W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Europejski Rok Dziedzictwa


Europejski Rok Dziedzictwa

Unia Europejska ogłosiła rok 2018  Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK). Celem Roku jest zachęcenie jak największego grona osób do odkrywania i zapoznania się z europejskim dziedzictwem kulturowym oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny. W 2018 r. szczególna uwaga poświęcona będzie wartości, jaką dla społeczeństwa ma dziedzictwo kulturowe, wkładowi dziedzictwa w gospodarkę, roli, którą pełni w dyplomacji kulturalnej oraz znaczeniu jego zachowania dla przyszłych pokoleń. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to szereg wydarzeń w całej Europie, w tym liczne inicjatywy realizowane w Polsce. Jest to szczególny rodzaj kampanii na rzecz dziedzictwa kulturowego, do której zaproszone są wszystkie instytucje i organizacje w Polsce. Inicjatywy zbieżne z celami Roku mogą otrzymać patronat ERDK 2018 a tym samym wsparcie promocyjne w mediach społecznościowych i na portalu www.erdk2018.pl.

Działania w ramach ERDK mają być skierowane do szerokiej opinii publicznej, dzieci i młodzieży, środowiska zajmującego się dziedzictwem, decydentów oraz biznesu. Założeniem Roku jest aktywne zaangażowanie tych grup w działania związane z dziedzictwem i jego ochroną. Ważne przy tym jest zachęcanie do współpracy podmiotów działających w różnych sektorach (ochrona środowiska, biznes, sektor kultury i kreatywny, turystyka, itp.) i generowania synergii na rzecz dziedzictwa pomiędzy działaniami władz i społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie roku podejmowane będą także inicjatywy ukierunkowane na upowszechnianie wiedzy o znaczeniu dziedzictwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dialogu międzykulturowego oraz budowania tożsamości. Podejmowane będą również debaty na temat ochrony, zachowania i ponownego wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w szeroko rozumianym sektorze dziedzictwa.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynatorem ERDK w Polsce zostało Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Jego rolą jest promocja Roku i zaangażowanie polskich organizacji i instytucji w realizację działań wpisujących się w cele i założenia ERDK. Partnerami ERDK w Polsce zostały ponadto kluczowe instytucje i organizacje zajmujące się dziedzictwem w Polsce: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, NCK, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ICOM Polska, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Polski Komitet ds. UNESCO, Creative Europe Desk Polska, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, AHICE.

Więcej: www.erdk2018.pl

Zdjęcia (4)