty pomocowe

Opis wsparcia: Zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi SAWP utworzył Fundusz na pokrycie kosztów prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. Z funduszu tego przyznawane są m.in. bezzwrotne, jednorazowe, trwałe lub terminowe wypłaty pomocowe dla artystów wykonawców będących członkami SAWP w trudnych sytuacjach życiowych lub zawodowych. W związku z pandemią uproszczeniu uległa procedura ubiegania się o wypłaty z fundusz – wnioski składane mogą być drogą elektroniczną.

Budżet wsparcia: Na fundusz przeznaczanych jest 50% kwot pozostałych po zaspokojeniu zgłoszonych i uznanych roszczeń o wypłatę, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Środki przeznaczone na fundusz w danym roku i w nim niewykorzystane, przechodzą na rok kolejny.

Beneficjenci: Członkowie SAWP

Termin realizacji: Po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Funduszu i zatwierdzeniu decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia

Wysokość wsparcia: W przypadku wypłat pomocowych maksymalna roczna kwota przyznana jednemu wnioskodawcy może wynieść nie więcej niż jednokrotność, prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

dowiedz się więcej

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA

Niezwłocznie po wprowadzeniu w połowie marca br. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do jak najszybszego podziału i wypłaty na rzecz polskich wydawców przychodów z praw zgromadzonych w 2019 r. Dokonany został podział środków w wysokości ponad 8,27 mln zł dla krajowych wydawców książek, druków muzycznych, kartograficznych oraz wydawców prasy.

Na środki te składa się 7,855 mln zł pochodzących z opłat reprograficznych zainkasowanych w 2019 r., których podział został dokonany na przełomie kwietnia i maja, po czym Stowarzyszenie przystąpiło do niezwłocznej wypłaty zebranych środków.

Szczegółowe informacje na temat wypłat

Ponadto 417,1 tys. zł zostało zabudżetowane na zaplanowaną w bieżącym roku działalność kulturalną i edukacyjną Stowarzyszenia, w ramach której 300 tys. zł zostanie przeznaczone na program dofinansowania publikacji. Zgodnie z regulaminem tej działalności o dofinansowania będą mogli wnioskować wydawcy wspólnie z autorami, a część otrzymanych środków będzie musiała być obowiązkowo przeznaczona na finansowanie honorarium autorskiego.

Regulamin dofinansowania

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

ZAiKS prowadzi działalność socjalną polegającą na:
- udzielaniu z funduszu socjalnego bezzwrotnych zapomóg członkom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, 
- udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek z Kasy Pożyczkowej, 
- wypłacaniu zaliczek na poczet przyszłych tantiem, 
- udzielania stypendiów i dotacji z Funduszu Popierania Twórczości. O stypendia lub dotacje FPT mogą się ubiegać nie tylko członkowie Stowarzyszenia.

Więcej informacji

Członkowie ZAIKS mogą skorzystać także ze świadczeń lekarskich  w specjalistycznych przychodniach na terenie Warszawy oraz pobytów w domach pracy twórczej w Zakopanem, Krynicy, Sopocie, Konstancinie i Ustce.

dowiedz się wiecej

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Będąca częścią SFP organizacja zbiorowego zarządzania ZAPA  skierowała do wypłat łącznie prawie 23,8 mln zł tantiem autorskich (naliczenia standardowe, zaliczki regulaminowe, zaliczki specjalne) oraz 4,5 mln zł tantiem producenckich (zaliczki specjalne dla producentów). 

Blisko 150 tys. zł zostało wypłaconych członkom SFP w ramach programu „Stypendia dla twórców filmowych” realizowanego przez SFP wspólnie z PISF. 

Najbardziej zagrożonym Stowarzyszenie pomaga unikać ryzyka kontaktu z wirusem poprzez dostarczanie obiadów przygotowywanych w restauracji Cinema Paradiso czy asystę w zakupach leków. 
dowiedz się wiecej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA KULTURY - Wsparcie dla branży filmowej

Unia Literacka

Zapomogi

Opis wsparcia: Wsparcie socjalne dla pisarek i pisarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii.

Budżet wsparcia: Zrzutka i wpłaty celowe przyniosły jak dotąd 57 830 zł, z czego rozdysponowano już 18 zapomóg wys. 1 tys. zł.

Beneficjenci: Pisarki i pisarze, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Wniosek musi zawierać dowody poniesionych strat (np. potwierdzenie umówionych, a następnie odwołanych spotkań autorskich w postaci wymiany korespondencji z instytucjami kultury; rozwiązanie podpisanej uprzednio umowy na wydanie książki lub publikację tekstów w pismach czy w internecie; zachorowanie osoby bliskiej na COVID-19, itp.)

Termin realizacji: Od 6 IV 2020 do wyczerpania środków.

Termin składania wniosków: Komisja Socjalna spotyka się co miesiąc, zapomogi będą przyznawane do wyczerpania środków.

Wysokość wsparcia: 1 000 zł

dowiedz się więcej (W zakładce „Zapomogi” do ściągnięcia regulamin i formularz wniosku.)

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki

Program „Sztuki wizualne”

Rodzaj wsparcia: Zmiana regulaminu Programu Ministra „Sztuki wizualne”, którego instytucją zarządzającą jest Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki.

Opis wsparcia: Nowe zapisy w regulaminie dają możliwość przekształcenia projektów realizowanych w ramach programu „Sztuki wizualne” odbywających się w galeriach, muzeach, w różnych przestrzeniach, na takie które można zrealizować online.

Budżet wsparcia: Beneficjenci, którzy otrzymali dotacje w ramach programu „Sztuki wizualne” do kwoty 150 000 zł – otrzymują dotację w przyznanej wysokości. Beneficjenci, którzy otrzymali dotacje powyżej 150 000 zł - otrzymują wsparcie zmniejszone do 150 000 zł. Maksymalny procentowy poziom dotacji w budżecie zadania to 100%.

Beneficjenci:  Wsparcie kierowane jest do wszystkich beneficjentów z programu MKiDN „Sztuki wizualne”, którzy otrzymali dofinansowanie w programie w 2020 r., a także do beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na projekty wieloletnie w poprzednich edycjach programu, które są realizowane w 2020 r.

Termin realizacji: Rok budżetowy 2020.

Termin składania wniosków: Możliwość złożenia wniosku do 15 września 2020 r.

Wysokość wsparcia: Maksymalna kwota dotacji – 150 000 zł.

dowiedz się więcej

Związek Artystów Scen Polskich

ZASP udziela pomocy artystom, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. O pomoc mogą się zwrócić również artyści niezrzeszeni, a pobierający tantiemy. Pomoc jest skierowana do artystów niezatrudnionych na etatach, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej. ZASP nie rozpatruje wniosków o „utracone zyski” z odwołanych zdarzeń czy spektakli.

WNIOSKI SKŁADANE SA W BIURACH ODDZIAŁÓW ZASP
Regulamin Pomocy

dowiedz się wiecej

Związek Artystów Wykonawców STOART

Specjalny Fundusz Socjalny COVID-19

Opis wsparcia: Jednorazowa pomoc, która choć w częściowym stopniu pozwoli złagodzić dramatyczne skutki czasowego wykluczenia członków STOART z normalnego funkcjonowania na rynku artystycznym.

Beneficjenci:  Osoby fizyczne – członkowie STOART oraz uprawnieni, którzy powierzyli organizacji swoje prawa do artystycznych wykonań w zarząd i ochronę bez ograniczeń terytorialnych (worldwide) – około 10 tys. osób.

Termin realizacji: od 22 maja 2020 r. do wyczerpania środków.

Termin składania wniosków: Nie wymaga składania wniosków. Pomoc zostanie zrealizowana bezpośrednio na konta zarejestrowanych artystów w STOART.

Wysokość wsparcia: W zależności od ustalenia budżetu Funduszu na dzień podjęcia w trybie korespondencyjnym decyzji organu stanowiącego STOART, z podziałem na poszczególnych uprawnionych około 2 tys. zł na osobę w formie bezzwrotnej zapomogi.

dowiedz się więcej

Fundusz promocyjny STOART

Opis wsparcia: Fundusz służy promocji działalności artystycznej członków organizacji. W ramach funduszu można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć fonograficznych i tych dotyczących aktywności muzycznej w Internecie. Wnioski można składać drogą elektorniczną.

Beneficjenci: Podmioty (osoby fizyczne i prawne) prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Termin realizacji: W trybie ciągłym.

Termin składania wniosków: Co najmniej 60 dni przed potencjalnie dotowanym przedsięwzięciem.

Wysokość wsparcia: W zależności od rangi, zasięgu i ilości beneficjentów - członków STOART.

dowiedz się więcej

Zapomogi z Funduszu Socjalnego STOART

Opis wsparcia: Jednorazowe bezzwrotne zapomogi przyznawane członkom STOART znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej ciężką chorobą lub wiekiem i niskimi dochodami. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o jego stanie zdrowia oraz kopię deklaracji podatkowej podatku od osób fizycznych (PIT) za ubiegły rok podatkowy.

Beneficjenci: Osoby fizyczne - członkowie STOART

Termin realizacji: W trybie ciągłym

Wysokość wsparcia: Kwota zapomogi przyznawanej raz w roku kalendarzowym wynosi, w zależności od decyzji Zarządu, do 2 500 zł brutto.

dowiedz się więcej