W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja o ograniczeniach w obsłudze interesantów

W związku z wprowadzeniem z dniem 10 października 2020 r. na terenie kraju obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniana się pandemii koronawirusa COVID-19 – do odwołania Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ogranicza do minimum obsługę petentów w swojej siedzibie.

 

Powyższe obostrzenia mają na celu ochronę mieszkańców oraz pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, elektronicznie, faksem lub korespondencyjnie. Natomiast konieczne wizyty proszę umawiać telefonicznie w sekretariacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku lub z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych.

Sposób załatwiania spraw drogą telefoniczną: kontakt z sekretariatem Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku pod numerem –  47 711 70 10.

Sposób załatwiania spraw drogą elektroniczną: przesyłanie korespondencji faksem pod numer 85 653 72 16 lub elektronicznie na adres kwpsp@straz.bialystok.pl

Sposób załatwiania spraw korespondencyjnie: przesyłanie korespondencji na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15 – 062 Białystok.

Sposób załatwiania spraw osobiście:

  • składane dokumenty muszą znajdować się w kopercie i zawierać adres korespondencyjny wnioskodawcy wraz z innymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail),
  • dokumenty należy złożyć w wyznaczonym miejscu w siedzibie KW PSP – petenci pozostawiają korespondencję w godz. 7.30 – 15.30 na stoliku w dyżurce przy wejściu bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami Komendy,
  • dokumentacja w wersji papierowej będzie możliwa do odbioru w wyznaczonym punkcie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem KW PSP lub pracownikiem prowadzącym sprawę.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu załatwienia sprawy należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami merytorycznymi poszczególnych komórek organizacyjnych KW PSP.

{"register":{"columns":[]}}