W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wytyczne dla kin plenerowych oraz planów filmowych

fot. Danuta Matloch

Dopuszczenie do działalności kin plenerowych (w tym samochodowych) oraz wznowienie prac na planach filmowych z uwzględnieniem rygorów sanitarnych od 18 maja zakłada opublikowane 16 maja rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury została ogłoszona 13 maja 2020 r. Określenie czasu i trybu przywracania działalności oraz szczegółowych procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności należą do dyrektora danej instytucji.

Zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, kina samochodowe i plenerowe mogą prowadzić działalność przy zachowaniu dystansu społecznego. Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczalne mogą być tylko samochody osobowe.

Szczegółowe wytyczne zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na wznawiających działalność planach filmowych zalecane jest m.in. by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków. Wyjątki obejmują aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury - w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej. Rekomenduje się też maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego i rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk, m.in. poprzez wydzielenie stref poruszania się po planie.

Szczegółowe wytyczne są dostępne na stronie MKIDN

Rozporządzenie z 16 maja przewiduje też podjęcie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, m.in. odbywanie prób i ćwiczeń bez publiczności, a także dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić - oprócz instytucji kultury - także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne działające w domach i ośrodkach kultury. 

Z kolei zgodnie z wchodzącym w życie 18 maja rozporządzeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 15 maja 2020 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na uczelniach artystycznych, za zgodą rektora, mogą być prowadzone zajęcia dla studentów, w których może w nich uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 4 studentów. Zgodę na prowadzenie zajęć muszą wyrazić studenci, nauczyciel akademicki, inna osoba prowadząca zajęcia lub inna osoba zatrudniona w uczelni uczestnicząca dodatkowo w tych zajęciach. Na wniosek nauczyciela akademickiego albo studenta rektor uczelni artystycznej może również wyrazić zgodę na indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni.