W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Gierasimiuk.
 • E-mail: t.gierasimiuk@straz.bialystok.pl
 • Telefon: 600307092

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
 • E-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl
 • Telefon: 22 523 33 25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KW PSP w Białymstoku
przy ul. Warszawskiej 3

Wjazd na teren KW PSP

Budynek KW PSP znajduje się na terenie zamkniętym wobec czego, każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub mailową celem zgłoszenia wjazdu.

Wejście na teren KW PSP

Wejście na teren KW PSP odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KW PSP, który odbiera gości z punktu dyżurnego i kieruję do wyznaczonego miejsca spotkania.

Budynek KW PSP nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Winda

Budynek nie posiada windy

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Uwagi w kwestii dostępności architektonicznej proszę kierować do Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego, na adres: kwpsp.wl@straz.bialystok.pl lub tel. 47 711 70 40.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 15:30 Tomasz Gierasimiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 09.12.2020 12:19 Tomasz Gierasimiuk
Deklaracja dostępności 1.0 02.12.2020 15:30 Tomasz Gierasimiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP