W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kogo dotyczy wstrzymanie z odprowadzania tantiem organizacjom zbiorowego zarządzania

31.03.2020

fot. Danuta Matloch

Wstrzymanie z odprowadzania tantiem na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przewidziane w projekcie ustawy z dnia z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie dotyczy nadawców radiowych, telewizyjnych czy VoD.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 15 l ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu, wstrzymanie poboru wynagrodzeń na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania dotyczy tych przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi w „miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez ich klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Oznacza to, że wstrzymanie z opłat obejmie przedsiębiorców dokonujących publicznego odtwarzania, (restauracje, sklepy, bary, salony fryzjerskie, kluby fitness itd.) oraz wyświetlania (kina), świadczących usługi w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Wstrzymanie z tantiem nie będzie dotyczyło nadawców radiowych, telewizyjnych czy VoD, ponieważ świadczą oni usługi „na odległość”, tzn. w miejscu innym niż znajdują się ich klienci, czyli widzowie i słuchacze.

Rozwiązanie zaproponowane w ustawie jest zgodne z intencją odciążenia przedsiębiorców, którzy w tej chwili mają zmniejszone dochody z uwagi na ograniczenie działalności przy zachowaniu możliwości wsparcia twórców i artystów poprzez zwiększenie reprezentacji polskich utworów na antenach radiowych i telewizyjnych, o co minister kultury i dziedzictwa narodowego apelował w liście do nadawców 18 marca 2020 r.

Naszym priorytetem jest ograniczenie skutków oddziaływania pandemii przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla szczególnie dotkniętych skutkami obecnych rygorów
grup społecznych, przedsiębiorców i twórców.

{"register":{"columns":[]}}