W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polscy dyplomaci uhonorowani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.09.2020

Joanna Pilecka i Marcin Sokołowski – polscy dyplomaci, którzy zakończyli swoje zagraniczne misje, zostali uhonorowani przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego za zasługi na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego oraz ochrony polskich miejsc pamięci za granicą. Honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczył wyróżnionym sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin w obecności Andrzeja Papierza – dyrektora generalnego służby zagranicznej w MSZ.

Polscy dyplomaci uhonorowani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fot. Danuta Matloch

Joanna Pilecka

Joanna Pilecka została odznaczona w uznaniu zasług w obszarze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i jego popularyzacji za granicą w okresie pełnienia funkcji Konsula Generalnego RP w Stambule. Wśród wielu z nich na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie w realizację projektów, wykraczające poza zakres obowiązków Konsula Generalnego takich jak udostępnienie turystom odwiedzającym Adampol i mieszkańcom Stambułu Domu Pamięci im. Zofii Ryży po konserwacji i rearanżacji wystawy oraz pomoc w organizowaniu opieki przewodnika. Ponadto Joanna Pilecka jako Konsul Generalny niezwykle aktywnie angażowała się w prace mające na celu reorganizację ekspozycji w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Stambule, przygotowywaną we współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie. To dzięki jej zabiegom dyplomatycznym, podejmowanym w tureckim Ministerstwie Kultury i Turystyki, udało się zorganizować wizytę studyjną w Polsce przedstawicieli dyrekcji Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej w Stambule, w którego strukturze znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza. Wizyta pomogła uświadomić tureckim partnerom wagę i znaczenie wybitnego polskiego poety dla naszej kultury i tożsamości narodowej, a w efekcie przełożyła się wymiernie na dbałość o muzeum Mickiewicza w Stambule.

Marcin Sokołowski

Marcin Sokołowski został odznaczony w uznaniu za wieloletnią współpracę i zasługi w zakresie ochrony polskich miejsc pamięci oraz za działalność na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego na Węgrzech. Od 2008 roku, kiedy rozpoczęły się prace i rozmowy na temat umowy polsko-węgierskiej dot. ochrony i pielęgnacji polskich grobów i kwater wojennych w obu krajach, brał czynny udział w negocjacjach, wspierając merytoryczne i lingwistyczne śp. Andrzeja Przewoźnika – ówczesnego Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, odpowiedzialnego za negocjacje po stronie polskiej. Dzięki jego działaniom udało się przeprowadzić szereg prac remontowych na polskich kwaterach wojennych na Węgrzech w latach 2009-2011 oraz 2018-2019. W efekcie zostały wyremontowane i odbudowane kwatery w Budapeszcie, Gyor, Budakeszi, Egerze. Przyczynił się również do budowy Pomnika Katyńskiego – pierwszego i jedynego w Europie Środkowej wolnostojącego pomnika upamiętniającego zbrodnię katyńską. Ponadto, jako kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Budapeszcie czynnie wspierał działalność podmiotów polonijnych w zakresie promocji kultury polskiej. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu zostały zrealizowane takie inicjatywy jak: Festiwal Muzyki Polskiej w Győr, utworzenie „Domu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Jana Pawła II” w Kecskemet, rekonstrukcja organów w Polskim Kościele w Budapeszcie czy utworzenie polskiej Izby Pamięci w Balatonboglar, miejscowości, gdzie w czasie II wojny światowej działało jedyne w okupowanej Europie polskie Liceum i Gimnazjum.

Zdjęcia (4)