W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Magdalena Gawin

Podsekretarz stanu

Magdalena Gawin - Podsekretarz stanu, fot. Danuta Matloch

Magdalena Gawin urodziła się w 1972 r. w Warszawie. Z zawodu historyk, eseistka.

W 1996 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historii uzyskując dyplom magistra historii. Podjęła pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 2002 r. obroniła rozprawę: „Higiena Rasy. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880-1953” i zdobyła stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 12 maja 2016 roku uzyskała w IH PAN stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Spór o równouprawnienie kobiet 1864-1919”.

Magdalena Gawin jest autorką książek (m.in. „Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880-1952”, „Bilet do nowoczesności. O kulturze w XIX-XX wieku”), opracowań, artykułów i wywiadów. Teksty jej autorstwa ukazywały się w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych, jak i prasie codziennej.

W 2007-2008 roku zorganizowała (wspólnie z dr S. Kuźmą) multimedialną wystawę bilingwalną: „Walka z degeneracją rasy” poświęconą polskiemu i zagranicznemu ruchowi eugenicznemu prezentowaną w Sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej (kwiecień 2008 r.). W 2012 roku zainicjowała powstanie filmu dokumentalnego pt. „ Śmierć psychiatry” opisującego samobójczą śmierć dr Karola Mikulskiego 17 marca 1940 r., który odmówił Niemcom wyznaczenia listy pacjentów przeznaczonych do eksterminacji. W latach 2013-2015 r. rozpoczęła badanie dotyczące przebiegu okupacji niemieckiej na północnym Mazowszu w okolicach nazistowskiego obozu zagłady Treblinka i sądzenia zbrodni z lat wojny w PRL. Inicjatorka Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Uczestniczka licznych programów badawczych, konferencji naukowych w kraju i zagranicą.

W listopada 2015 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków.

Od 2 marca 2021 r. – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków.

Jest mężatką, ma dwoje dzieci: Marysię i Adama.